Katse taivaalle!

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja luonnontieto
Aiheet
monilukutaito

Lukekaa Aamulehden juttu Tuhansia muuttolintuja Pirkanmaan taivaalla – Näillä asiantuntijan vinkeillä saat parhaat bongaustulokset ja jutelkaa yhdessä:

 • Miksi linnut muuttavat?
 • Mitä muuttolintuja te tiedätte? Tehkää listaus.
 • Osa linnuista on jo lähtenyt muuttomatkalle. Mitä jo muuttonsa aloittaneita lintuja Aamulehden jutussa mainitaan?
 • Aamulehden jutussa annetaan vinkkejä lintubongaukseen. Millaisissa paikoissa, mihin kellonaikaan ja millaisella säällä muuttavia lintuja voi parhaiten nähdä?

Työskennelkää pareittain. Valitkaa tarkasteltavaksi yksi teitä kiinnostava lintu. Selvittäkää, miten ja missä se viettää talvensa. Jos kyseessä on muuttolintu, selvittäkää myös, milloin se lähtee muuttomatkalle. Voitte etsiä tietoa lintukirjoista tai vaikkapa luontoportti.fi-sivustolta.

Emoji anteeksiannolle

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, uskonto, elämänkatsomustieto
Aiheet
kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lukekaa Raahen Seudun juttu Kirkko etsii emojia anteeksiannolle ja jutelkaa yhdessä:

 • Miksi kirkko etsii emojia anteeksiannolle?
 • Miten uusien emojeiden käytöstä päätetään?
 • Olisiko sinulla käyttöä anteeksiantoemojeille? Olisiko helpompaa sanoa ”annan anteeksi” emojilla kuin sanoin?
 • Voiko emojeiden avulla rakentaa sovintoa tai rauhaa?

Työskennelkää pareittain. Tutustukaa aluksi forgivemoji.com -sivustolla ehdotuksiin anteeksiannon emojeiksi ja äänestäkää suosikkianne. Suunnitelkaa sen jälkeen oma ehdotuksenne ja ladatkaa se sivulle. Voit tutustua muiden tekemiin ehdotuksiin täällä: https://forgivemoji.com/kaikki-ehdotukset/.

Ilmastoahdistus

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, biologia
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lukekaa Keskisuomalaisen juttu Kyselytutkimus: Noin neljännes suomalaisista arvioi kokevansa ilmastoahdistusta sekä Forssan Lehden juttu Ilmastonmuutos ei juuri paina forssalaiskoululaisia ja ​keskustelkaa yhdessä:

 • Millaisia tunteita ilmastonmuutos Sitran kyselyyn vastanneissa herättää?
 • Millaiset tunteet herättävät Keskisuomalaisen jutussa siteeratun Markus Terhon mukaan aktiivisuutta? Entä mitkä saavat toimimaan?
 • Miten ilmastoahdistusta voi helpottaa?
 • Forssan Lehden jutussa haastateltuja yläkoululaisia ilmastonmuutos ei juurikaan ahdista eivätkä he ole tehneet varsinaisia ilmastotekoja – mielessä ovat muut teemat. Tuntuuko haastateltujen kokemus teistä tutulta? Koetteko te tai tunnistatteko lähipiirissänne ilmastoahdistusta?

Katsomme kauas kirjapinojen päältä

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, psykologia
Aiheet
Ajattelu ja oppimaan oppiminen, monilukutaito

Lukutaidon, lukemisen ja kirjojen merkityksestä on puhuttu viime viikkoina paljon. Lue rauhassa syventyen Jussi Ahlrothin Helsingin Sanomissa julkaistu essee Kirjallisuus erottaa ihmisen muista eläimistä, ja tämän takia se on myös lajimme menestyksen salaisuus ja tee lukemisen aikana seuraavat asiat:

 1. Mittaa, kuinka kauan jutun lukeminen vie aikaa.
 2. Kiinnitä huomiota siihen, kuinka hyvin saat pidettyä ajatuksesi tekstissä. Keskeyttääkö jokin sinut tai harhaudutko ajattelemaan tai jopa tekemään jotain muuta? Kirjaa ylös kaikki keskeytykset.
 3. Poimi jutusta: a) Sen keskeisimmät asiat (1–3 kpl) ja b) Sinun mielestäsi kiinnostavin asia.

Työskennelkää lukemisen jälkeen pienryhmissä:

1. Keskustelkaa aluksi siitä, miltä tekstin syventyvä lukeminen tuntui ja kuinka hyvin se onnistui:

 • Kuinka kauan lukeminen vei aikaa? Millaiset asiat veivät lukemisen aikana huomionne?
 • Mikä yleisesti ottaen auttaa teitä keskittymään lukemiseen? Entä mikä häiritsee keskittymistä?
 • Parhaillaan on käynnissä Read Hour -kampanja, joka haastaa syventymään tunniksi lukemiseen. Kuinka tärkeää syventyvä lukeminen teidän mielestänne on?

2. Keskustelkaa sitten Ahlrothin esseen sisällöstä:

 • Mitkä asiat olivat teidän mielestänne Ahlrothin esseessä kiinnostavimpia ja keskeisimpiä?
 • Mitä mieltä olette Ahlrothin teesistä, jonka mukaan kirjallisuus erottaa ihmisen muista eläimistä?
 • Mitä tarkoittaa kumulatiivinen kulttuuri?
 • Seisooko ihmiskunta kirjapinojen päällä?

Lisää oppituntivinkkejä