Mitä odotat koululta?

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, työelämätaidot ja yrittäjyys

Esiopetukseen ja kouluun ilmoittautuminen on alkanut monella paikkakunnalla. Lukekaa yksi seuraavista jutuista:

Sipoon Sanomat: Kouluun ilmoittaudutaan helmikuussa
Pohjalainen: Kouluun ilmoittautuminen alkoi
Kaleva: Esiopetukseen ja kouluun ilmoittautuminen alkaa Oulussa

Keskustelkaa yhdessä:

  • Mikä muuttuu, kun siirtyy esikoulusta kouluun? Entä mikä säilyy samana?
  • Eka- ja tokaluokkalaiset: Miltä kouluunmeno tuntui?
  • Esikoululaiset: Miltä ajatus kouluun menosta tuntuu?

Ryhtykää toimittajiksi. Ykkös- ja kakkosluokkalaiset haastattelevat jotakuta esikoululaista siitä, mitä hän odottaa kouluun menemiseltä. Esikoululaiset haastattelevat jotakuta ykkös- tai kakkosluokkalaista siitä, millaista kouluun meneminen oli ja mikä koulussa yllätti.

Tehkää haastattelujen pohjalta pienet jutut Meidän juttu -verkkolehteen. Voitte joko kirjoittaa jutut tai tehdä videohaastattelut. Jos kirjoitatte jutut, muistakaa ottaa myös kuvat!

Millainen on talviloman sää?

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, maantieto
Aiheet
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Talvilomakausi on aluillaan. Etelä- ja Lounais-Suomessa vietetään hiihtolomaa ensi viikolla. Lukekaa Iltalehden juttu  Hiihtolomalla hieno ulkoilusää – katso suosikkirinteiden lumitilanne!

Valitkaa yksi paikkakunta ja selvittäkää, millainen sää siellä on talvilomalla. Tehkää koko lomaviikon sääennustus. Olkaa vuorollaan meteorologeja ja esitelkää ennustuksenne.

Yhteishaku alkaa

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, opinto-ohjaus
Aiheet
työelämätaidot ja yrittäjyys

Yhteishaku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen  alkaa ensi viikolla. Lukekaa Savon Sanomien nuortentoimituksen toimittajan Irja-Ulriikka Valtan juttu: Yhdeksäsluokkalaisten on pian aika tehdä päätöksiä ja Iijokiseudun juttu: Hiekkaranta ja hevoset torilla – ammattiopiston väki jalkautui Kurenalle

Keskustelkaa yhdessä:

  • Millainen tuki ammatinvalinnassa on tarpeen?
  • Joko te tiedätte, minne tahdotte yläkoulun jälkeen?
  • Mikä teille on tärkein kriteeri ammattia valitessanne?
  • Koetteko, että tiedätte riittävästi eri ammateista?
  • Savon Sanomien jutussa korostetaan työelämään tutustumisen merkitystä. Miten teidän mielestänne eri ammateista saa parhaiten tietoa?

Haastatelkaa jotakuta ammattikoulussa tai lukiossa opiskelevaa siitä, miten hän valitsi opiskelupaikkansa. Millaista tukea hän tarvitsi? Mikä ratkaisi valinnan?
TAI
Valitkaa yksi teitä kiinnostava ammatti. Haastatelkaa tässä ammatissa työskentelevää hänen työnkuvastaan.  Kirjoittakaa henkilöjutut ja julkaiskaa ne halutessanne Meidän juttu -verkkolehdessä.

Vanhojenpäivän juhlintaa

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, liikunta
Aiheet
kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Huomenna juhlitaan vanhojen päivää. Tutustukaa seuraavien juttujen avulla siihen, miten vanhojentansseihin valmistaudutaan eri puolilla Suomea:

Perehtykää vanhojentanssien historiaan Suomessa ja selvittäkää, onko vastaavan kaltaisia perinteitä muissa maissa.

 

Lisää oppituntivinkkejä