Lähdetään sieniretkelle

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja luonnontieto

Sienikausi on parhaillaan käynnissä. Lukekaa Kouvolan Sanomien juttu Kokenut sienestäjä vei kouvolalaisen näyttelijän sienimetsään ja repertuaari laajeni valtavasti — testaa sienituntemuksesi!

Jutelkaa yhdessä:

 • Miksi Satu ja Virpi ovat lähteneet sieniretkelle?
 • Millainen tunnelma metsässä on?
 • Millaiset varusteet sieniretkelle tarvitaan?
 • Miksi sieniä ei kanna kerätä muovipussiin? Entä miksi sienet kannattaa halkaista ennen koriin laittamista?
 • Miksi on tärkeää kerätä vain sellaisia sieniä, jotka varmasti tunnistaa?
 • Oletteko te käyneet sieniretkellä? Mitä sieniä te tunnistatte?

Lähtekää sieniretkelle lähimetsään ja tehkää yhteinen kuvareportaasi retkestä. Ottakaa kuvia yksittäisistä sienistä, kuvatkaa koko metsän tunnelmaa ja ottakaa kuvia myös retkeläisistä.
Kootkaa retkestä luokan yhteinen kuvareportaasi. Kirjoittakaa kuville kuvatekstit ja laatikaa koko jutulle yhteinen otsikko sekä lyhyt ingressi. Julkaiskaa reportaasi halutessanne Meidän juttu -verkkolehdessä.

Katse taivaalle!

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, biologia, fysiikka

Nyt kannattaa kurkkia taivaalle, koska voi päästä näkemään revontulinäytöksiä. Lukekaa aihetta käsittelevät jutut Kalevasta ja Ilta-Sanomista.

Jutelkaa yhdessä:

 • Oletteko te nähneet revontulia?
 • Mistä tämän viikon voimakkaat revontulet johtuvat?
 • Millaisia muita vaikutuksia” epävakaalla avaruussäällä” voi olla?

Selvittäkää pienryhmissä eri lähteitä hyödyntäen, mistä revontulet johtuvat sekä milloin ja missä niitä voi parhaiten nähdä. Tehkää selvityksen pohjalta jutut ja julkaiskaa ne halutessanne Meidän juttu -verkkolehdessä.

Natiivimainontaa

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys

Sanomalehdissä julkaistaan yhä enemmän natiivimainoksia, jotka näyttävät ulkoisesti journalistisilta jutuilta, mutta ovat maksettuja mainoksia. Natiivimainoksissa on olennaista, että ne on merkitty selkeästi mainoksiksi (ks. JSN:n lausuma).

Työskennelkää pienryhmissä ja tutustukaa johonkin verkkolehdessä julkaistuun natiivimainokseen.  Voitte etsiä itse teitä kiinnostavan mainoksen, tai valita jonkin oheisista kampanjoista:

Keskustelkaa lukemisen jälkeen pienryhmissä:

 • Mitä hyötyä tästä mainoksesta on mainostajalle?
 • Miksi mainostaja on valinnut juttumuotoisen mainoksen perinteisen ilmoituksen sijasta?
 • Mikä on mainoksen kohderyhmä – keneen se pyrkii vaikuttamaan?
 • Kuka on maksanut jutun? Entä kuka on kirjoittanut sen?
 • Miten juttuun on merkitty, että kyseessä on mainos?
 • Tarkastelkaa tarkemmin jutun osia: Millainen on jutun otsikko? Voisiko samanlainen otsikko olla uutisessa?  Onko sisällössä kohtia, joita ei voisi olla uutisessa?  Millainen kuva jutussa on? Voisiko kuva olla uutisen yhteydessä?
 • Pohtikaa, voisiko tästä samasta aiheesta tehdä uutisjutun? Miten se eroaisi mainoksesta?

Pohtikaa lopuksi yhdessä, miten natiivimainonta ja journalismi eroavat toisistaan. Entä mitä samaa niissä on?

Jatkotyöskentely:

a.) Valitkaa jokin teitä kiinnostava yritys tai organisaatio ja suunnitelkaa sille natiivimainoskampanja, joka julkaistaisiin teidän alueenne sanomalehdessä.

b) Monet natiivimainosten tekijöistä ovat entisiä toimittajia. Haastatelkaa jotakuta natiivimainosten tekstintuottajaa siitä, miten kaupallisen tekstin ja journalistisen tekstin tekeminen eroavat toisistaan. Entä mitä samaa työssä on?

Miten uutinen kestäisi aikaa?

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
Ajattelu ja oppimaan oppiminen, monilukutaito

Lukekaa Tampereen yliopiston journalistiikan vierailijaprofessori Jussi Pullisen Suomen Lehdistössä julkaistu kolumni Uutisjuttu tarvitsee verkossa kokonaan uuden muodon – näin se voi syntyä.

Keskustelkaa yhdessä:

 • Jussi Pullisen mukaan uutisjuttu on kriisissä verkossa. Mitä tämä tarkoittaa?
 • Millaiseen tiedonhakuun sopii Wikipedia? Entä millaiseen uutismedian sivustot?
 • Mistä lähteistä te haette yleisimmin tietoa verkosta?
 • Kuinka paljon ajasta vietätte ”juuri nyt” -internetissä? Entä ikuisesti-internetissä?
 • Kaipaatko uutisten oheen taustoittavia juttuja, jotka avaisivat kokonaisuutta ja kestäisivät paremmin aikaa?

Valitkaa jokin ajankohtainen uutisaihe (esimerkiksi jokin Pullisen mainitsemista). Silmäilkää siitä kirjoitettuja juttuja ja suunnitelkaa, millaisen taustoittavan, aikaa kestävän ja täydentyvän jutun niiden pohjalta voisi tehdä.

Lisää oppituntivinkkejä