Kirje tuleville ekaluokkalaisille

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

1. Lue Keski-Hämeen juttu Liikenneturva: Koulumatkan harjoittelu kannattaa aloittaa jo nyt

  • Miksi koulumatkan harjoittelu on hyvä aloittaa jo nyt?
  • Millainen on turvallinen koulureitti?

2. Tulevat ekaluokkalaiset eivät välttämättä pääse tutustumaan kouluun koronatilanteen takia. Millaisia vinkkejä sinä tahtoisit antaa heille? Millaisia ajatuksia koulun alku sinussa herätti? Yllättikö siinä jokin? Entä mikä oli lopulta kaikista kivointa?

Kirjoita tulevalle ekaluokkalaiselle kirje, jossa annat vinkkejä, kannustusta ja neuvoja tulevaan koulun alkuun.

Kotimaanmatkailua

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, maantieto
Aiheet
monilukutaito

1. Lue Etelä-Suomen Sanomissa julkaistu kolumni Ihan kuin olisi ulkomailla kotimaassa ja vastaa kysymyksiin:

  • Mikä Suomessa matkaillessa voi kirjoittajan mukaan yllättää?
  • Mikä kirjoittajan mainitsemista matkakohteista kuulostaa sinusta kaikista kiinnostavimmalta?

2. Mikä on pohjoisin, eteläisin, itäisin ja läntisin Suomen paikka, jossa olet käynyt? Merkitkää koko luokan kohteet yhteiselle kartalle.

3. Missä kotimaan matkakohteessa sinä tahtoisit vierailla ja miksi? Mieti jokin sellainen kohde, jossa et ole entuudestaan käynyt. Miksi tahtoisit vierailla juuri täällä ja mitä siellä tekisit?

Mitä odotat ensi syksyltä?

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, oppilaanohjaus
Aiheet
monilukutaito, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

1. Lue Suupohjan Sanomien pääkirjoitus Kevään kohokohta jää väliin.

  • Pääkirjoituksessa kirjoitetaan: ”Toukokuun loppu on ajankohta, jolloin katse on siirretty nuoren elämässä seuraavaan vaiheeseen. Joku odottaa jo seuraavan lukuvuoden alkamista ja siirtymistä ylempään luokkaan tai yläkouluun, lähtöään ammatilliseen kouluun, yliopistoon tai korkeakouluun. Jollakin nuorella odottaa armeija tai työelämän alku.” Millä mielin sinä olet päättämässä tätä lukuvuotta? Entä mitä odotat ensi syksyltä?
  • Tänä vuonna koronan vuoksi koulujen päättäjäiset ja valmistujaisjuhlat poikkeavat totutusta. Kuinka tärkeää sinulle on juhlistaa koulun päättymistä tai valmistumista?

2. Millä mielin sinä aloitit aikanaan yläkoulun? Millaisia mielikuvia sinulla oli etukäteen? Entä millaisia huhuja tai käsityksiä yläkoulusta liikkui kuudesluokkalaisten keskuudessa? Pitivätkö mielikuvasi, ennakko-oletukset tai mahdolliset huhut paikkansa?

Tehkää yläkouluhuhujen ja -oletusten faktantarkistus. Kirjatkaa ylös käsityksiänne yläkoulusta ja selventäkää, pitivätkö ne paikkansa ja jos, niin miltä osin. Mihin käsitykset pohjasivat?

Millaisen viestin sinä tahtoisit kertoa kuudesluokkalaiselle, joka ehkä jännittää yläkoulun alkua? Kirjoita kuvitteellinen, kannustava ja rohkaiseva WhatsApp-viesti jollekulle kuudesluokkalaiselle, joka aloittaa ensi syksynä yläkoulun.

Drive in -lakkiaiset

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, opinto-ohjaus
Aiheet
monilukutaito, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

1. Lue Eparin juttu Tätä ei olla ennen nähty! Ilmajoella ylioppilaat saavat lakin drive in -periaatteella.

  • Miten valmistujaiset hoidetaan tänä vuonna teidän oppilaitoksessanne?
  • Mitä mieltä olet Ilmajoen lukion drive in -lakkiaisideasta?
  • Kuinka harmillisena itse kokisit, jos et pääsisi juhlimaan perinteisiä lakkiaisia tai valmistujaisjuhlia?

2. Valmistuminen tuo mukanaan ison muutoksen. Haastattele jotakuta koulunsa päättävää siitä, millaisia suunnitelmia, toiveita ja ajatuksia hänellä on tulevaisuudesta. Julkaise haastattelu halutessasi Päiväni journalistina -sivustolla.

Lisää oppituntivinkkejä