Ekalle luokalle!

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja luonnontieto, liikunta
Aiheet
monilukutaito, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lukekaa Länsi-Savon juttu Mikkelin Otavan koulun ekaluokkalaisten ensimmäinen päivä sujui hyvin — Ekaluokkalainen Emma Lind: ”Eniten odotan lukemaan oppimista” sekä Seutu-Sanomien juttu Viljami pyöräilee turvallisesti kouluun – Koulumatka taittuu kevyen liikenteen väylää pitkin. Jutelkaa yhdessä:

 • Millaisissa tunnelmissa Otavan koulun ekaluokkalaisten ensimmäinen koulupäivä sujui?
 • Mitä asioita ekaluokkalaiset odottavat koululta?
 • Mitä saamme tietää Viljami Rinteen luokasta ja ensimmäisistä koulupäivistä? Mainitkaa kolme asiaa.
 • Millainen on Viljamin koulumatka?

Viljami ajaa pyörällä vajaan kolmen kilometrin mittaisen koulumatkansa. Millaiset ovat teidän koulumatkanne? Tehkää omasta koulumatkastanne joko a) video tai b) kuvatkaa matkan vaiheet sarjakuvaksi. Esitelkää videot tai sarjakuvat pareittain tai pienissä ryhmissä toisillenne.

Tunnelmat koulun alkaessa

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Koulujen alkamisen aikaan lehdissä on julkaistu paljon erilaisia juttuja koulujen alkuun liittyen. Lukekaa aluksi itsenäisesti läpi Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten juttu Uudella repulla uuteen kouluvuoteen – Arki alkoi monessa perheessä, jossa eri-ikäiset oppilaat kertovat ajatuksiaan koulujen alusta. Työskennelkää sen jälkeen pareittain:

 1. Valitkaa yksi haastateltavista ja päätelkää, mitkä kysymykset toimittaja on häneltä kysynyt.
 2. Mitä olisitte vielä halunneet tietää? Miettikää yksi lisäkysymys.
 3. Kysykää samat kysymykset toisiltanne vuoron perään Kirjoittakaa haastateltavan vastaukset tarkasti ylös. Halutessanne voitte myös videoida haastattelun.
 4. Kirjoittakaa vastausten pohjalta juttu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten jutun tapaan.
 5. Ottakaa toisistanne kuvat, jotka voisi julkaista jutun yhteydessä.

.

Maailman parhaat uutiskuvat

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Tutustukaa vuoden parhaisiin uutiskuviin lukemalla Helsingin Sanomien juttu Lapsenkasvoiset sotilaat, jossa on poimintoja World Press Photo -voittajista. (Opettaja – varmista kuvien sopivuus luokallesi etukäteen – osa kuvista voi järkyttää herkimpiä oppilaita.)

Jutussa on esitelty World Press Photo -kilpailun eri kategorioiden voittajakuvia. Työskennelkää pienryhmissä, valitkaa yksi kuva ja vastatkaa yhdessä oheisiin kysymyksiin.

 • Kuka on ottanut kuvan, missä ja milloin?
 • Mitä kuvassa on tai mitä siinä tapahtuu?
 • Mihin uutiseen tai tapahtumaan kuva liittyy?
 • Miten kuva on rajattu? Millaisesta kulmasta kuvaaja katsoo kuvattavaa kohdetta?
 • Millainen tunnelma kuvassa on?
 • Millaista kuvaa on katsoa? Millaisia tunteita tai ajatuksia se teissä herättää?
 • Mikä on kuvan viesti? Millaisen sanoman se kertoo?
 • Arvioikaa kuvaa: Onko se vaikuttava? Miksi juuri tämä kuva on valittu yhdeksi maailman parhaista uutiskuvista?

Kampanjointia lakanoiden ja lukemisen puolesta

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Tällä viikolla lanseerattiin WSOY:n ja maalivahti Kevin Lankisen lukutaitokampanja Lankisen lukupiiri, jossa Lankinen valitsee lukupiiriläisille luettavaa WSOY:n valikoimasta.

Viime viikolla taas julkaistiin Finlaysonin keskustelua herättänyt mainos Helsingin Sanomien etusivulla. Siinä Finlayson kohdisti suoran viestin kilpailijalleen Ikealle ja Ikea vastasi omalla mainoksellaan Finlaysonille.

Työskennelkää pienryhmissä ja valitkaa tarkasteltavaksi toinen näistä kampanjoista:

Teema 1: Finlayson, Ikea ja vastuulliset lakanat

Lukekaa Helsingin Uutisten juttu Finlayson haastoi Ikean nyt lakanoista – uusi kärkäs mainostyyli toi Oatlylle tuomion, joka ei Suomea koske ja keskustelkaa yhdessä:

 • Millaisen ensireaktion Finlaysonin mainos teissä aiheuttaa? Kuinka onnistuneena pidätte kampanjaa? Voitte vastata myös Helsingin Uutisten jutun perässä olevaan kyselyyn.
 • Mikä on mainoksen kohderyhmä? Entä sen viesti ja tavoite?
 • Millä tavalla kampanja poikkeaa perinteisestä markkinoinnista? Mitä yllättävää siinä on?
 • Mainos pyrkii tuomaan esiin yhtiön vastuullisuutta. Kuinka hyvin se teidän mielestänne onnistuu tässä?
 • Vertailkaa vielä Finlaysonin mainosta Ikean mainokseen. Kummasta pidätte enemmän?

Valitkaa jokin yhtiö, järjestö tai muu taho ja suunnitelkaa sille kampanja, jossa on mukana jonkinlainen kilpailijalle suunnattu viesti. Miettikää myös, miten kilpailija siihen vastaisi.

Teema 2: Lankinen, WSOY ja innostaminen lukemaan

Lukekaa Turun Sanomien juttu MM-tähti Kevin Lankisen lukupiiri aukeaa nyt kaikille
ja Markkinointi ja Mainonta -lehden juttu WSOY innostui Kevin Lankisen lukuharrastuksesta – avaavat yhteistyössä Lankisen lukupiirin.

 • Millaisen ensireaktion Lankisen lukupiiri -kampanja teissä herättää? Kuinka onnistuneena avauksena pidätte sitä?
 • Mikä on tämän kampanjan viesti ja tavoite? Entä kohderyhmä?
 • Millä tavalla kampanja poikkeaa perinteisestä markkinoinnista?
 • Miksi WSOY lanseerasi tällaisen kampanjan? Mitä hyötyä siitä on sille?
 • Vaikuttajien ja julkkisten hyödyntäminen erilaisissa kampanjoissa on nykyään suosittua. Pohtikaa, miksi näin on.

Jos teidän tehtävänänne olisi innostaa nuoria ja erityisesti poikia lukemaan, millaisen kampanjan loisitte asian puolesta? Suunnitelkaa oma kampanjanne.

Lisää oppituntivinkkejä