Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Tällä viikolla vietetään itsenäisyyspäivää. Sen kunniaksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö jakaa tuhansia kunniamerkkejä. Jutelkaa yhdessä siitä, miksi kunniamerkkejä jaetaan. Voitte tutustua kunniamerkin saaneiden listaan esimerkiksi sanomalehtien verkkosivuilla.

Kuka sinun mielestäsi ansaitsisi kunniamerkin? Miksi? Entä millainen merkki olisi? Tehkää pienissä ryhmissä piirtäen tai kirjoittaen anomukset, joissa esittelette kunniamerkin saajan ja perustelette, miksi juuri hänelle pitäisi myöntää kunniamerkki. Voitte suunnitella myös merkille uuden ulkoasun.  Ehdotusten lähettämiseen löydätte ohjeita Ritarikuntien ja Tasavallan presidentin sivuilta.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito

Useat sanomalehdet ovat avanneet joulukalenterin. Tutustukaa esimerkiksi Ilta-Sanomien joulukalenteriin, joka koostuu lasten kirjoittamista joulutarinoista tai Aamulehden kalenteriin, jossa lapset kertovat jouluaiheisten sanojen merkityksistä.

Parhaillaan on käynnissä Ilta-Sanomien joulutarinakilpailu teemalla Kaiken maailman joulu. Pohtikaa ensin yhdessä, mikä tekee hyvän tarinan.  Suunnitelkaa tarinaanne päähenkilö. Miettikää myös, mikä on tarinan käännekohta – mitä päähenkilölle tarinassa tapahtuu. Kirjoittakaa lopuksi itse tarina ja lähettäkää se kilpailuun.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, kuvataide
Aiheet
monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsenäisyyspäivän kunniaksi Aamulehti  kysyy lukijoiden näkemyksiä suomalaisuudesta. Keskustelkaa yhdessä siitä, millaisia asioita pidetään tyypillisesti suomalaisina ja mistä nämä käsitykset kumpuavat. Miettikää esimerkiksi suomalaisuuden symboleita, tapakulttuuria ja arvoja. Pohtikaa, pitävätkö nämä perinteiset suomalaisuudet edelleen paikkansa. Millainen voisi olla vaihtoehtoinen kuva Suomesta?

Työskennelkää ryhmissä ja laatikaa muutaman kuvan laajuinen kuvaus suomalaisuudesta. Esitelkää kuvauksenne luokalle ja lähettäkää halutessanne kuvien parhaimmisto Aamulehden Kuva suomalaisuudesta -kampanjaan.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Itsenäisyyspäivän aikaan Suomi-teema näkyy mediassa vahvasti. Tarkastelkaa ryhmissä muutaman päivän ajan, millainen Suomi-kuva sanomalehdistä välittyy. Pohtikaa esimerkiksi sitä, millaisia arvoja mainoksessa korostetaan, jos tuotetta myydään suomalaisuudella (esimerkiksi Fazerin #suomalaistahyvää-kampanja) tai sitä, millainen painoarvo suomalaisuudella on lehtien eri osastoilla (esimerkiksi urheilusivujen sankarikuva).

Kukin ryhmä valitsee tarkastelun kohteeksi yhden sanomalehden. Jokainen ryhmän jäsen valitsee lisäksi yhden tarkemman osion (esimerkiksi mainokset tai urheilu-, kulttuuri- tai taloussivut) . Esitelkää havaintonne lopuksi koko luokalle.

Lisää oppituntivinkkejä