Vaalihumua

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Tarkastele eduskuntavaaliehdokkaiden vaalimainoksia esimerkiksi sanomalehtien sivuilta. Valitse yksi mainos, joka kiinnittää huomiosi.  Millaisia asioita ehdokas nostaa mainoksessa esiin? Mihin hän pyrkii äänestäjässä vetoamaan?  Vetoaako mainos sinuun?

Mitä asiaa sinä tahtoisit ajaa, jos olisit kansanedustaja? Miten saisit vakuutettua asian tärkeyden äänestäjille? Tee oma vaalimainoksesi. Mainos voi olla esimerkiksi video, radiomainos, nettibanneri, ulkomainos tai mainos, joka julkaistaan printtilehdessä..

Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
minä ja meidän yhteisömme
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Eduskuntavaalien alla on julkaistu erilaisia vaalikoneita. Löydätte niitä esimerkiksi sanomalehtien sivuilta. Tutustukaa johonkin vaalikoneeseen ja tarkastelkaa, millaisia asioita ehdokkailta kysytään.  Onko mukana sellaisia asioita, jotka kiinnostavat teitä ja ovat teille tärkeitä?

Kansanedustajat ajavat meidän kaikkein yhteisiä asioita. Keskustelkaa yhdessä siitä, millainen on teidän mielestänne hyvä kansanedustaja ja millaisia asioita hänen pitäisi teidän mielestänne ajaa.

Miettikää yhdessä, mitä te tahtoisitte kysyä eduskuntavaaliehdokkailta. Tehkää oma vaalikone ja jos mahdollista, pyytäkää alueenne ehdokkailta siihen vastauksia.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Miten eri puolueet eroavat tosistaan? Mikä on keskustalaisuuden, perussuomalaisuuden tai vasemmistolaisuuden ydin?

Työskennelkää pienryhmissä. Kukin ryhmä tutustuu yhden puolueen vaaliohjelmaan ja -tavoitteisiin sekä puolueen nuorisojärjestön tavoitteisiin.

Laatikaa ryhmässä noin minuutin pituinen video-esittely valitsemastanne puolueesta. Videon tyylin voitte valita vapaasti itse – se voi olla vaikkapa vakava esittely, mainos tai parodia.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito

Politiikka ja poliittinen journalismi henkilöityy.  Viime aikoina otsikoissa on ollut muun muassa Antti-pasta, Haglundin Volvo ja Sipilän rakkaustarina.

Keskustelkaa siitä, onko puoluejohtajien henkilökohtaisilla asioilla merkitystä äänestäjän kannalta? Pitääkö äänestäjän tietää, millainen tyyppi puolueen johtaja on? Miksi politiikka henkilöityy?

Valitkaa yksi puoluejohtaja ja seuratkaa viikon ajan, miten häntä käsitellään sanomalehdissä.  Kannattaa tarkastella sekä sitoutumattomia lehtiä että puoluelehtiä. Keskittyykö media asiakysymyksiin vai onko keskiössä henkilö? Millä tavoin poliitikon iholle yritetään päästä?

Kirjatkaa ylös, millaiselta tyypiltä poliitikko vaikuttaa seuraamienne juttujen perustella.  Millainen hän on luonteeltaan? Millainen hän on sosiaalisissa tilanteissa? Mitä valta hänelle merkitsee? Millaisia asioita hän ajaa? Miksi?

Hypätkää viikon lopuksi seuraamanne poliitikon saappaisiin ja käsitelkää tekemiänne havaintoja draaman keinoin.  Luokaa kuvitteellisia tilanteita, joissa kurkkaatte otsikoiden ulkopuolelle. Valitkaa paikka, aihe ja tyylilaji ja dramatisoikaa lyhyitä kahden puoluejohtajan kohtaamisia.

Lisää oppituntivinkkejä