Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
tietotekniikka, kuvataide, ilmaisun monet muodot
Aiheet
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Kouluissa tulisi hallituksen mukaan ottaa digiloikka. Monissa eskariessa ja kouluissa digilaitteiden käyttö on jo tuttua – esimerkiksi Vesikkopuiston esikoululaiset ovat taitavia tabletinkäyttäjiä: Karjalainen: Koodauksen alkeet lähtevät jo eskarista – ohjelmointi tulee osaksi perusopetusta.

Jutelkaa yhdessä: Pitäisikö kouluissa tai eskarissa teidän mielestänne käyttää enemmän teknisiä laitteita? Missä tilanteissa digistä on teille eniten iloa? Entä missä tilanteessa teille on tärkeää, että älylaitteet pysyvät syrjässä? Kuvatkaa molemmat tilanteet joko piirtäen tai valokuvaamalla. 

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, tietotekniikka, kuvataide
Aiheet
Ajattelu ja oppimaan oppiminen, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Koulujen digitalisaatio on yksi hallituksen kärkihankkeista (ks. esim. Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaan juttu Digioppiminen kärkihankkeeksi – asiantuntija perää selkeitä tavoitteita).

Keskustelkaa siitä, milloin digitaaliset välineet auttavat oppimista. Milloin taas perinteiset oppimisen tavat ovat teidän mielestänne parempia?

Miltä näyttäisi koulu, jossa kaikki kommunikointi, oppiminen ja tekeminen olisivat siirtyneet digimaailmaan? Tehkää animaatio tai sarjakuva, joka kertoo elämästä tällaisen totaalisen digiloikan tehneessä koulussa.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen
Hallitus vastasi tiistaina välikysymykseen, joka koski koulutusleikkauksia. Perehdy siihen, miten eri puolueiden lehdet kirjoittavat aiheesta, esimerkiksi:
Keskustelkaa siitä, miksi lehtien näkökulmat eroavat toisistaan. Millaisia perusteita koulutusleikkausten puolesta ja niitä vastaan esitetään? Mitkä kannanotot vakuuttavat teidät? Miksi? Mitä mieltä te olette koulutusleikkauksista?
Järjestäkää väittely koulutusleikkausten tarpeellisuudesta. Jakaantukaa hallituksen ja opposition edustajiin. Oppositio puolustaa väitettä ”Koulutuksesta säästäminen on lyhytnäköistä ja turhaa” ja hallitus väitettä ”Koulutuksesta säätäminen on välttämätöntä”.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, opinto-ohjaus
Aiheet
Ajattelu ja oppimaan oppiminen, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Yksi hallituksen kärkihankkeista liittyy koulujen digitalisaatioon. Tämä on herättänyt runsaasti keskustelua ja myös kritiikkiä. Lukekaa Tuomas Kasevan Helsingin Sanomissa julkaistu kolumni Miten voi olla, ettei koulun suurinta uudistusta johda kukaan? 

Kaseva kysyy kolumnissaan, mitä käytännössä halutaan, kun koulu halutaan sähköistää. Mikä sähköistämisen tavoite pitäisi teidän mielestänne olla? Onko digitaalisuus teidän kokemuksenne mukaan kouluissa jotain, mitä on sinne väkisin tuotu, vai edistääkö se aidosti oppimista?

Opettajana toimiessaan Tuomas Kaseva päätti tavoitella tarkoituksenmukaisuutta ja ryhtyi käyttämään sähköisiä välineitä opetuksessaan ”niin kuin niitä arjessa muutoinkin hyödynnetään”. Miten tämä olisi teidän mielestänne mahdollista? Listatkaa konkreettisia ideoita tilanteista, joissa älylaitteet aidosti edistävät joko oppimista tai käytännön työskentelyä koulussa.

Lisää oppituntivinkkejä