Koulu uusiksi!

Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, oppilaanohjaus, minä ja meidän yhteisömme
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Martinmäen esikoululaisten asiantuntijaryhmä keskusteli siitä, millainen on tulevaisuuden esikoulu.  Perehtykää esikoululaisten ideoihin katsomalla video Maaselkä-lehden sivuilta.

Järjestäkää oma asiantuntijapaneelinne ja keskustelkaa siitä millainen olisi tulevaisuuden esi- tai alakoulu. Käsitelkää esimerkiksi sitä, mikä esi- tai alakoulussa on mukavaa ja tärkeää, miten oppii parhaiten ja millaisia tiedonlähteitä tulevaisuudessa käytetään. Laatikaa keskustelun pohjalta suunnitelma siitä, millainen olisi teidän unelmienne koulu tai esikoulu.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys

Ilta-Sanomat kysyi HS: Koulunkäyntiin tulossa suuria muutoksia: oppilailta pulpetitkin pois -jutun yhteydessä lukijoiltaan, pitääkö koululaisilla olla luokassa oma pulpetti ja millaisia muutoksia koulunkäyntiin pitäisi tehdä. Tarkastelkaa jutun yhteydessä käytyä keskustelua.

Keskustelkaa yhdessä siitä, millainen oppimisympäristö tukee parhaiten oppimista. Onko tulevaisuuden koulussa pulpetteja? Tehkää suunnitelma tulevaisuuden oppimisympäristöstä.

Osallistukaa lopuksi yhdellä kommentilla keskusteluun Ilta-Sanomien jutun yhteydessä. Muistakaa vankat perustelut!

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
oppilaanohjaus
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Reilun vuoden päästä otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka muun muassa häivyttää oppiaineiden rajoja. Perehtykää opetussuunnitelman uudistuksiin esimerkiksi lukemalla Etelä-Suomen Sanomien juttu Ei enää ulkoa tankkaamista, uusi opetussuunnitelma mullistaa oppimisen.

Millaisia asioita teidän mielestänne koulussa olisi tärkeää oppia? Jos te saisitte päättää, millaisia oppiaineita koulussa olisi? Laatikaa suunnitelma uusista oppiaineista ja tehkää tulevaisuuden koulun lukujärjestys.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
yhteiskuntaoppi, maantieto, opinto-ohjaus
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Brittilehti The Independent kirjoittaa radikaalista suomalaisesta koulu-uudistuksesta. Perehtykää erilaisten lähteiden avulla siihen, mitä muutoksia uusi opetussuunnitelma tuo peruskouluun. Listatkaa ylös viisi teidän mielestänne suurinta muutosta. Onko suunniteltu uudistus teidän mielestänne radikaali? Miksi?

Valitkaa pienryhmissä tarkastelun kohteeksi yksi maa ja vertailkaa sen perusopetusta suomalaiseen perusopetukseen.

Lisää oppituntivinkkejä