Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kielen rikas maailma
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Aika moni äänestää vaaleissa Aku Ankkaa. Myös eduskuntavaaleissa annettiin iso määrä ääniä, jotka hylättiin. Tutustukaa hylättyihin ääniin lukemalla Satakunnan Kansan juttu Anna on numero yksi – Katso, mitä hylätyt äänestysliput sisältävät.

”Vaikuttaminen on valittamista tehokkaampaa”, sanoo Katti Matikainen Vaalit-jaksossa. Jutelkaa yhdessä siitä, mikä merkitys äänestämisellä on. Voiko äänestämällä vaikuttaa? Miksi pilaääniä annetaan?

Haastatelkaa kotona vanhempianne siitä, millainen merkitys äänestämisellä heidän mielestään on.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Vaalit ovat innoittaneet erilaisiin poliittisiin pilailuihin. Aamulehti kokosi niitä Stubbin juustohöylästä Soinin jytkytykseen – vaalihupailun 6 parasta -juttuun.

Keskustelkaa yhdessä siitä, ovatko pilat teidän mielestänne onnistuneita. Naurattavatko ne teitä? Miksi? Mille niissä nauretaan? Saako poliitikkojen kustannuksella pilailla?

Monissa sanomalehdissä julkaistaan poliittisia pilapiirroksia, jotka ottavat kantaa johonkin ajankohtaiseen aiheeseen (ks. esim. Kalevan Jari). Tutustukaa muutamiin eduskuntavaaleista kirjoitettuihin juttuihin ja tehkää pilapiirros jostakin teitä kiinnostavasta vaaleihin liittyvästä aiheesta.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Vaalien jälkeen alkavat hallitustunnustelut ja -neuvottelut. Juha Sipilä on korostanut erityisesti luottamuksen merkitystä neuvotteluissa (ks. esim. Hämeen Sanomien juttu Sipilä hakee luottamusta hallituspohjan pääomaksi).

Kokeilkaa ensin HS:n hallituskoneella, millaisiin suuntiin hallituksen politiikka kallistuisi eri puoluepohjilla. Valitkaa pienryhmissä yksi puolue ja miettikää, millaisia asioita se korostaisi neuvotteluissa. Mistä se olisi valmis joustamaan? Voitte valita keskiöön sellaiset teemat, joita itse pidätte tärkeimpinä. Pitäkää omat hallitusneuvottelut puoluejohtajien rooleissa. Millainen hallitus neuvottelujen pohjalta muodostuu?

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Puolueiden kannatuksessa on Suomessa suuria alueellisia eroja. Pääkaupunkiseudulla on ihmetelty ”punasinivihreää kuplaa” (ks. esim. Helsingin Sanomien juttu Krista Kosonen: Vaalitulos ei edusta minun Suomeani, en tunne ketään perussuomalaisia äänestänyttä).

Valitkaa pienryhmissä kolme sanomalehteä puoluekannatuksen suhteen mahdollisimman erilaisilta alueilta. Vertailkaa, miten vaalituloksesta uutisoidaan näissä lehdissä. Millaiselta vaalitulos näyttäytyy eri alueiden näkökulmasta? Entä millaisia kannanottoja lehtien pääkirjoituksissa on vaalitulokseen liittyen?

Lisää oppituntivinkkejä