Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
ympäristö- ja luonnontieto, tutkin ja toimin ympäristössämme
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Savonlinnan normaalikoulun ja Kellarpellon koulun viidennen luokan oppilaat tekevät parhaillaan luontoelokuvia, joissa seurataan kevään edistymistä. Lukekaa Itä-Savon juttu ja katsokaa video luontoelokuvan tekemisestä: Lapset kuvaavat luontoelokuvan Savonlinnassa – katso video!

Jutelkaa yhdessä kevään merkeistä. Millaisia kevään merkkejä olette jo havainneet? Mikä tekee teidän mielestänne kevään?

Tehdään oma luontoelokuvaprojekti kevään edistymisestä. Aloittakaa havainnoimalla luontoa. Valitkaa jokin kiinnostava kevään merkki, johon tahdotte elokuvassanne pureutua. Suunnitelkaa elokuvanne sisältö ja rakenne etukäteen. Kuvatkaa elokuvia kevään mittaan.
Järjestäkää lopuksi oma elokuvafestivaali, jossa katsotte tekemänne elokuvat. Mitä uutta keväästä opitte elokuvaa tehdessänne?

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
ympäristö- ja luonnontieto
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Rauman kaupungin Wihertoimi on haastanut lapset ja nuoret pohtimaan oman alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Kaupunki haluaa kuulla muun muassa siitä, missä on lasten ja nuorten mielestä kivoimmat kokoontumispaikat, tärkeimmät maisemat ja virkistävät paikat omalla kotipaikkakunnalla. Lukekaa Länsi-Suomen juttu projektista: Lapset ja nuoret miettimään lähiympäristöään

Tutustukaa Rauman kaupungin kyselylomakkeeseen.  Vastatkaa kysymyksiin oman kotipaikkakuntanne näkökulmasta. Muistakaa myös perustella vastauksenne.

Rauman kuvataidekoululaiset ovat maalanneet penkkejä mieleisekseen, ja niille on saanut ehdottaa mieluisia sijainteja. Pohtikaa, miten te voisitte tehdä omasta kotiympäristöstänne viihtyisämmän. Suunnitelkaa ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttakaa jokin projekti, jossa käytännössä parannette lähiympäristönne viihtyisyyttä.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys

Tällä viikolla on puhuttu veroparatiiseista. Jakautukaa pienryhmiin ja perehtykää veroparatiisikohuun viidestä eri näkökulmasta.

1. Islannin pääministeri joutui eroamaan veroparatiisikohun seurauksena (ks. Kauppalehti Islannin pääministeri lähtee hallituksessa). Selvittäkää, millaisia konkreettisia vaikutuksia Panaman papereilla on eri puolilla maailmaa tähän mennessä ollut.

2. Muuttaako tietovuoto maailmaa? Miten se vaikuttaa yksittäisten ihmisten elämään tai yritysten toimintaan? Aloittakaa lukemalla Satakunnan Kansan juttu  Professori veroparatiiseista: Vuonna 2017 ”käsittämättömän iso mullistus”.

3. Selvittäkää, miten veroparatiisi toimii. Miten rahat käytännössä piilotetaan verottajan ulottumattomiin? Aloittakaa tekemällä Stairway to Tax Heaven -testi (ks. Savon Sanomat Miten pärjäisit veroparatiisissa? – Testaa pelin avulla, saisitko rahasi piiloon) ja katsomalla Helsingin Sanomien video Mielikuvitusfirmoja, hatusta vedettyjä investointeja – näin veronkierto toimii.

4. Miksi Panamasta tuli veroparatiisi. Lukekaa taustaksi Helsingin Sanomien juttu Näin Panamasta tuli yksi maailman merkittävimmistä veroparatiiseista – alkoholillakin oli osuutta asiaan.

5. Selvittäkää, mitä tarkoitetaan verosuunnittelulla, veronkierrolla ja rahanpesulla. Pohtikaa veroparatiisien eettisyyttä ja yritysvastuuta. Onko yrityksellä teidän mielestänne oikeus hyödyntää veroparatiiseja, jos se ei riko lakia? Lukekaa taustaksi Taloussanomien juttu
Näin sinäkin hyödyt veroparatiiseista.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
opinto-ohjaus
Aiheet
työelämätaidot ja yrittäjyys

Kesätöiden haku on taas ajankohtaista. Länsi-Uudellamaalla Osuuspankki lahjoittaa kesätyöpaikat 155 nuorelle (ks. Länsi-Uusimaa 52 yhdistystä voi palkata 155 nuorta – Länsi-Uudenmaan Osuuspankki lahjoittaa kesätyöpaikat ja Kainuun kunnat jakavat kesätyöseteleitä (ks. Kainuun Sanomat Kajaani jakaa 600 kesätyöseteliä).

Keskustelkaa aluksi yhdessä siitä, onko kesätöiden saaminen mielestänne helppoa. Miten nuorten työllistymistä voisi teidän mielestänne parhaiten tukea?

Monet nuoret ovat työllistäneet itsensä perustamalla yrityksen. Parikymppinen Atte Kohtaniemi ryhtyi pienen paikkakunnan huoltamoyrittäjäksi. Lukekaa Kouvolan Sanomien juttu Atte Kohtaniemi haluaa palauttaa korjaamopalvelut Jaalan SEO-huoltamoon. Iisalmelaiset nuoret perustivat kesäyrityksen, joka tarjoaa muun muassa puutarha- ja kotityöpalveluja. Katsokaa nuorten yrittäjien haastattelu Iisalmen Sanomien sivuilta Jos kesätyöpaikkaa ei löydy, yritys on vaihtehto.

Millaisen yrityksen te voisitte perustaa? Tehkää pienryhmissä konkreettiset suunnitelmat kesäyrityksiksi. Lähtekää liikkeelle miettimällä, millaista osaamista teillä on ja millaista työtä tahtoisitte tehdä. Pohtikaa myös, millaiselle palvelulle lähialueellanne voisi kesän aikana olla tarvetta.

Lisää oppituntivinkkejä