Luetaan yhdessä

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito

Ensi viikolla vietetään satupäivää, jonka tavoitteena on tarjota kaiken ikäisille mahdollisuus uppoutua yhdessä sadun maailmaan.

Lukekaa Etelä-Suomen Sanomien juttu Yhdessä lukeminen on hienoa, vaikka äiti välillä vähän itkisi ja jutelkaa yhdessä:

 • Luetaanko teille iltasatu?
 • Tahdotteko lukea sadun itse vai haluatteko kuulla sen aikuisen lukemana?
 • Millainen teidän iltasatuhetkenne on?

Tehkää yhdessä tarina lehtikuvan pohjalta. Selailkaa aluksi sanomalehteä ja valitkaa sieltä yksi kuva, joka kiinnittää huomionne. Kertokaa kuvan pohjalta tarina yhdessä niin, että jokainen oppilas kertoo vuorollaan lyhyen pätkän tarinaa.

Opettaja kirjoittaa tarinan ylös ja lukee sen lopuksi koko luokalle. Harjoituksen voi tehdä halutessaan myös itsenäisesti kirjottaen. (Harjoitus mukailtu Satupäivän Ryhmässä syntyy satu -harjoituksen pohjalta, ks Ideoita satupäivän viettoon -materiaali ).

Lasten historia

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, historia
Aiheet
monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kahdeksasluokkalainen Sofia Halttunen kysyi Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa, miksi lapset jätetään historiankirjoissa huomiotta. Lukekaa Halttusen teksti Historiankirjoista puuttuu lasten näkökulma

Keskustelkaa yhdessä:

 • Näkyykö lasten näkökulma teidän mielestänne riittävästi historiankirjoissa?
 • Miksi suurmiehet ovat usein historiankirjoituksen keskiössä?
 • Keiden historiasta te olisitte kiinnostuneita kuulemaan?

Valitkaa yksi luku teidän omasta historiankirjastanne ja miettikää, miten aihetta olisi voitu käsitellä lasten ja nuorten näkökulmasta.

Tyttöjen päivä

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
yhteiskuntaoppi, maantieto
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää. Tänä vuonna Tyttöjen päivänä nostetaan esiin erityisesti lapsiäitien tilannetta.

Pelastakaa Lapset ry:n raportin mukaan joka seitsemäs sekunti yksi alle 15-vuotias tyttö menee naimisiin (ks. Aamulehti Alle 15-vuotias tyttö naimisiin joka seitsemäs sekunti – Intiassa lähes puolet alle 18-vuotiaana).

Lukekaa Plan Internationalin pääsihteerin Ossi Heinäsen mielipidekirjoitus Ilkka-lehdestä: Lapsiäitien tilanteeseen puututtava.  Tutustukaa myös kahden lapsiäidin tarinaan Palan internationalin sivulla ”Minulla ei pitäisi olla vielä vauvaa” . Tarinat ovat osa Plan Internationalin ja UNFPA:n #childmothers-hanketta.

Työskennelkää pienryhmissä. Valitkaa toinen seuraavista:

 • Tyttöjen päivän kampanjassa taistellaan tyttöjen puolesta, lapsiäitiyttä vastaan. Perehtykää siihen, millaisin keinoin lapsiäitiyttä vastaan voidaan taistella. Mitkä ovat tehokkaimmat ja tärkeimmät keinot estää tyttöjen tulemista äidiksi liian varhain?
 • Valitkaa yksi maa ja selvittäkää, millaista siellä on olla tyttö. Perehtykää ainakin siihen, millaiset mahdollisuudet tytöillä on päästä kouluun ja kuinka paljon lapsiavioliittoja maassa solmitaan.

Likainen vaaliväittely

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa käytiin maanantain ja sunnuntain välisenä yönä vaaliväittely, jota on kutsuttu muun muassa historialliseksi, lohduttomaksi ja poikkeuksellisen rumaksi.  Perehtykää vaaliväittelyyn seuraavien juttujen avulla:

Keskustelkaa yhdessä:

 • Mikä teki väittelystä likaisen?
 • Miksi väittelyssä keskityttiin vain vähän asiakysymyksiin?
 • Millaisilla keinoilla Donald Trump pyrkii voittamaan Hillary Clintonin? Entä millaiset retoriset aseet Clintonilla on käytössä Trumpia vastaan?
 • Kumpi oli teidän mielestänne väittelyssä vahvemmilla?

Työskennelkää pienryhmissä ja pohtikaa, mikä ratkaisee nämä vaalit.  Mitä tarvitaan Clintonin voittoon? Entä miten Trump voisi voittaa vaalit?

Lisää oppituntivinkkejä