Loista pimeässä!

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lukekaa Kangasalan Sanomien juttu Heijastintempaus Vatialan koulun ympäristössä muistuttaa, että autoilija ei näe pimeää kulkijaa ja katsokaa video Pimeällä heijastin auttaa näkymään liikenteessä Liikenneturvan sivuilla. Jutelkaa yhdessä:

  • Miksi heijastimen käyttö on niin tärkeää?
  • Kuinka paljon heijastin parantaa jalankulkijan näkyvyyttä?
  • Mihin kohtaan heijastin kannattaa kiinnittää, että siitä olisi eniten hyötyä?

Tutkikaa, onko repuissanne tai ulkovaatteissanne heijastimia. Kuinka monta heijastinta löydätte? Onko heijastimia tarpeeksi vai olisiko lisäheijastin tarpeen?

Testatkaa vielä pareittain, kuinka hyvin heijastimenne toimivat. Tarvitsette testausta varten taskulamput. Hyvin toimivat heijastimet heijastavat valon takaisin. Katsokaa tarkemmat ohjeet Liikenneturvan videolta.

Jokaisella lapsella on oikeus leikkiin

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, liikunta
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Viime viikolla vietettiin lasten oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlaa. Sopimuksessa määritellään, että jokaisella maailman lapsella on oikeus leikkiin. Pohtikaa ensin yhdessä sitä, miksi oikeus leikkiin on perustavanlaatuinen jokaisen lapsen oikeus.

Lukekaa sitten Iltalehden juttu Hyvää Lapsen oikeuksien päivää! Suloisissa kuvissa lapset leikkivät ympäri maailmaa. Jutun kuvissa on leikkiviä lapsia eri puolilta maailmaa. Millaisia tunteita kuvat sinussa herättävät? Mikä leikeistä näyttää sinusta erityisen kivalta? Valitse yksi kuvista.

Leikkipäivä-kampanjan sivuille on koottu sata suosittua leikkiä. Tutustukaa listaukseen pienissä ryhmissä. Valitkaa yksi leikki, jota tahtoisitte kokeilla koko luokan kanssa.

Herkkuja hävikistä

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kotitalous
Aiheet
monilukutaito, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lukekaa Maaseudun Tulevaisuuden juttu Koulun hävikki hupeni ja lapset oppivat, miten köyhillä ritareilla voi hillitä hukkaa – Kangasniemen maaseutuseura palkittiin ahkerasta ruokahävikkityöstä.

  • Milloin sinä jätät ruokaa? Kuinka paljon ruokahävikkiä sinulta jää tyypillisesti viikossa?
  • Miten ruokahävikkiä voisi estää teidän koulussanne? Entä kotona?
  • Köyhät ritarit on resepti, joka on syntynyt hävikkiruuan hyödyntämisestä. Keksittekö joitakin muita perinteisiä reseptejä, joissa hyödynnetään tyypillisesti hävikkiruokaa?

Työskennelkää pienryhmissä ja kehitelkää resepti, jossa käytetään raaka-aineena jotakin hävikkiruokaa. Valitkaa raaka-aineeksi jokin sellainen ruoka, jota teiltä jää usein hävikiksi. Testatkaa reseptiä vaikkapa kotitaloustunnilla tai kotona.

Ihana, kamala sähköpotkulauta

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, terveystieto
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys

a) Viime viikonloppuna Helsingin Messukeskuksessa pidettiin sijoittaja- ja kasvuyritystapahtuma Slush. Lukekaa Helsingin Sanomien juttu Sähköpotkulauta vaikutti järkevältä liikeidealta, mutta sitten iski onnettomuuksien suma: ”Me olemme käyttäjien armoilla”, sanoo Voin toimitusjohtaja.

  • Oletteko te testanneet tai nähneet sähköpotkulautaa?
  • Mihin tarpeeseen sähköpotkulauta pyrkii vastaamaan? Millaisia ongelmia siitä on syntynyt?

b) Yhtiöiden tarina sähköpotkulaudoista korostaa kestävää kehitystä ja liikkumisen muutosta. Julkisessa keskustelussa tarina on ollut valtaosin varsin erilainen – on puhuttu paljon sinne tänne jätettyjen lautojen herättämästä ärtymyksestä (ks. esim. Kauppalehti Tukholma sai tarpeekseen: ryhtyy keräämään sähköpotkulautoja jalkakäytäviltä ja perimään maksua ja Turun Sanomat Kolumni: Voi sähköpotkulauta!) ja loukkaantumisista (ks. esim. Aamulehti Loukkaantuneita sähköpotkulautailijoita tulee Tampereella ensiapuun muutamia viikoittain – ”On lyöty kaatuessa päätä tai tullut ruhjevammaa”).

Suunnitelkaa joko markkinointi- tai vastamainoskampanja sähköpotkulaudoille. Tuokaa kampanjassa esiin sähköpotkulautojen hyviä puolia tai niiden ongelmia. Päättäkää ensin kohderyhmä ja valitkaa sen mukaan kampanjanne kanava (esimerkiksi printtisanomalehti, YouTube-kanava tai podcast). Suunnitelkaa sitten kampanjanne pääviesti – millaisen tarinan tahdotte sähköpotkulaudoista kertoa – ja konsepti. Tutustukaa taustaksi Voima-lehden vastamainoksiin täällä.

c) Työskennelkää pienryhmässä ja suunnitelkaa omat liikeideanne liikkumisen edistämiseksi kotikunnassanne tai -kaupungissanne. Miettikää ensin, millaisia ongelmia liikkumiseen liittyy. Valitkaa jokin yksittäinen ongelma ja suunnitelkaa siihen jokin käytännöllinen ratkaisu. Miten ratkaisusta voisi saada aikaan liiketoimintaa? Millaiseen ideaan sijoittavat voisivat tarttua? Tehkää parin minuutin pituinen pitchauspuhe, jossa pyritte myymään ideanne. Lukekaa taustaksi Markkinointi ja mainonta -lehden juttu AMK-opiskelijat kehittivät liikeidean, joka lupaa mullistaa pyöräilyn: ”Homma alkoi pakollisesta kurssista”.

Lisää oppituntivinkkejä