Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen
Nyt vietetään Sanomalehtiviikkoa. Tällä viikolla monet luokat ja päiväkotiryhmät käyvät vierailuilla lehtien toimituksissa ja toimittajat vierailevat luokissa. Mitä vierailuilla oikein tapahtuu ja mikä lehdenteossa puhututtaa? Tutustukaa vierailujen antiin seuraavien juttujen avulla:

Selailkaa viikon aikana jotakin sanomalehteä joko verkossa tai paperisena. Valitkaa pienryhmässä yksi teitä kiinnostava uutinen. Tehkää sen pohjalta oma ”Lasten uutiset” -videojuttu, jossa kerrotte uutisen kertomasta asiasta omin sanoin. Julkaiskaa videot Meidän juttu -verkkolehdessä.

Vinkki: Osallistukaa Turun Sanomien ”Keksittekö te sanomalehdelle uuden elämän?” -kisaan ja ideoikaa lehdille hauskaa jatkokäyttöä.  Ohjeet kuvakisaan osallistumiseen löydätte Turun Sanomien Pulpetti-sivustolta. Osallistumisaikaa on 7.2. asti.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, työelämätaidot ja yrittäjyys

Sanomalehtiviikolla lehdissä julkaistaan paljon lasten ja nuorten tekemiä juttuja. Tutustukaa aluksi Ilkan ja Pohjalaisen Lasten uutisiin.

Uutisten ja lehtijuttujen takana on aina toimittaja. Mutta millaista oikein on toimittajan työ? Katsokaa Etelä-Suomen Sanomien video  ”Toimittajan tehtävänä on selittää, mitä maailma merkitsee lukijoille”, jossa uutistoimittaja Teemu Leppänen kertoo työstään.

 • Mikä on Leppäsen mukaan toimittajan tärkein tehtävä?
 • Millä perusteella valitaan, mistä aiheista tehdään uutinen?
 • Mitä juttukeikoilla tapahtuu?
 • Mikä on Leppäsen mukaan toimittajan työn huonoin puoli?
 • Miten toimitaan, jos juttuun lipsahtaa asiavirhe?

Toimittaja Teemu Leppäsen mukaan toimittajan on tärkeää kertoa, mitä jokin uutisaihe merkitsee ihmisille. Selailkaa päivän lehteä ja valitkaa sieltä jokin teitä kiinnostava uutinen. Valitkaa pienryhmissä vähintään kolme erilaisessa elämäntilanteessa olevaa (esimerkiksi eri-ikäistä) ihmistä ja miettikää, millaisia vaikutuksia uutisessa kerrotulla asialla hänen elämäänsä.

Vinkki: Osallistukaa Lasten uutisten uutisvideokisaan ja kertokaa, mikä on teidän koulussanne parasta.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lukekaa oheiset jutut, joissa nuoret kertovat, millaiset uutiset kiinnostavat heitä:

Keskustelkaa yhdessä:

 • Kuinka aktiivisesti te seuraatte uutisia?
 • Millaisista uutisisaiheista te olette kiinnostuneita? Mitä viimeaikaisia uutisaiheita olette seuranneet aktiivisesti?
 • Mistä välineistä seuraatte uutisia? Seuraatteko aktiivisesti jotain uutismediaa tai sanomalehteä vai luetteko otsikoista somesta?

Nuoret seuraavat ns. perinteistä mediaa – esimerkiksi sanomalehteä tai tv:n uutisia – paljon vähemmän kuin aikuiset. Kuinka hyvin mediassa teidän mielestänne huomioidaan nuoria? Mikä saisi teidät seuraamaan enemmän uutisia? Millaisia aiheita, näkökulmia ja käsittelytapoja kaipaisitte lisää lehtiin?  Tehkää 310 kohdan vinkkilistat siitä, miten nuoria voisi paremmin huomioida mediassa. Voitte tehdä vinkkaukset myös videomuodossa. Julkaiskaa ne Meidän juttu -verkkolehdessä.

Vinkki: Osallistukaa Aamulehden pilakuvakisaan. Piirrokset tulee toimittaa 16.2. mennessä.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito

Sanomalehtiviikolla on keskiössä mediaetiikka ja journalismin merkitys. Lukekaa journalismin ja valeuutisten eroa avaava Savon Sanomien pääkirjoitus  Sanomalehtiviikko pureutuu tärkeisiin asioihin ja keskustelkaa sen jälkeen yhdessä:

 • Miten te määrittäisitte sen, mitä on journalismi?
 • Kuinka iso rooli journalistisilla sisällöillä on teidän media-arjessanne?
 • Pääkirjoituksessa sanotaan ”sanomalehdet harjoittavat luottamusliiketoimintaa”. Mitä tällä tarkoitetaan?
 • Millä konkreettisilla keinoilla uutismedia (esimerkiksi sanomalehti tai tv-kanava) voi vahvistaa tai ylläpitää lukijoiden luottamusta? Entä millaiset asiat voivat horjuttaa luottamusta?

Millaista eettistä pohdintaa toimittajat käyvät arjessaan? Jakautukaa pienryhmiin ja perehtykää aiheeseen eri näkökulmista Missä kulkevat median rajat? -video-oppimateriaalin avulla. Edetkää näin:

 1. Katsokaa avausvideo, jonka lopussa toimittaja esittää teille kysymyksen.
 2. Vastatkaa kysymykseen pienryhmässä keskustellen.
 3. Katsokaa lopuksi toimittajan vastaus.

Teema 1: Urheilutoimittajan puolueettomuus
Teema 2: Lehtikuvien muokkaaminen
Teema 3: Julkkiksen elämästä uutisoiminen
Teema 4: Anonyymit haastateltavat
Teema 5: Terrorismista uutisoiminen
Teema 6: Rikollisen nimen julkaisu
Teema 7: Luotettavat lähteet tiedejutussa

Vinkki: Kokeilkaa myös STT:n tekemää testiä, joka pureutuu eettiseen kuvankäyttöön.
Eettinen kuvankäyttö -testi.

Lisää oppituntivinkkejä