Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
ympäristö- ja luonnontieto

Nyt eletään lintubongarin kulta-aikaa. Lukekaa Etelä-Saimaan uutistoimittaja Seija Hackmanin kolumni Bongarin juhlavuosi, jossa hän ideoi erilaisia asioita, joita voisi lintujen lisäksi bongailla.

Jutelkaa ensin yhdessä: Mitä bongaaminen tarkoittaa? Millaisia lintuja te tunnette? Mikä on kunkin tuntemanne linnun varmin tuntomerkki?

Bongaaminen on Birdlifen mukaan eräänlaista keräilyä, jossa pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta erilaista lintulajia. Hackman ehdottaa kolumnissaan, että lintujen lisäksi voisi bongata jotain ihan muuta, vaikkapa kesäfestareita, kaloja tai retkikohteita.

Miettikää, millaisia uusia asioita te voisitte tänä kesänä bongailla. Asia voi olla mikä tahansa, vaikkapa erilaiset kivilajit, uudet leikkipuistot tai erilaiset uimarannat. Valitkaa ryhmässä yksi bongailtava asia ja suunnitelkaa myös, miten kirjaatte bongauksenne. Voitte esimerkiksi pitää muistikirjaa tai ottaa havainnoista valokuvat.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Osa sanomalehdistä on jo julkaissut kesälehden (esimerkiksi Kesä-Kaleva ja Hämeen Sanomien Kesälehti). Moni kesälehti on parhaillaan tekeillä, ja niihin toivotaan juttuideoita.

Tutustukaa johonkin kesälehteen. Millaisia juttuja kesälehdessä julkaistaan? Miten se eroaa tavallisesta sanomalehden numerosta?

Työskennelkää pienryhmissä. Laittakaa sekuntikello pyörimään ja ideoikaa ensin kolmen minuutin ajan aiheita kivoihin kesäjuttuihin. Yksi ryhmästä toimii kirjurina.

Kun kolme minuuttia on kulunut, käykää läpi ideoimanne aiheet. Valitkaa niistä yksi ja suunnitelkaa, millaisen jutun siitä saisi tehtyä. Jutun muodon voitte valita vapaasti – voitte tehdä videon, valokuvareportaasin tai vaikkapa kesäisen kolumnin. Julkaiskaa jutut Meidän juttu -verkkolehdessä ja osallistukaa samalla kesäkisaan.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, biologia
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Varsinais-Suomessa sijaitseva Littoistenjärvi saatiin kirjastumaan kemikaalikäsittelyllä.

Lukekaa jutut

Perehtykää vesistöjen kunnostamiseen pienryhmissä:

Ryhmä1: Onko jokin vesistö teidän alueellanne huonossa kunnossa? Perehtykää vesistön huonon kunnon syihin ja sen vaikutuksiin. Selvittäkää myös, miten vesistön voisi kunnostaa.

Ryhmä 2: Littoistenjärveen laskettiin lähes 200 tonnia polyalumiinikloridia. Selvittäkää, millaisia kokemuksia tästä käsittelystä on aiemmin ja mihin sen teho perustuu.

Ryhmä 3: Missä kunnossa Suomen sisävedet ovat? Minkä verran huonossa kunnossa olevia järviä, jokia ja lampia Suomessa on? Mistä vesistöjen huono kunto pääasiallisesti johtuu?

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Pian on edessä valmistujaisjuhlat. Nyt julkaistaan paljon vinkkijuttuja sopivista valmistujaislahjoista ja juhliin valmistautumisesta.

Silmäilkää seuraavia juttuja:

Tehkää oma vinkkijuttunne valmistumisjuhliin liittyen. Voitte valita juttuun jonkin oheisista näkökulmista tai miettiä siihen oman näkökulman. Jutun tyylin voitte valita vapaasti – voitte tehdä sen vakavasti, humoristisesti tai vaikkapa vinkkijuttuja ironisoiden.

1. Vinkit juhliin valmistautumiseen ylioppilaalle tai ammattiin valmistuvalle.
2. Vinkit juhliin ylioppilaan tai valmistuvan vanhemmille.
3. Vinkit juhliin tulevalle etäiselle sukulaiselle.
4. Vinkit sinulle, jolla on tiedossa useat ylioppilas- tai valmistujaisjuhlat samana päivänä.

Voitte julkaista jutut halutessanne Meidän juttu -verkkolehdessä.

Lisää oppituntivinkkejä