Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi

Lukekaa Lasten uutisten juttu Turussa surraan perjantain tapahtumia ja katsokaa jutun yhteydessä oleva Mitä tehdä, jos uutiset pelottavat? -video, joka on julkaistu alkukesästä. Kannattaa tutustua myös kesäkuussa julkaistuun juttuun Terrorismi pelottaa, mutta pelolle ei kannata antaa valtaa.

Huom! Opettajan kannattaa perehtyä juttuun sekä videoihin etukäteen ja varmistaa, sopivatko ne omalle ryhmälle.

1. Jutelkaa yhdessä

 • Oletteko lukeneet tai nähneet uutisia Turun tapahtumista? Miltä uutiset teistä tuntuivat? Miltä tuntuu, kun tällaista tapahtuu Suomessa?
 • Mitä terrorismi tarkoittaa? Miksi terrori-iskuja tapahtuu?
 • Lasten uutisten jutussa kerrotaan, että Suomessa poliisi valvoo nyt tilannetta erityisen tarkasti, joten kaduilla ja muissa paikoissa saattaa näkyä tavallista enemmän poliiseja. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ulkona liikkumista pitäisi pelätä. Oletteko te nähneet poliiseja viime aikoina? Oletteko huomanneet joitakin muita toimia, joita poliisi on tehnyt, jotta olomme olisi turvallinen?

2. Jutelkaa parin kanssa siitä, millaiset asiat pelottavat teitä. Miettikää myös, millaisilla keinoilla saatte pelon katoamaan. Millaisissa tilanteissa olette toimineet rohkeasti, vaikka olisikin pelottanut? Tehkää koko luokan yhteinen lista asioista, jotka tekevät teidät rohkeiksi ja joiden avulla voitatte pelon.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi

1. Turussa tapahtui viime perjantaina järkyttävä isku. Lukekaa Turun Sanomien vastaavan päätoimittajan Kari Vainion kolumni Pelolle ei saa antaa valtaa.

2. Vainio kertoo kolumnissa, että hän lähti heti iskuja seuraavana lauantaina Turun torille ostamaan vihanneksia ja marjoja. ”Eilen se oli erityisen tärkeää. Se oli ainoa, mitä osasin tehdä”, Vainio kirjoittaa. Keskustelkaa yhdessä:

 • Millainen tunnelma lauantaisella torilla oli? Keitä Vainio kohtasi?
 • Miksi Vainiosta oli niin tärkeää mennä tänäkin lauantaina Kauppatorille?
 • Miksi on tärkeää, että ei anna pelolle valtaa?

3. Valitkaa toinen seuraavista:

 • Perjantaina Turussa nähtiin myös paljon hyvyyttä ja sankaruutta. Moni auttoi rohkeasti haavoittuneita ja varoitti toisia vaarassa olevia. Kirjoittakaa parin kanssa kirjeet jollekulle Turun uhreja auttaneelle.
 • Kirjoita kolumni, jossa kerrot, miten olet käsitellyt Turun tapahtumia koulussa, kotona ja kavereidesi kanssa. Voit julkaista kolumnin Meidän juttu -verkkolehdessä

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito

Turun puukotus oli iso, yllättävä ja järkyttävä uutistilanne. Tällaisissa tilanteissa ihmiset kaipaavat tietoa, mutta sitä saa ripotellen. Tapahtumista liikkuu paljon huhuja ja osa tiedoista voi olla aluksi virheellistä (esim. ilmoitettu kiinniottoaika).

1. Keskustelkaa yhdessä siitä, miten te hankitte tietoa Turun tilanteesta:

 • Miten itse seurasitte Turun tapauksen uutisointia tai siitä käytyä keskustelua?
 • Mistä lähteistä hankitte tietoa tapahtumista? Miten lähteet valikoituivat?
 • Saitteko jotakin tietoa, joka osoittautui myöhemmin virheelliseksi?
 • Saitteko jostakin asiasta ristiriitaista tietoa? Miten selvititte, mikä tieto pitää paikkansa?

