Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja luonnontieto, tutkin ja toimin ympäristössämme
Aiheet
monilukutaito

Koulujen kesälomien alkamiseen on vielä muutama päivä. Lehmät sen sijaan ovat jo päässeet nauttimaan kesälaidunten vapaudesta. Tutustukaa Itä-Savon juttuun Lehmät riehaantuivat laitumelle pääsystä – katso vauhdikkaat kuvat ja video! ja Maaseudun Tulevaisuuden juttuun Riehakas ammunta aloittaa kesän.

Tuleva pääministeri Juha Sipilä on ehdottanut koulujen kesälomien siirtämistä niin, että ne alkaisivat heinäkuussa (ks. Kainuun Sanomat: Juha Sipilä siirtäisi koulujen kesälomia). Mitä mieltä olette ehdotuksesta? Tutustukaa myös Lastenhoitaja Piia Collanin Helsingin Sanomissa julkaistuun mielipidekirjoitukseen Pitkä kesäloma on lapsen etu. Jutelkaa yhdessä siitä, miksi kesäloma on teille tärkeä. Kuinka pitkä loma on teidän mielestänne riittävä?

Leikkikää kesälaidunhippaa. Muodostakaa pareittain lehmät. Etummainen parista laittaa kätensä sarviksi. Jos lehmä saadaan kiinni, hän jää paikoilleen syömään ruohoa. Toinen lehmä voi vapauttaa hänet koskemalla sarvia sarvilla.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
biologia, ympäristö- ja luonnontieto
Aiheet
monilukutaito

Sanoma- ja kaupunkilehdissä on viime aikoina kirjoitettu paljon erilaisista kevään ja kesän merkeistä. Niitä näkyy paljon myös lukijoiden kuvissa (ks. esim. Itä-Savon lukijoiden kuvagalleria). Tutustukaa muutamiin kevään ja kesän merkkejä käsitteleviin juttuihin:

Osallistukaa Luonto-Liiton kevätseurantaan ja havainnoikaa muutaman päivän ajan lähiympäristönne kevään ja kesän merkkejä.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, musiikki
Aiheet
monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Tähän aikaan vuodesta keskustellaan usein siitä, voiko Suvivirttä laulaa koulujen kevätjuhlissa (ks. esim. Keskisuomalaisen juttu Opetushallitus: ”Suvivirsi soikoon!”).

Perehtykää Suvivirren syntyhistoriaan Kansan Uutisten jutun Suvivirren taustana on kolmen vuoden nälänhätä ja Helsingin Sanomissa julkaistun mielipidekirjoituksen Suvivirren pohjalla on kansallinen tragedia avulla.

Marko Ahonen ehdottaa blogipostauksessaan Jo joutui armas aika uusia vaihtoehtoja Suvivirrelle. Mitä mieltä olette Ahosen ehdotuksista? Voisiko jokin näistä kappaleista syrjäyttää Suvivirren? Miksi?

Mikä on teidän mielestänne kesässä parasta? Listatkaa ylös konkreettisia asioita, jotka tekevät teille kesän. Luokaa listaustanne hyödyntäen uusi kesää ylistävä biisi, jossa on Suvivirren voimaa. Esittäkää halutessanne kappaleet tai jokin niistä koulun kevätjuhlassa.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
opinto-ohjaus
Aiheet
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, työelämätaidot ja yrittäjyys

Valmistuminen tuo mukanaan ison muutoksen. Hufvudstadsbladetin Topeliorden-blogissa julkaistussa Vad hände sen? -jutussa Uudenkaupungin Topeliusgymnasietin opiskelija Rebecca Holmgård kuvaa valmistuvan opiskelijan isoa kysymystä: ”Vad ska jag göra nu?”. Lukekaa myös Helsingin Sanomista Nuoren ääni -toimituksen toimittajan Matilda Byholm juttu Mitä tapahtui laudaturien jälkeen? – Entiset huippuoppilaat kertovat.

Haastatelkaa esimerkiksi sisaruksianne, serkkujanne tai vanhempianne siitä, millaisia muistoja heillä on toisen asteen päättymisestä ja sen tuomasta muutoksesta. Millaisia toiveita ja pelkoja siihen liittyi? Mitkä olivat isoja käännekohtia oman elämänsuunnan löytymisessä? Mikä haastateltavassa on pysynyt samana? Entä mikä on muuttunut ja miksi?

Lisää oppituntivinkkejä