Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, ympäristö- ja luonnontieto
Aiheet
monilukutaito

Valtaosalla koululaisista talviloma on pian takanapäin, mutta pohjoisessa loma on vielä edessä. Lukekaa Pohjalaisen pääkirjoitus: Koululaisten hiihtoloma on viimein nimensä veroinen. Jutelkaa lukemisen jälkeen yhdessä:

 • Kenen idea hiihtoloma oli alun perin?
 • Miksi hiihtolomaa ryhdyttiin viettämään?
 • Olitteko te tyytyväisiä siihen, millainen sää lomallanne oli?

Tehkää jokin seuraavista:

 • Haastattele kolmea luokkatoveriasi siitä, mikä oli parasta heidän talvilomallaan. Ota haastateltavista kuvat tai videoi koko haastattelu. Julkaise gallup Meidän juttu -verkkolehdessä.
 • Ota selvää, millainen sää oli talvilomalla viime vuonna. Entä sitä edellisenä vuonna?  Piirrä aikajana, johon merkitset vuosiluvut 2016, 2017 ja 2018. Piirrä vuosilukujen yläpuolelle kuva tai liitä siihen valokuva, joka kuvaa, millainen sää hiihtolomalla silloin oli.

Tahko Pihkalan mielestä hiihtäminen ulkona antaa voimia koulutyöhön. Mikä on sinun mielestäsi parasta, mitä voi talvilomalla tehdä? Millainen tekeminen antaa sinulle uutta intoa koulunkäyntiin? Kirjoita mielipidekirjoitus, kuvaa video tai ota valokuva sinun mielestäsi parhaasta talvisesta lomatekemisestä. Julkaise se Meidän juttu -verkkolehdessä

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kotitalous
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lukekaa Kalevan juttu Moni jättää päivittäisen kouluruoan syömättä, kasvisruokapäivinä suunnataan pikaruokapaikkoihin

 • Jutussa kerrotaan, että Kuusamon yläkoululaisista lähes 40 prosenttia jättää kouluruuan syömättä joka päivä. Yllättääkö lukema?
 • Millaista on hyvä kouluruoka? Millaisia vinkkejä te tahtoisitte antaa kouluruokia suunnitteleville?

Tutustukaa Meidän juttu -verkkolehdessä julkaistuihin kouluruokaa käsitteleviin juttuihin täällä. Tehkää listaus siitä, millaisista näkökulmista kouluruokaa on jutuissa käsitelty.
Ideoikaa yhdessä mahdollisimman monta erilaista juttuaihetta kouluruokaan liittyen. Jutut voivat olla vaikkapa uutisia (esimerkiksi Koulussamme syntyy 30 kiloa ruokahävikkiä viikossa), henkilöhaastatteluja (Keittäjä: Työpäivässä parasta on kuulla lapsilta ”kiitos, oli hyvää”) tai mielipidekirjoituksia (Tahdon syödä rauhassa – kouluruokailuun tarvitaan enemmän aikaa).

Valitkaa pareittain jokin juttuaihe, tehkää kouluruokaa käsittelevät jutut ja julkaiskaa ne Meidän juttu -verkkolehdessä.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lukekaa Helsingin Sanomien kielenhuollosta vastaavan toimittajan Ville Elorannan kolumni ”Suosittelen Teille kiirehtiä” – Hämmentävän moni uskoo Facebookissa leviävään tökeröön huijausviestiin, mutta mistä se johtuu?

 • Eloranta kuvaa kolumninsa aluksi Facebookin huijausviestiä. Voisitko sinä haksahtaa tällaiseen huijaukseen?
 • Milla perusteella arvioit, voiko esimerkiksi johonkin Facebookissa järjestettyyn arvontaan luottaa?
 • Elorannan mukaan suomalaisilla on muita paremmat mahdollisuudet tunnistaa huijaukset. Miksi?
 • Kuinka tärkeä tekijä huoliteltu tai oikein käytetty kieli on mielestäsi luotettavuutta arvioidessa?

Elorannan mukaan valtaosa huijausviesteihin haksahtaneista on melko iäkkäitä. Yksi selitys tälle on hänen mukaansa siinä, että iäkkäät eivät ole kovin tuttuja netin kirjoitustyylien kanssa ja saattavat ajatella heikosti kirjoitetuista viesteistä, että ”näin sitä kai nykyisin viestitään.”

Haastattele jotakuta iäkästä somenkäyttäjää siitä, millaiset kriittiset medianlukutaidon kyvyt hänellä on. Millaisiin viesteihin hän luottaa sosiaalisessa mediassa ja millä perustella? Mihin viesteihin hän ei luota? Entä mitkä sisällöt tuntuvat hämmentäviltä? Kaipaisiko hän opastusta jossakin somen lähdekritiikkiin liittyvässä asiassa?

Tehkää haastattelujenne jälkeen iäkkään somenkäyttäjän 5–10 kohdan muistilistat siitä, miten voi välttää pahimmat karikot ja huijaukset. Julkaiskaa halutessanne listat Meidän juttu -verkkolehdessä. 

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Julkisen sanan neuvosto täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi on käynnissä Vastuullista journalismia -kampanja, jonka tavoitteena on nostaa esiin luotettavan mediasisällön merkitystä ja lisätä ymmärrystä journalismin pelisäännöistä.

Tutustukaan kampanjaan Suomen Lehdistö -lehden jutun  ”Yksinkertaisiakin asioita kannattaa selittää”, eli näin JSN kehottaa kertomaan yleisölle journalistisesta linjasta

Keskustelkaa yhdessä:

 • Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström sanoo jutussa, että yleisön tarve tietää median toimintakäytännöistä on kasvanut. Mistä tämä mielestänne johtuu?
 • Kuinka helppoa teidän mielestänne on omassa media-arjessa arvioida sitä, mikä on luotettavaa tietoa?
 • Miten te määrittelisitte, mitkä ovat journalismin perusperiaatteet? Mitä ilman journalismi ei olisi journalismia?

Suomen Lehdistön jutussa annetaan toimituksille seitsemän vinkkiä siitä, miten omia journalistisia ratkaisuja voi perustella yleisölle. Tee jokin seuraavista:

 • Valitse jokin media ja selvitä, millä tavalla se perustelee, avaa tai selittää yleisölle journalistisia ratkaisujaan vai perusteleeko mitenkään.
 • Helsingin Sanomat on uutisoinut Brother Christmas -hyväntekeväisyyshahmoon liittyvistä ongelmista. Lue Helsingin Sanomien päätoimittaja Antero Mukan kommentti Miksi Brother Christmasin toimintaa on merkityksellistä avata? HS:n päätoimittaja muistuttaa journalismin tehtävästä. Erittele, miten Mukka perustelee journalistisia ratkaisuja juttujen julkaisemisen taustalla. Millä perusteella jutut päätettiin julkaista?
 • Tutustu jonkin median toimituksellisiin periaatteisiin ja erittele, millaisia asioita niissä korostetaan.
 • Lue Etelä-Suomen Sanomissa julkaistu Perttu Kauppisen teksti Valeuutisten aikakausi auttaa perinteistä mediaa. Miksi Kauppisen mielestä median on tärkeää avata omia työprosessejaan ja käytäntöjään?

Lisää oppituntivinkkejä