Turvaa hakemassa

Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössämme
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen
Suomeen saapuu tänä vuonna ennätysmäärä turvapaikanhakijoita. Tutustukaa siihen, mitä turvapaikanhakijoiden auttamiseksi on tehty eri puolella Suomea.

Miettikää, millaiset asiat voisivat auttaa tai ilahduttaa vieraaseen maahan saapuneita turvapaikanhakijoita. Miten he voisivat kokea olevansa tervetulleita? Miettikää, mitä te voisitte konkreettisesti tehdä. Suunnitelkaa ja toteuttakaa luokan tai vaikkapa koko koulun tai päiväkodin kanssa jokin konkreettinen tempaus. 

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja luonnontieto, kuvataide
Aiheet
kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Turvapaikanhakijat pystyvät usein ottamaan mukaan vain kaikkein välttämättömimmät tavarat. Monelle tärkein tavara on ollut älypuhelin: Ilta-Sanomat: Turvapaikanhakija älypuhelimista: Ilman sitä en olisi Suomessa.

Miettikää, mitkä kymmenen tavaraa te ottaisitte mukaan, jos joutuisitte lähtemään vieraaseen maahan, ettekä tietäisi, milloin pääsette palaamaan. Mikä matkalla olisi kaikkein tarpeellisinta ja tärkeintä? Mistä tavaroista olisi vaikeinta luopua? Huomioikaa myös se, että tavaroita voi joutua kuljettamaan mukana pitkän aikaa – kovin painavaa taakkaa ei kannata siis ottaa mukaan.

Ottakaa kuvat mukaan otettavista tavaroista ja kirjoittakaa jokaisen kuvan yhteyteen, miksi valitsitte juuri tämän tavaran. Jakakaa kuvat valitsemallanne alustalla.

Tehtävän pohjana on käytetty Suomen Pakolaisavun ja Sanomalehtien Liiton yhdessä tuottaman  Lukuhaasteen oppimateriaalin (pdf) tehtävää.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Pakolaiskriisistä puhutaan usein isojen lukujen kautta. Lasse Jalonen kirjoittaa Turun Sanomissa ilmestyneessä blogikirjoituksessan ”Näetkö Sinä mitä minä näen” –kuvia pakolaisuudesta: ”Välimeren tragediat, jossa ihmiset hukkuvat paetessaan kotimaansa väkivaltaa, näyttäytyy vain loppumattomana hukkuneiden lukumääränä – eivät perheinä, isinä, äiteinä eikä lapsina. Näin heidän synkkään kohtaloonsa on vaikea samaistua ja osoittaa ymmärrystä.”
Tutustu turvapaikanhakijoiden tarinoihin ja siihen, millaista heidän arkensa on. Lue esimerkiksi juttu, jossa kerrotaan
Kannattaa tutustua myös Punkalaitumen vastaanottokeskuksen arkea kuvaavaan kuvasarjaan (Keskisuomalainen).
Ryhdy toimittajaksi ja suunnittele (ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuta) journalistinen juttu, joka avaa konkreettisella tavalla turvapaikanhakijan arkea. Juttutyypin voit valita itse: se voi olla kuvareportaasi vastaanottokeskuksen arjesta, yhden turvapaikanhakijan (joko tänne juuri tulleen tai useita vuosia sitten saapuneen) henkilöhaastattelu tai infografiikka, joka kuvaa sitä, millainen on turvapaikanhakijan päivä vastaanottokeskuksessa.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yhteiskuntaoppi, maantieto
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Perehtykää pienryhmissä siihen, miksi pakolaistilanne on nyt pahin sitten toisen maailmansodan.

Valitkaa tarkastelun kohteeksi yksi kriisimaa (esimerkiksi Irak, Syyria, Somalia tai Afganistan), josta tulee Suomeen/Eurooppaan paljon turvapaikanhakijoita. Perehtykää siihen, millaisista oloista turvapaikanhakijat tulevat. Selvittäkää, millainen kriisi maassa on käynnissä ja syventykää erityisesti kriisin syihin. Perehtymisen voi aloittaa lukemalla aiheesta tehtyjä taustoittavia juttuja, esimerkiksi:

Keskustelkaa perehtymisen jälkeen pienryhmissä siitä, miten tarkastelemanne maan kriisi olisi ratkaistavissa, ja laatikaa konkreettinen ratkaisumalli. Esitelkää lopuksi ryhmänne keskeisimmät päätelmät muulle luokalle.

VINKKI: Omia rauhanneuvottelutaitoja voi testata Ahtisaari-päivien Kurkumin rauhanneuvottelut -konfliktinratkaisuroolipelin avulla. Peli on suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille oppilaille.

Lisää oppituntivinkkejä