Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja luonnontieto, minä ja meidän yhteisömme
Aiheet
monilukutaito

Tutustukaa kotiseutuunne sanoma- tai kaupunkilehden avulla. Selailkaa lähilehteänne (joko verkko- tai printtilehteä) ja poimikaa sieltä jokin paikka tai tapahtuma, jossa teidän mielestänne olisi kiinnostavaa käydä.

Miettikää, kenelle suosittelisitte käymistä tässä matkakohteessa ja tehkää siitä matkailuesite. Hyödyntäkää esitettä tehdessä lähilehden juttua ja tarvittaessa muita lähteitä. Tuokaa esiin, millaisesta paikasta tai tapahtumasta on kyse ja miksi sinne kannattaisi mennä.

Esitelkää matkakohteenne lopuksi koko ryhmälle. Laittakaa esitteenne esille ja liittäkää niiden yhteyteen kartta, josta selviää, missä kukin matkakohde sijaitsee.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja luonnontieto
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Aloittakaa työskentelynne koulumatkalla. Tehkää matkanne aikana havaintoja kiinnostavista asioista, joita kohtaatte.  Havainnot voivat olla yllättäviä tapahtumia tai sitten tavallisia, aina läsnä olevia arjen asioita. Kirjatkaa havaintonne ylös esimerkiksi ottamalla niistä kuvat tai kirjaamalla ne muistivihkoon.

Esimerkkejä mahdollisista havainnoista: Puissa on punaisia lehtiä / yhdellä on pipo päässä / melkein kaikki kuuntelevat musiikkia / bussi on täynnä ja myöhässä / monella on mukanaan jalkapallokengät / aamulla väsyttää niin paljon, etten jaksa tehdä havaintoja / yksi keskustan ravintola oli lopettanut…

Käykää havaintonne läpi luokassa ja kertokaa myös, miksi kyseinen asia kiinnitti huomionne. Pohtikaa yhdessä, voisiko koulumatkalla tekemänne havainnon pohjalta kirjoittaa uutisen. Onko tapahtuma itsessään uutinen tai kertooko se jostakin isommasta asiasta? Tarkistakaa myös, onko alueenne sanomalehti kirjoittanut aiheesta.

Valitkaa pienryhmissä yksi koulumatkalla havaittu aihe, ja työstäkää sen pohjalta uutinen. Hankkikaa lisätietoa eri lähteistä ja seuratkaa myös, kirjoittaako alueenne lehti aiheesta.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito
Lue silmäillen muutamia sanomalehdissä julkaistuja henkilöhaastatteluja. Valitse silmäilyn pohjalta yksi henkilö, johon tahdot tutustua tarkemmin.
Kirjaa ylös, mitä saat tietää tästä henkilöstä jutun perusteella. Mikä on hänelle tärkeää ja miksi?  Millaiset asiat ovat vaikuttaneet hänen elämänsä kulkuun? Millainen olisi henkilön elämänohje? Mieti vielä lopuksi, mitä opit henkilöjutun lukemalla.
Keskustelkaa yhdessä: Miksi henkilöhaastatteluja julkaistaan? Mitä lukija niistä saa? Millainen on hyvä henkilöjuttu?
Usein hyvässä jutussa on kiinnostava näkökulma. Tehkää pareittain toisistanne henkilöhaastattelut. Miettikää huolella juttunne näkökulma eli se, mitä asiaa paristanne jutussa korostatte. Juttu voi keskittyä vaikkapa siihen, millaiset opiskelutavat sopivat parillenne, mitä hän harrastaa ja miksi, mitkä ovat hänen tulevaisuuden urahaaveensa tai siihen, mihin yhteiskunnalliseen asiaan hän tahtoo vaikuttaa ja miten.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito

Usein uutisaiheita konkretisoidaan kertomalla, millaisia vaikutuksia ihmisten elämään asialla on. Esimerkiksi kätilöt toivat Ylen haastattelussa esiin, millaisia vaikutuksia hallituksen päätöksillä on heihin, ja saivat pääministerin muutamaan mieltään (ks. esim. Itä-Savo Hallitus peruu sunnuntailisien ja ylityökorvausten leikkauksen – Sipilä A-studiossa: Kätilöiden puheenvuorot vaikuttivat). 

Selaile päivän lehteä ja valitse sieltä jokin uutinen, jota ei ole kerrottu henkilön kautta. Mieti, ketä tämä uutinen koskettaa. Millaisia konkreettisia vaikutuksia sillä on jonkin henkilön elämään? Anna uutiselle kasvot. Kirjoita uutinen samasta aiheesta uudelleen niin, että keskiössä on se, mitä uutinen tarkoittaa henkilökohtaisella tasolla.

Lisää oppituntivinkkejä