Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, minä ja meidän yhteisömme
Aiheet
monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Tällä viikolla vietettiin kansainvälistä sananvapauden päivää. Keskustelkaa aluksi yhdessä siitä, mitä sananvapaus tarkoittaa. Miksi on tärkeää, että jokaisella on oikeus kertoa mielipiteensä?

Sananvapaus on tärkeää. Yhtä lailla tärkeää on kuitenkin myös kantaa vastuu sanoistaan. Sananvapaus ei ole rajaton – mitä tahansa ei voi sanoa. Lukekaa yhdessä Koilissanomissa julkaistu Risto Pikkupeuran kolumni Sananvapaus ei ole sanomisen vapautta – fiksu muistaa sananvastuunsa

Jutelkaa yhdessä:  Pikkupeuran mukaan sananvastuu tarkoittaa muun muassa sitä, että osaa pyytää anteeksi. Miksi anteeksipyytäminen on tärkeää? Millaisia asioita ei kannata sanoa?

Tehkää yhdessä omat vastuullisen sanankäyttäjän ohjeet. Miten voi kertoa mielipiteensä niin, ettei loukkaa muita? Entä milloin on tärkeää muistaa pyytää anteeksi?

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Sananvapauden päivän kunniaksi Satakunnan Kansa kysyi neljältä ihmiseltä, mitä sananvapaus heidän mielestään on. Jakautukaa neljään pienryhmään. Jakakaa jokaiselle ryhmälle katsottavaksi yksi videoista.

Ryhmä 1: Katsokaa video, jossa Laura Huhtasaari kertoo näkemyksensä sananvapaudesta. Perehtykää ennen videon katsomista siihen, kuka Huhtasaari on.

 • Miksi Laura Huhtasaaren mukaan on hyvä kuulla myös vastakkaisia mielipiteitä?
 • Saako Huhtasaaren mukaan sananvapauden nimissä johtaa harhaan?
 • Pohtikaa: Huhtasaari sanoo alussa, että oppiaksesi, kuka hallitsee sinua, selvitä, ketä et saa arvostella. Mitä tämä tarkoittaa? Pitääkö tämä teidän mielestänne paikkansa?

Ryhmä 2: Katsokaa video, jossa Kai Tanner kertoo näkemyksensä sananvapaudesta. Perehtykää ennen videon katsomista siihen, kuka Kai Tanner on.

 • Mihin Kai Tanner toivoo, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota?
 • Mitä huumorin varjolla ivaaminen voi Tannerin mukaan aiheuttaa?
 • Pohtikaa: Loukkaatteko te joskus huomaamattanne sanoillanne jotakuta?

Ryhmä 3 : Katsokaa video, jossa Nusrat Habib kertoo näkemyksensä sananvapaudesta.Perehtykää ennen videon katsomista siihen, kuka Nusrat Habib on.

 • Miten rauhaa voi Habibin mukaan rakentaa?
 • Miksi toisten ajatuksia ja mielipiteitä tulee kunnioittaa?
 • Mikä on Habibin mukaan sananvapautta tärkeämpää?
 • Pohtikaa: Kuinka helppoa Habibin ohjetta ”rakkautta kaikille, vihaa ei kenellekään” on noudattaa.

Ryhmä 4 : Katsokaa video, jossa Aulis Laaksonen kertoo näkemyksensä sananvapaudesta. Perehtykää ennen videon katsomista siihen, kuka Aulis Laaksonen on.

 • Miksi sananvapaus on yhteiskunnan perusta?
 • Miten myös kuunteleminen liittyy sananvapauteen?
 • Miksi vuoropuhelu on erityisen tärkeää?
 • Pohtikaa: Mikä Suomessa olisi erilaista, jos sananvapautta rajoitettaisiin?

Tehkää lopuksi omat videot, jossa kerrotte oman näkemyksenne siitä, mitä sananvapaus on.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

STT:n toimituksen väki kertoo  Sananvapaus on kaiken työn perusta -jutussa, mitä sanavapaus heille merkitsee. Lukekaa juttu ja kirjoittakaa sen jälkeen itsenäisesti tiivis kuvaus siitä, mitä sananvapaus sinulle merkitsee.

Sananvapauden päivänä suomalaiset mediatoimijat ottivat yhteisesti kantaa vastuullisen sanankäytön puolesta. Tutustukaa kannanottoon esimerkiksi Länsi-Suomen jutun avulla. Koko ilmoituksen löydät esimerkiksi Sanomalehtien Liiton sivuilta.

Pohtikaa yhdessä, miksi media-alan toimijat tahtovat ottaa kantaa vastuullisen sanankäytön puolesta. Kuinka iso uhka vihapuhe on sanavapauden kannalta? Käytetäänkö suomalaisessa mediassa sanoja vastuullisesti? Entä käytättekö itse sanoja vastuullisesti?

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Tällä viikolla Suomessa on keskusteltu kahdesta sananvapausnäkökulmasta kiinnostavasta aiheesta: MV-lehden rikostutkinnasta ja Panama-papereiden luovutuspyynnöstä.

Tällä viikolla kerrottiin, että poliisi tutkii kymmeniä rikosilmoituksia MV-julkaisusta. Karjalainen kertoo, että poliisin mukaan MV on julkaissut useita juttuja, ”joiden epäillään olevan perättömiä, vääristeltyjä tai täyttävän tekijänoikeusrikkomuksen tunnusmerkit”. Lukekaa uutinen Poliisi tutkii kymmeniä rikosilmoituksia MV-lehdestä Karjalaisen sivuilta ja keskustelkaa yhdessä:

 • Miten MV-lehti haastaa toiminnallaan sananvapauden rajoja?
 • Mitä nyt alkava rikostutkinta tarkoittaa sananvapauden näkökulmasta?
 • Miten sananvapauslaki rajoittaa median toimintaa?
 • Voitte perehtyä taustaksi myös ”Onko tämä totta? -materiaalin valeuutissivustoja käsittelevään osioon (s. 16–17).

Verohallinto on vaatinut Yleä luovuttamaan veroviranomaisille Panama-paperit. Toimittajayhdistysten mukaan Verohallinnon on lakattava vaatimasta papereita Yleltä. Yle on kieltäytynyt luovuttamasta niitä. Lukekaa seuraavat jutut:

Keskustelkaa yhdessä:

 • Miksi Verohallinto on vaatinut Panama-papereita Yleltä?
 • Miksi Yle on kieltäytynyt luovuttamasta niitä?
 • Mitä tarkoittaa lähdesuoja ja miten se käytännössä näkyy median toiminnassa? Mikä merkitys lähdesuojalla on sananvapauden kannalta?

Lisää oppituntivinkkejä