Kuntavaalit

Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Sunnuntaina valittiin jokaiseen Suomen kuntaan uudet kunnanvaltuutetut.  He päättävät monista tärkeistä kuntalaisten arkeen vaikuttavista asioista, kuten vaikkapa remontoitavista kouluista ja päivähoidon järjestämisestä.

Lukekaa Lasten uutisten juttu Lapset haluaisivat parempaa kouluruokaa ja puhtaamman luonnon tai katsokaa uutislähetys ja perehtykää siihen, mihin Kulosaaren koulun oppilaat tahtoisivat vaikuttaa, jos he olisivat kunnanvaltuutettuja.

Työskennelkää pienryhmissä. Mihin asioihin kunnanvaltuutettujen pitäisi teidän mielestänne vaikuttaa? Jos teidät olisi valittu valtuustoon, mitä tahtoisitte muuttaa? Tehkää kolmen mahdollisimman konkreettisen asian suunnitelmat ja esitelkää ne lopuksi muulle ryhmälle.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

1. Selailkaa kuntanne alueella ilmestyvän paikallis- tai maakuntalehden verkkolehteä (löydätte lehdet Tutustu sanomalehtiin -sivulta.) ja etsikää sieltä vaaleihin liittyviä uutisia. Mikä on teidän alueellanne suurin vaaleihin liittyvä uutinen? Mikä oli vaaleissa suurin yllätys?

2. Perehtykää siihen, keitä kuntanne valtuustoon pääsi.  Selvittäkää ainakin seuraavat asiat:

  • Kuka on nuorin valtuutettu?
  • Minkä puolueen tulos romahti?
  • Minkä puolueen kannatus kasvoi eniten?
  • Kuka kahmi suurimman äänisaaliin?
  • Kuka pääsi valtuustoon pienimmällä äänimäärällä?

3. Valitkaa yksi valtuutettu ja perehtykää häneen tarkemmin. Kannatta ainakin selvittää, miten hän on vastannut vaalikoneen kysymyksiin. Mitä te tahtoisitte kysyä uudelta valtuutetulta? Suunnitelkaa 3–5 haastattelukysymystä ja haastatelkaa valtuutettua joko puhelimitse tai sähköpostitse. Kirjoittakaa haastattelut ja julkaiskaa ne halutessanne Meidän juttu -verkkolehdessä.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kuntavaaleissa valituksi tuli 31 18-vuotiasta valtuutettua. Valtuutettujen keski-ikä on nyt valtakunnallisesti 50 vuotta.

Työskennelkää pienryhmissä ja perehtykää nuoriin valtuutettuihin ja valtuustojen ikäjakaumaan. Valitkaa yksi seuraavista teemoista. Tehkää halutessanne työskentelyn pohjalta uutisanalyysit Meidän juttu -verkkolehteen.

Teema 1: Nuoret valtuutetut
Mihin nuoret valtuutetut tahtovat vaikuttaa? Perehtykää johonkin nuoreen valtuutettuun ja siihen, miksi hän tahtoo olla mukana kuntapolitiikassa.

Taustajuttuja:

Teema 2: Valtuustojen ikäjakauma
Perehtykää valtuustojen ikäjakaumaan eri puolilla Suomea. Missä kunnassa on nuorin valtuusto? Entä missä vanhin? Millainen on oman kuntanne valtuuston ikäjakauma? Kuinka monta alle 20-vuotiasta valtuustossa on?

Taustajuttuja:

Teema 3. Äänestysikäraja
Ennen vaaleja nousi jälleen keskusteluun, pitäisikö äänestysikäraja laskea 16-vuoteen. Perehtykää äänestysikärajasta käytyyn keskusteluun ja pohtikaa, millaisia vaikutuksia äänestysikärajan laskulla voisi olla.

Taustajuttuja:

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Perehtykää kuntavaalien tuloksiin pienryhmissä. Valitkaa tarkasteltavaksi jokin seuraavista teemoista. Tehkää halutessanne työskentelyn pohjalta uutisanalyysit Meidän juttu -verkkolehteen.

Teema 1: Äänestysaktiivisuus
Kuntavaaleissa äänesti 58,8 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestysaktiivisuus nousi hieman viime vuodesta. Huippuvuosiin verrattuna äänestysaktiivisuus on kuitenkin romahtanut – esimerkiksi vuonna 1976 kunnallisvaaleissa äänesti vielä lähes 80 prosenttia äänioikeutetuista (ks. Tilastokeskus: Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa 1972 – 2012)

Mitkä asiat vaikuttavat äänestysaktiivisuuteen? Miksi nykyään paljon harvempi äänioikeutettu äänestää huippuvuosiin verrattuna? Miten äänestysprosenttia saisi nostettua? Mitä 58,8 prosentin äänestysaktiivisuus kertoo yhteiskunnastamme?

Taustajuttu:

Teema 2: Suuria nousuja
Vaalien suurin voittaja oli Vihreä puolue. Missä Vihreiden kannatus kasvoi erityisesti ja miksi? Selvittäkää, millaisia muita suuria nousuja alueellisesti tapahtui ja millaisia syitä on kunkin nousun taustalla. Valitkaa yksi kunta, jossa valtuuston puoluesuhteet muuttuivat voimakkaasti ja pohtikaa, miten muutos vaikuttaa kunnan politiikkaan.

Taustajuttuja:

Teema 3: Jytky suli
Näissä vaaleissa suurin häviäjä oli Perussuomalaiset. Missä puolueen kannatus romahti pahiten? Missä kannatus säilyi samana tai kasvoi? Pohtikaa syitä romahduksen taustalla. Pohtikaa lisäksi, millaisia vaikutuksia puolueen kannatuksen romahduksella tulee olemaan a) uuden puheenjohtajan valintaan ja b) hallitustyöskentelyyn.

Taustajuttuja:

Teema 4: Pienpuolueet
Feministinen puolue sai yhden valtuutetun Helsingissä ja Piraattipuolue sai valtuutetut sekä Helsingissä että Jyväskylässä.  Ottakaa selvää, mistä näissä puolueissa on kyse ja pohtikaa, miksi ne saivat nyt valtuustopaikat.

Taustajuttuja:

Lisää oppituntivinkkejä