Mistä tahtoisit kertoa mediassa?

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Mediat kampanjoivat parhaillaan vastuullisen journalismin puolesta (ks. esim. Länsi-Suomi: Mistä tiedät, että uutinen on totta? – Länsi-Suomi mukana vastuullisen journalismin kampanjassa).

Vastuullinen uutisointi on moniäänistä. Siinä kuuluvat monenlaiset äänet – myös lasten ääni. Jutelkaa yhdessä: Miksi on tärkeää, että myös lapset saavat äänensä kuuluviin mediassa? Pääsevätkö lapset teidän mielestänne riittävästi ääneen esimerkiksi lehtijutuissa ja uutisissa?

Selvitä, kuinka paljon lapsia lähilehdessäsi (esimerkiksi paikallis- tai maakuntalehti) näkyy. Voit tutkia joko paperilehteä tai nettilehteä. Etsi vähintään kaksi juttua, jossa on mukana lapsia. Leikkaa talteen tai tallenna linkit juttuihin.

Tutki juttuja ja selvitä:
1. Mitä aihetta juttu käsittelee?
2. Minkä ikäiset lapset ovat mukana jutussa?
3. Onko lapsia haastateltu?
4. Ovatko he mukana myös kuvissa?

Työskennelkää pareittain. Miettikää yhdessä: Millaisesta aiheesta sinä tahtoisit kertoa mediassa? Millaisen jutun toimittaja voisi tehdä sinusta? Tehkää pareittain juttusuunnitelmat. Juttu voi käsitellä vaikkapa lempiharrastusta, koulutehtävien tekemistä tai sitä, mitkä ovat lempipuuhasi isän kanssa.

Fiksu korjaa virheensä

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Mediat kampanjoivat parhaillaan vastuullisen journalismin puolesta. Lukekaa Somero-lehden juttu Vastuullista journalismia, jossa kerrotaan kampanjasta.

Jutussa kerrotaan: ”Vastuullinen media pyrkii aina tarkistamaan tietonsa mahdollisimman hyvin. Jos virheitä kuitenkin sattuu, media korjaa virheensä asianmukaisesti.”

  • Miksi on tärkeää, että media tarkistaa tiedot huolellisesti?
  • Miksi on tärkeää, että virheet korjataan?

Ryhdy faktantarkistajaksi. Selaile uutisia alueesi lehdestä tai vaikkapa iltapäivälehdestä. Valitse jokin pikku-uutinen ja siitä jokin yksittäinen fakta. Selvitä kahdesta eri lähteestä, pitääkö fakta varmasti paikkansa. Voit tarkistaa faktan etsimällä tietoa luotettavista nettilähteistä, kirjasta tai vaikkapa soittamalla asiasta tietävälle.

Jutelkaa lopuksi yhdessä: Miten selvititte, pitääkö asia paikkansa? Löysittekö virheitä, jäikö jokin epäselväksi vai pitivätkö kaikki faktat paikkansa?

Median rajat

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen
Mediat kampanjoivat parhaillaan vastuullisen journalismin puolesta. Kampanja on osa Julkisen sanan neuvoston 50-vuotisjuhlaa.

Keskustelkaa ensin yhdessä: Mitä tiedätte Julkisen sanan neuvostosta ja sen toiminnasta? Millaisia eettisiä ohjeita ja sääntöjä median toiminnan taustalla on?

Lukekaa Keskipohjanmaa-lehdestä kehittämispäällikkö Tiina Ojutkankaan kolumni Journalismin luotettavuus on lukijoille ja tekijöille ainut kestävä lähtökohta. Työskennelkää pienryhmissä ja valitkaa tarkasteltavaksi yksi seuraavista:

Teema 1. Ojutkangas kirjoittaa: ”Luotettavaa tietoa ei ole ainoastaan se, mitä kerrotaan. Myös se, mitä jätetään kertomatta, vaikuttaa juttuun ja aiheesta syntyvään käsitykseen.”

Mitä mieltä olette Ojutkankaan ajatuksesta? Kuinka suuri merkitys teidän mielestänne on sillä, mitä media jättää kertomatta? Jäävätkö jotkin näkökulmat teidän mielestänne mediassa syrjään? Entä onko mediassa joitakin tabuja tai aiheita, joista ei lainkaan kerrota?

Teema 2. Ojutkangas kirjoittaa: ”Sosiaalinen media on täynnä huuhaata, mutta on some myös luottavien medioiden tapa julkaista ja jakaa tietoa. Se tekee lukijoiden tehtävästä hankalan.”

Millaisilla keinoilla sinä tunnistat somevirrasta tai somessa jaetuista linkeistä luotettavan tiedon? Kuinka hyvin erotat luotettavat lähteet epäluotettavista? Kuinka tärkeää tiedon luotettavuus somessa sinulle on?

Teema 3. Ojutkangas kirjoittaa: ”Digitaalisessa muodossa oleva uutinen voi olla yhtä luotettava ja laadukas kuin paperille painettu. Journalismi ratkaisee, vaikka juttu olisi kerrottu videolla.”

Millaisessa muodossa sinä tahdot seurata uutisia? Vaikuttaako jutun muoto sen luotettavuuteen?

JSN on luonut juhlavuoden kunniaksi Vastuullista journalismia -sivuston, jossa kerrotaan lukijan oikeuksista.  Tutustu sivuston animaatioon, joka avaa sitä, millaisia oikeuksia sinulla on median käyttäjänä ja lukijana. Valitse yksi oikeuksista. Mitä käytännössä tarkoittaisi, jos tätä oikeutta ei olisi?

 

Ilmastonmuutos & media

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

IPCC-raportin julkaisun myötä ilmastonmuutos on ollut iso ja näkyvä teema mediassa. Lukekaa Helsingin Sanomissa julkaistu kolumni Lupaamme lihaa, autoja ja turvetta.

Lue myös Helsingin Sanomissa julkaistu Marianna Juvanin mielipidekirjoitus Me nuoret olemme kauhuissamme siitä, etteivät aikuiset päättäjät ota ilmastonmuutosta tosissaan.

Vihreä Lanka haastaa #entäsilmasto-kampanjalla toimittajia ottamaan ilmastokysymyksen huomioon kaikissa jutuissa samaan tapaan kuin talousaiheet huomioidaan isossa osassa jutuissa (ks. Vihreä Lanka: Ilmasto muuttaa yhteiskuntaa – media vaarassa jäädä jälkeen)

Keskustelkaa yhdessä:

  • Ottavatko poliitikot ja muut päättäjät ilmastonmuutoksen riittävän tosissaan?
  • Kuullaanko tässä riittävästi nuoria?
  • Käsitelläänkö aihetta riittävästi mediassa?
  • Pitäisikö ilmastonmuutos teidän mielestänne ottaa huomioon mediassa ns. jokaisessa jutussa niin kuin Vihreässä Langassa ehdotetaan?

Pohtikaa, millaiselta näyttäisi media, joka huomioisi ilmastonmuutoksen kaikissa jutuissa. Selailkaa juttuja jonkin lehden sivuilta – valitkaa yksi aihe ja miettikää, miten aiheen käsittely muuttuisi, jos mukana olisi ilmastoteema.

Lisää oppituntivinkkejä