Parempia uutisia!

Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kielen rikas maailma
Aiheet
monilukutaito

Käsitelläänkö uutisissa teidän mielestänne yleensä iloisia vai surullisia aiheita? Pitäisikö teidän mielestänne hyviä uutisia julkaista enemmän?

Pohjalaisessa ryhdyttiin julkaisemaan hyvien uutisten sivua joka maanantai. Pohjalaisen uutispäällikkö Mikko Kallionpää kertoo Pohjalaisen jutussa, että lehteen tarvitaan myös sellaisia juttuja, jotka saavat hyvälle tuulelle: Pohjalainen alkaa julkaista hyvien uutisten sivua.

Miettikää, millaisia iloisia uutisia olette viime aikoina havainneet. Kirjoittakaa tai piirtäkää jokin iloinen uutinen. Koostakaa niistä teidän oma hyvien uutisten sivunne.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, elämänkatsomustieto, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kaupunkilehti Karjalan Heilissä on vietetty tänä vuonna rakkauden syksyä:  Karjalan Heili: Rakkauden syksy 2015. Lehti on järjestänyt pusukuvakisan. Kisan avulla lehti tahtoo irtisanoutua verkossa vellovasta vihapuheesta ja tuoda esiin positiivista sanomaa: ”Rakasta lähimmäistäsi” (ks. Suomen Lehdistö: Heili rakastaa lähimmäistään).

Millaisella tempauksella te voisitte tuoda esiin positiivista sanomaa ja antaa hyvää mieltä toisille? Suunnitelkaa pienryhmissä konkreettiset tempaukset.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Seinäjoella on tehty vaikuttava vastaele koulukiusaamista vastaan. Lukekaa Pohjalaisen sivuilta juttu ja katsokaa video aiheesta: Yli tuhannen koululaisen ketju ylsi koululta koululle Seinäjoella – katso kuvat.  Myös muun muassa Robin twiittasi aiheesta: ”Seinäjoella toimitaan koulukiusaamista vastaan! Vau!”. Tutustukaa myös Kukaan ei ole nolla -kampanjan facebook-ryhmään  ja katsokaa kampanjavideo Nolla.

Keskustelkaa yhdessä kampanjan herättämistä ajatuksista. Voiko tällaisella kampanjalla vaikuttaa kiusaamiseen? Millainen on yhdessä tekemisen voima?

Valitkaa pienryhmissä jokin epäkohta, johon te tahtoisitte vaikuttaa. Mitä te voisitte saada yhteisvoimalla aikaan? Suunnitelkaa kampanja, jolla pyritte vaikuttamaan valitsemaanne asiaan. Pyrkikää suunnitelmassa yksityiskohtaisuuteen, ja miettikää muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä on kampanjan tavoite? Milloin se toteutetaan ja missä? Mikä on kampanjan kohderyhmä?
  • Millaisista osa-alueista kampanja koostuu?
  • Miten kampanjaan innostetaan mukaan väkeä?
  • Miten ja mistä mahdollinen rahoitus hankitaan?
  • Miten ja missä kampanjasta tiedotetaan?

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Loviisan Sanomissa ryhdyttiin tänä syksynä julkaisemaan ilouutisia-sivua. Sivulle kootaan uutiset, jotka voi kiistatta nähdä positiivisina. Positiivisten uutisten esiin nostamisesta on tullut jonkinlainen ilmiö – niitä julkaistaan useiden lehtien sivuilla (ks. esim. Dagens Nyheterin Goda Nyheter -sivu).

Päätoimittaja Arto Henriksson kertoo Lovarin Facebook-ryhmän postauksen* (1.9.) yhteydessä ”Sanomalehden – – perinteinen ajatus on ollut ja on jatkossakin ”parantaa maailmaa” tuomalla ja antamalla lukijoidensa tuoda esille erilaisia epäkohtia, joihin olisi syytä puuttua. Sen takia sanomalehden yleisilme on monien mielestä turhan synkkä.”

Lukekaa Teemu Luukan Helsingin Sanomiin kirjoittama kolumni, jossa hän avaa sitä, miksi kriittisyys on journalismin elinehto: Positiivisen uutisen teko on vaikeampaa kuin negatiivisen.

Keskustelkaa Teemu Luukan tekstin ja Arto Henrikssonin kannanoton pohjalta yhdessä siitä, miksi negatiivisuus painottuu uutiskriteerinä:

  • Miten negatiivisten uutisten painottuminen liittyy demokratian toteutumiseen? Mitä ongelmia voisi seurata, jos positiiviset aiheet syrjäyttäisivät lehtien sivulla epäkohdat?
  • Miksi negatiivisuus myy?
  • Voiko myös positiivisella uutisella olla yhteiskunnallista merkittävyyttä?
  • Mistä kaipuu positiivisiin uutisiin teidän mielestänne kertoo?

Tarkastelkaa noin viikon ajan jotakin valitsemanne sanomalehden osiota ja listatkaa ylös mielestänne selkeästi positiiviset, selkeästi negatiiviset ja neutraalit aiheet. Voitte halutessanne rajata tarkastelun vielä tarkemmin. (On kiinnostavaa esimerkiksi tarkastella sitä, millaisessa valossa jotakin maata käsitellään, ks. Kansan Uutiset: Miksi vain huonoja uutisia kehitysmaista?).

Tarkastelkaa lopuksi havaintojanne yhdessä: Korostuuko lehdessä positiivinen vai negatiivinen näkökulma? Onko lehden eri osioiden välillä tässä eroa? Millaisia aiheita käsitellään positiivisesti? Miksi?

* Postaus löytyy ryhmästä hakusanalla ”ilouutisia”.

Lisää oppituntivinkkejä