Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kielen rikas maailma
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Satavuotias Pohjolan Sanomat juhlii kutsumalla lukijoita juttukeikalle. Toimittajille saa kertoa juttuaiheita – ja juttukeikalle voi nyt päästä itse mukaan. Monille muillekin lehdille lukijat voivat lähettää juttuideoita.

Miettikää yhdessä, mihin paikkoihin te tahtoisitte kurkistaa ja miksi. Pohtikaa myös, millaisen jutun tuosta paikasta voisi tehdä sanomalehteen. Suunnitelkaa juttuideat kirjoittaen tai piirtäen ja lähettäkää ne johonkin sanomalehteen.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Tutustukaa verkkolehtiin ja tarkastelkaa, millä tavoin lukija voi itse osallistua lehden tekemiseen. Etsikää mahdollisimman monta erilaista osallistumisen muotoa. Keskustelkaa havainnoistanne. Mikä tavoista on teidän mielestänne kiinnostavin?

Miten te tahtoisitte osallistua lehden tekemiseen?  Ideoikaa uusia osallistumisen muotoja keskustellen, kirjoittaen tai piirtäen.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Tutustukaa, millaisia blogeja on eri sanomalehtien sivuilla. Pohtikaa yhdessä, mitä lisäarvoa blogit tuovat sanomalehtien sisältöön. Miten blogiteksti eroaa uutisesta, henkilöhaastattelusta tai kolumnista?

Valitkaa yksi teitä kiinnostava blogi ja pohtikaa, kenelle se on suunnattu. Tarkastelkaa tarkemmin yhtä tekstiä ja kiinnittäkää huomio siihen, miten kirjoittajan ääni kuuluu tekstissä. Osallistukaa blogissa käytävään keskusteluun.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Helsingin Sanomien Nyt-liite aloitti Whatsapp-uutispalvelun. Palveluun pyritään saamaan ”kerhomainen tunnelma”. Uutispäällikkö Jussi Pulliaisen mukaan lukijat kokevat palvelussa yhteyden lehteen välittömämmäksi ja lähettävät henkilökohtaisempia viestejä.

Tutustukaa joihinkin sanomalehtien sosiaalisen median sivuihin ja pohtikaa, onko mediasta tullut kaveri. Miten uutisointi sosiaalisen median sivulla eroaa printti- tai verkkolehden uutisoinnista? Miten lukijoita pyritään osallistamaan?

Lisää oppituntivinkkejä