Jouluvalmisteluja

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, uskonto
Aiheet
kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Tutustukaa Kalevan kuvagallerian joulukalenterin avulla erilaisiin tapoihin valmistautua jouluun: Joulukalenteri: Miten jouluvalmistelut etenevät? Tehkää listaus erilaisista jouluvalmisteluista, joita kalenterissa on esitelty.

Jutelkaa yhdessä:

  • Millaisia jouluvalmisteluja teidän perheessänne tehdään? Lähetättekö esimerkiksi joulukortteja, laitettako jouluvaloja tai lähetättekö pukille lahjalistoja?
  • Mikä on sinulle tärkein jouluvalmistelu?

Tehkää 3–5 kuvan reportaasi joko teidän per4heenne jouluvalmisteluista tai siitä, miten joulu näkyy lähiympäristössänne (esimerkiksi koulussa ja kaupoissa). Esitelkää reportaasinne luokassa vielä ennen joulua.

Valon juhla

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, maantieto, uskonto, elämänkatsomustieto
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Tällä viikolla vietettiin Lucian päivää. Tutustukaa siihen, miten Lucian päivää vietettiin Seinäjoella ja Iisalmella:

Keskustelkaa yhdessä:

  • Kuuluuko Lucian-päivä teidän alueenne perinteeseen?
  • Mistä Lucian päivän perinne on tullut Suomeen? Missä päin Suomea juhlaa erityisesti vietetään?
  • Miksi Lucian päivää vietetään?

Lucian päivän on tarkoitus tuoda valon ja rauhan sanomaa pimeimmän vuodenajan keskelle. Suomen Lucia-neito kiertää muun muassa vanhainkodeissa, sairaaloissa ja lastenkodeissa (ks. Salon Seudun Sanomat Suomen Lucia sai kruununsa joulukuun pimeydessä). Mieti, millaisella teolla sinä voisit tuoda valoa ja rauhaa teidän lähiympäristöönne. Suunnittele jokin konkreettinen teko ja toteuta se vielä ennen joululomaa.

Täydellinen nuorisotalo

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, kuvataide
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Työskennelkää pienryhmissä. Lukekaa aluksi Helsingin Sanomien juttu Maunulaan avatusta uudesta nuorisotalosta: ”Muslimitytöillä on vaikeuksia päästä perhepiiristä ulos” – Maunula-taloon tehtiin tyttöjen oma huone ja keskustelkaa yhdessä:

  • Miksi Maunulan nuorisotaloon on rakennettu oma tyttöjen huone?
  • Tyttöjen huoneen suunnittelussa on ollut mukana kahdeksan yläkouluikäistä tyttöä. Kuullaanko tiloja suunniteltaessa yleensä riittävästi niiden käyttäjiä? Miten nuoria kannattaisi ottaa mukaan heille suunnattujen tilojen suunnitteluun?
  • Huomioidaanko nuorisotaloissa teidän kokemuksenne mukaan riittävän hyvin sekä tytöt että pojat?
  • Tarvitaanko tytöille tai pojille nuorisotaloihin omia tiloja? Pohtikaa, millaisia hyviä puolia ja millaisia riskejä tässä voi olla.

Millaisessa nuorisotalossa te viihtyisitte? Mitä tahtoisitte siellä tehdä? Mikä tukisi siellä viihtymistä? Tehkää konkreettiset suunnitelmat täydellisestä nuorisotalosta. Pyrkikää tekemään suunnitelmista sellaiset, että ne olisivat realistisesti toteutettavissa.

Pisa-tuloksia

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, maantieto
Aiheet
Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Pisa-tutkimuksen tulokset julkistettiin viime viikolla. Työskennelkää pienryhmissä ja perehtykää tuloksiin kolmesta eri näkökulmasta.

Ryhmä 1: Millaisia reaktioita Pisa-tulokset herättävät muissa maissa? Valitkaa yksi maa tarkemman tarkastelun kohteeksi. Lukekaa pohjaksi Kauppalahden juttu Muutkin syynäävät Pisa-tuloksia ja Helsingin Sanomien juttu Luonnontieteiden uudet ihmepojat tulevat Virosta – Katso, mitä Pisa-testi kysyi koululaisilta meteoroideista.

Ryhmä 2: Perehtykää siihen, millaisia maantieteellisiä eroja Suomen Pisa-tuloksissa on. Lukekaa taustaksi Suomenmaan juttu Maakunnat jäivät pääkaupunkiseudun jalkoihin Pisa-tutkimuksessa

Ryhmä 3: Perehtykää siihen, millaisia tyttöjen ja poikien välisiä eroja Suomen Pisa-tuloksissa on. Lukekaa taustaksi Lappeenrannan Uutisten juttu Suomi romahti Pisa-vertailussa: Tytöt jyräävät pojat nyt miehiselläkin alalla ja Etelä-Suomen Sanomien juttu Pisa-menestys enää tyttöjen varassa

Lisää oppituntivinkkejä