Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisun monet muodot, tutkin ja toimin ympäristössämme
Aiheet
kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Moneen kouluun ja esikouluun on tänä syksynä tullut oppilaiksi turvapaikanhakijoita. Lukekaa Turun Sanomien juttu Koulu juurruttaa turvapaikanhakijoita Suomeen.

Jutelkaa yhdessä: Mitä aineita pystyy opiskelemaan, jos ei osaa koulussa käytettävää kieltä? Minkä aineiden opiskelu on vaikeinta? Entä millaisia leikkejä pystyy leikkimään ilman yhteistä kieltä?

Kokeilkaa itse: Luokaltanne on kadonnut yhteinen kieli. Voitte kommunikoida toistenne kanssa elein ja ns. siansaksalla – oikeita sanoja ette voi käyttää. Kukin valitsee vuoron perään leikittäväksi jonkin pelin ja neuvoo sen säännöt muille ilman sanoja.

Jutelkaa lopuksi: Mitkä pelit oli helppoa kertoa toisille ilman yhteistä kieltä? Minkä selittäminen oli vaikeinta? Miksi?

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Lännen Media kysyi kolmen eri sukupolven maahanmuuttajilta, mikä tekee heistä suomalaisia ja mitä suomalaisuus heille on. Katsokaa video ja lukekaa Kalevan juttu, jossa kolmen eri polven maahanmuuttajat kertovat itse, mikä tekee heistä suomalaisia.

Lännen Median tekemässä kyselyssä selvisi, että osa päättäjistä ei pidä edes kolmannen polven maahanmuuttajia suomalaisina (ks. esim. Keskisuomalaisen juttu Lännen Media: Osa päättäjistä ei pidä kolmannen polven maahanmuuttajia suomalaisina).

Keskustelkaa yhdessä: Mitä suomalaisuus teidän mielestänne on? Miten suomalaisuus on vaikuttanut Lännen Median haastattelemien maahanmuuttajiin? Kuka on suomalainen? Kuinka suomalaisina pidätte itseänne? Miksi?

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Hok-Elanto julkaisi ennen itsenäisyyspäivää #joulurauhaa-videon. Video sai nopeasti paljon katsojia. Lukekaa Kauppalehden juttu HOK-Elannon videolla yli 100 000 katselua – ”vain kolme kielteistä palautetta”.

Keskustelkaa yhdessä: Miksi HOK-Elanto on tehnyt videon? Mikä on videon tarkoitus ja kenelle se on suunnattu? Mihin videon teho perustuu? Mitä video kertoo suomalaisuudesta? Entä monikulttuurisuudesta?

Jakaantukaa kolmeen ryhmään ja analysoikaa videota: a) mainoskampanjana, b) yhteiskunnallisena kannanottona ja c) Suomi-kuvan uudistajana.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Lukekaa Helsingin Sanomissa julkaistu essee Lopetetaan kouhotus – Suomi tarvitsee nyt tervettä isänmaallisuutta, kirjoittaa Heikki Aittokoski.

Määritelkää yhdessä keskustellen lukemanne pohjalta, mitä tarkoittaa a) nationalismi, b) kansallismielisyys ja c) isänmaallisuus. Kenellä on oikeus määritellä, mitä isänmaallisuus on?

Aittokoski kirjoittaa: ”En tiedä, onko kansakunta koskaan ollut itsenäisyyden aikana näin kahtiajakautunut.” Peilatkaa yhdessä Suomen historiaa: Millaisia kahtiajakautumisen vaiheita Suomen historiassa on ollut? Miten nämä tilanteet on saatu ratkaistua?

Pohtikaa, millaisia syitä on nykyisen kahtiajakautuneisuuden taustalla. Miten tilanteen voisi selvittää? Ideoikaa konkreettisia ratkaisuja, miten eri leireihin poteroituneet suomalaiset saataisiin kohtaamaan ja ymmärtämään toisiaan.

Lisää oppituntivinkkejä