Valoa pimeään

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen
Esi- ja alkuopetus

Jouluvalot on jo sytytetty osassa kunnista. Lähes kaikkialla valot syttyvät lähiviikkojen aikana. Lukekaa jokin aihetta käsittelevä juttu:

Millaiset jouluvalot teidän kunnassanne ovat? Entä millaiset olisivat teidän mielestänne unelmien jouluvalot? Käykää retkellä kuntanne keskustassa ja ottakaa kuvia paikoista, joihin tahtoisitte laittaa uudet jouluvalot.

Suunnitelkaa uudet jouluvalot kotikuntaanne. Voitte joko käsitellä ottamianne valokuvia ja lisätä niihin valot tai sitten tehdä suunnitelmat piirtäen.

Kuka voittaa Finlandian?

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide
Aiheet
monilukutaito

Tänään julkistettiin lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat. Tutustukaa ehdokkaisiin seuraavien juttujen avulla:

Kansan Uutiset Raati valitsi Finlandia-ehdokkaat yli sadasta lasten- ja nuortenkirjasta
Kotiseutu-uutiset Reittu-Kuurila Finlandia Junior -ehdokkaana

Jakaantukaa kuuteen ryhmään. Jokainen ryhmä valitsee yhden Finlandia-ehdokasteoksen. Selvittäkää erilaisten juttujen ja esimerkiksi blogitekstien avulla, millaisesta teoksesta on kyse. Tehkää teoksesta mainosjuliste tai -video, jonka tavoitteena on houkuttaa lukemaan teos. Esitelkää julisteenne tai videonne koko luokalle.

Halutessanne voitte myös lukea teokset ja pitää oman Finlandia-raatinne. Kuka voittaa teidän luokkanne lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon?

Mihin nuoret tahtovat vaikuttaa?

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen
Eilen julkaistiin kansainvälinen ICCS-tutkimus, jossa selvitettiin nuorten yhteiskunnallisia tietoja sekä halua osallistua ja vaikuttaa. Perehtykää tutkimuksen tuloksiin seuraavien juttujen avulla:

Tutkimuksen Suomen osuuden raportti löytyy täältä.

Keskustelkaa yhdessä:

  • Tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten yhteiskunnalliset tiedot ovat maailman huippua, mutta valtaosa ei koe kiinnostusta tai tarvetta yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Mistä tämä mielestänne johtuu?
  •  Suomalaiset kahdeksasluokkalaiset luottavat tutkimuksen mukaan aiempaa vahvemmin yhteiskunnallisiin instituutioihin.  Mihin instituutioihin te luotatte ja miksi? Entä mitä instituutioita pidätte epäluotettavina?
  • Koetteko te tarpeellisena osallistua tai vaikuttaa yhteiskunnallisesti? Millainen osallistuminen tai vaikuttaminen on teille luontevaa?

Työskennelkää pienryhmissä ja valitkaa toinen seuraavista teemoista:

1. Mihin nuoret luottavat?
Tarkastelkaa sitä, mihin suomalaiset nuoret ICCS-tutkimuksen mukaan luottavat. Valitkaa yksi instituutio, johon nuoret luottavat vahvasti, ja yksi instituutio, johon nuoret eivät niinkään luota.
Pohtikaa, mistä asioista luottamus näitä instituutioita kohtaan rakentuu. Mikä nakertaa luottamusta? Mistä erot eri instituutioiden koetun luotettavuuden välillä johtuvat? Vastaavatko tulokset omaa kokemustanne eri instituutioiden luotettavuudesta?

2. Osallistuminen ja vaikuttaminen
Perehtykää siihen, millaiset osallistumisen ja vaikuttamisen kanavat ovat suomalaisille nuorille omimpia. Hyödyntäkää sekä oheisia uutisjuttuja että tutkimuksen julkistamistilaisuuden dioja, jotka löytyvät täältä.

Kriitikon valta

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide
Aiheet
monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Uusi Tuntematon sotilas -elokuva tuli ensi-iltaan reilu viikko sitten. Elokuva on herättänyt ristiriitaisia arvioita – osa kriitikoista on antanut sille viisi tähteä ja osan mielestä Tuntematon on kahden tähden arvoinen ”turha elokuva”.

Keskustelkaa aluksi yhdessä:

  • Millainen merkitys elokuvakritiikeillä on?
  • Kuinka paljon kriitikolla on nykyisin valtaa?
  • Millä perustella te valitsette, mitä elokuvia menette katsomaan?

Lukekaa kaksi Tuntemattomasta sotilaasta kirjoitettua arviota. Valitkaa sellaiset arviot, joissa kriitikoiden näkemys elokuvasta on mahdollisimman erilainen. Voitte valita esimerkiksi jotkin seuraavista arvioista.

Vertailkaa valitsemaanne kahta kritiikkiä. Millainen kuva elokuvasta näistä kritiikeistä välittyy? Millaisiin asioihin kriitikko kiinnittää huomionsa? Miten hän perustelee arvionsa? Kumpi kritiikeistä vakuuttaa teidät paremmin ja miksi?

Lisää oppituntivinkkejä