2. Tutustukaa pienryhmissä journalistiikan vierailijaprofessori Jussi Pullisen laatimaan listaan siitä, mitä kannattaa huomioida ison uutistilanteen aikana (julkaistu Facebookissa). Pohtikaa, noudatitteko te omassa mediaseurannassanne näitä ohjeita. Mitä näistä ohjeista on mielestänne yleisesti vaikeinta noudattaa? Pohtikaa myös, lisäisitteko listaan vielä jonkin ohjeen.

3. Työskennelkää pienryhmissä ja valitkaa toinen seuraavista:

Teema 1: Sosiaalinen media:

 • Mitä hyötyä somesta on Turun puukotuksen tapaisissa tilanteissa? Entä mitä ongelmia?
 • Onko oikein kuvata tapahtumapaikalla video tai ottaa kuva ja julkaista se somessa? Entä onko oikein levittää huhuja, joiden paikkansapitävyydestä ei ole varmuutta? Jos huomaa levittäneensä virheellistä huhua, pitäisikö se korjata?
 • Kriisiterapeutin mukaan somesta kannattaa pysyä poissa, jos pelottaa (ks. Kalevan juttu). Kumpi teidän mielestänne somessa tällaisissa uutistapahtumissa korostuu: Saatteko sieltä tärkeää tietoa vai lisääkö se pelkoa?

Teema 2. Uutismedia

Terrorismin tarkoitus on lietsoa pelkoa, siksi tiedon leviäminen tapahtumasta mahdollisimman laajalle on terroristin näkökulmasta tärkeää. Media ei kuitenkaan voi vaieta iskuista, koska journalismin tehtävänä on kertoa lukijoille, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Tarkastelkaa median toimintaa Turun iskun uutisoinnissa. Valitkaa yksi uutismedia ja perehtykää siihen, miten sen uutisointi Turun tapahtumista eteni.
Tarkastelkaa sitä, kuinka laajasti ja yksityiskohtaisesti seuraamanne media uutisoi iskusta. Kiinnittäkää huomiota myös siihen, ketä nostetaan keskipisteeseen missäkin vaiheessa (esimerkiksi tekijä, uhrit tai auttajat). Jos tarkastelette sanomalehteä, kannattaa seurata sekä verkkouutisia että printtilehteä. Halutessanne voitte myös haastatella lähisanomalehtenne toimittajaa Turun tapahtumien uutisoinnista.

Kootkaa havaintonne lopuksi yhteen ja pohtikaa yhdessä: Kuinka laajasti ja yksityiskohtaisesti Turun iskun tapaisista tilanteista on mielestänne tarpeen uutisoida? Mistä on tärkeää kertoa, mistä ei? Mitä vaikutusta on sillä, ketä nostetaan keskiöön?

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Turussa tapahtui viime perjantaina järkyttävä puukotus, jota tutkitaan terroritekona.

1. Lukekaa sunnuntaina Aamulehdessä julkaistu professori Jaakko Hämeen-Anttilan teksti Vihaa vastaan: Terroristien tarkoituksena on levittää pelkoa. Sille ei saa antaa sijaa.

2. Keskustelkaa lukemisen jälkeen pienryhmissä:

 • Mitä samaa kirjoittaja näkee Suomessa aiemmin tapahtuneissa kouluampumisissa ja Turun iskussa?
 • Hämeen-Anttilan mukaan on olennaista muistaa, että tekijät ovat yksilöitä, eivät laajemman väestöryhmän edustajia. Miksi tämä on tärkeää?
 • Millaisia jakolinjoja isku voi Suomessa aiheuttaa? Miten näiden syntymisen voisi estää?
 • Hämeen-Anttila kysyy ”Onko Suomi nyt siirtynyt terrorin aikakauteen?” Mitä terrorin aikakausi tarkoittaa? Voiko yksi isku viedä Suomen toiseen aikakauteen?
 • Hämeen-Anttilan mukaan terroristit ovat osoittaneet voimansa, jos Suomi jakautuu ja ajautuu väkivallan kierteeseen. Mitä terrori-iskuilla tavoitellaan? Miten Suomen jakautumisen voi estää? Miten vihaa ja pelkoa vastaan voi taistella?

Pohtikaa konkreettisia keinoja, joilla voisi edistää malttia ja yhtenäisyyttä Suomessa Turun iskujen jälkisenä aikana.

Lisää oppituntivinkkejä