Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kielen rikas maailma
Aiheet
Ajattelu ja oppimaan oppiminen, monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Monessa jutussa on Sanomalehtiviikolla käsitelty sitä, millaisista aiheista lapset ovat sanomalehdessä kiinnostuneita. Perehtykää esimerkiksi:

  • Aamulehdessä tiistaina 3.2.2015 ilmestyneeseen Ihmiset-sivujen tavutettuun juttuun, joka käsittelee ekaluokkalaisten näkemyksiä hyvästä ystävyydestä ja sanomalehden lukemisesta
  • Etelä-Suomen Sanomien juttuun ”9-vuotiaan aamu: ensin luetaan Etlari ja sitten kouluun”, joka kertoo aktiivisesti sanomalehteä lukevasta kolmasluokkalaisesta Elja Lapinojasta
  • Keskisuomalaisen videoon, jossa näytetään paloja toimittaja Essi Rikaman kouluvierailusta ja kuullaan siitä, mikä lehden tekemisessä kiinnostaa koululaisia.

Jutelkaa yhdessä: Mikä teitä kiinnostaa sanomalehdessä? Luetteko verkkolehteä tai paperista lehteä? Mitä asioita voi oppia sanomalehteä lukemalla? Millainen olisi ihan paras sanomalehti? Tehkää suunnitelmat piirtäen tai askarrellen. Käyttäkää halutessanne hyödyksi myös lehtileikkeitä.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide
Aiheet
monilukutaito

Etelä-Suomen Sanomat esittelee, millaisista elementeistä etusivu koostuu. Tutustukaa grafiikan perusteella siihen, mikä on pääjuttuvinkki, pääkuva, kakkosvinkki, otsikkonosto, teemavinkki, hattuhylly ja nimiö.

Vertailkaa sanomalehtien printti- tai näköislehtien pääuutissivuja. Etsikää Etelä-Suomen Sanomien grafiikassa listattuja elementtejä muiden lehtien sivuilta. Mikä etusivuissa on samaa? Millaisia eroja löydätte sivuista?

Tehkää oma lehden etusivu. Pyrkikää selkeyteen ja houkuttelevuuteen, mutta kokeilkaa myös rohkeasti uusia ratkaisuja. Esitelkää etusivunne lopuksi koko luokalle.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, oppilaanohjaus
Aiheet
monilukutaito, työelämätaidot ja yrittäjyys

Perehtykää Keskisuomalaisen Miten Keskisuomalaista tehdään? -videon, Komiat-lehden 28.1.2015 s. 20–21 ”Tekijät tuotteen takaa” -jutun (löydätte lehden arkistosta)  ja Etelä-Saimaan ”Toimituksen päivä” -sivun (pdf) avulla siihen, millainen on sanomalehden tuotantoprosessi.

Keskustelkaa yhdessä: Miten uutinen syntyy?  Millainen verkon ja printtilehden ero on uutisvälineenä? Millaista on toimittajan työ?

Sanomalehden tekemiseen tarvitaan iso joukko ammattilaisia. Perehtykää yhteen teitä kiinnostavaan ammattiin (esimerkiksi mobiilituottaja, kuvatoimittaja, aluetoimittaja, (digi)graafikko, kaupallinen tuottaja, palvelusuunnittelija, verkkotoimituksen yöpäivystäjä, datajournalisti tai pääkirjoitustoimittaja).

Hankkikaa tietoa ammatista eri lähteistä ja jos mahdollista, haastatelkaa jotakuta tässä ammatissa työskentelevää. Ottakaa selvää ainakin hänen työnkuvastaan ja roolistaan sanomalehden tekemisessä.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito

Satakunnan Kansan jutussa ”Testi: Jääviys ja kuvauslupa askarruttivat nuoria” (SK 3.2.2015 s. 7) Porin suomalaisen yhteislyseon oppilaat testaavat Millainen toimittaja olisit? -testiä.  Kokeilkaa testiä ensin itse ja lukekaa sen jälkeen Satakunnan Kansan juttu. Perehtykää myös  Journalistin ohjeisiin, joihin testi perustuu.

Pohtikaa yhdessä, mihin Journalistin ohjeita tarvitaan. Valitkaa yksi ohjeista. Miettikää konkreettisia esimerkkejä, millaisia ongelmia aiheutuisi, jos tätä ohjetta olisi. Perehtykää halutessanne lisäksi myös neuvoston antamiin vapauttaviin ja langettaviin päätöksiin ja niiden taustalla oleviin journalistin ohjeisiin.

Lisää oppituntivinkkejä