Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kielen rikas maailma, tutkin ja toimin ympäristössämme
Aiheet
monilukutaito, työelämätaidot ja yrittäjyys

Yhdysvaltalaiset esikoululaiset antoivat hauskoja vastauksia ”Mikä sinusta tulee isona?” -kysymykseen. Perehtykää Iltalehden jutun Lapset paljastivat unelma-ammattinsa opettajalleen avulla, millaisia vastaukset olivat.

Jutelkaa yhdessä siitä, mitä te tahtoisitte tehdä isona. Leikatkaa sanomalehdistä kuvia ja sanoja, jotka kuvastavat sitä, mitä unelmatyöhönne kuuluisi. Esitelkää kollaasinne toisillenne ja ideoikaa yhdessä, missä ammatissa olisi mukana kaikki toiveiden asiat. Voitte keksiä ihan uusia ammattinimikkeitä.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito, työelämätaidot ja yrittäjyys

Tutustukaa Seutu-Sanomien juttuun Mestari päätyi alalle vahingossa.Haastatelkaa jotakuta teille läheistä aikuista siitä, miten hän on päätynyt nykyiseen ammattiinsa. Onko hän nyt unelma-ammatissaan vai haaveileeko hän tekevänsä vielä jotain muuta?

Kirjoittakaa jutut henkilöhaastattelun muotoon ja julkaiskaa haluamallanne tavalla. Muistakaa suunnitella kysymykset ennen haastattelun tekemistä. Ottakaa haastateltavasta myös kuva.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, oppilaanohjaus
Aiheet
työelämätaidot ja yrittäjyys

Yhteishaku lukioihin ja ammattikoulutukseen on parhaillaan käynnissä. Perehtykää juttuihin, joissa käsitellään aloja, joilla on tulevaisuudessa töitä:

Keskustelkaa yhdessä siitä, miksi varmojen työpaikkojen listat eroavat niin paljon toisistaan. Miksi tulevaisuuden työtilanteen arvioiminen on hankalaa?

Mitkä ovat teille tärkeimpiä kriteerejä, kun valitsette opiskelupaikkaa? Painaako valinnassa varma työpaikka, työn mielekkyys tai palkan suuruus? Millä perustella ammatti teidän mielestänne kannattaa valita? Järjestäkää väittely aiheesta.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaus
Aiheet
työelämätaidot ja yrittäjyys

Perehtykää Kainuun Sanomien juttuun Irti pulpetista ja työstä kiinni jo opiskellessa ja Helsingin Sanomien juttuun Opetusministeri: Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ehkä yhteen.

Mitä mieltä olette jutuissa kuvailluista muutoksista? Pitäisikö koulun ja työelämän välistä kuilua teidän mielestänne kaventaa?  Millainen olisi teidän mielestänne ihanteellinen ammattikoulu, lukio, ammattikorkeakoulu tai yliopisto? Mitä taitoja koulutuksen pitäisi kehittää, että se palvelisi parhaiten tulevaisuuden (työ)elämää? Tehkää ryhmissä konkreettinen 3–6 kohdan kehityssuunnitelma yhdelle kouluasteelle.

Lisää oppituntivinkkejä