Toimittajan saappaissa

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Nyt vietetään Sanomalehtiviikkoa. Tällä viikolla monet luokat käyvät vierailulla toimituksissa ja toimittajat vierailevat kouluissa ja päiväkodeissa.

Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja kävi vierailulla Helsingin ranskalais–suomalaisen koulun ykkösluokalla. Lukekaa vierailusta kertova juttu ja katsokaa video: Ykkösluokkalaiset esittivät tiukkoja kysymyksiä: Mitenkäs ne emännän kanat voi ja puhuuko lehti totta?

Määritelkää videon katsomisen jälkeen yhdessä jutellen, mikä on sanomalehti ja mikä on uutinen. Pohtikaa lisäksi, millaisia juttuja te tahtoisitte lukea lehdestä.

Kokeilkaa haastattelemista samaan tapaan kuin Maaseudun Tulevaisuuden videolla. Työskennelkää pareittain. Toinen teistä on toimittaja ja toinen haastateltava. Haastateltava valitsee itselleen jonkin roolin – voit olla vaikkapa maanviljelijä, presidentti, meteorologi, lumenpudottaja tai skeittari. Toimittaja kysyy haastateltavalta muutaman kysymyksen. Vaihtakaa lopuksi rooleja.

Vinkki: Alman koulumaailman alakoululaisten tehtäväpaketista löytyy kivoja vinkkejä sanomalehden tutkimiseen.

Mitä toimituksessa tapahtuu?

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaus
Aiheet
monilukutaito, työelämätaidot ja yrittäjyys

Sanomalehtiviikon kunniaksi moni lehti avaa lukijoilleen sitä, miten lehti valmistuu. Jakautukaa ryhmiin ja tutustukaa siihen, mitä toimituksissa tapahtuu.

Teema 1: Miten uutisia tehdään? 
Katsokaa Hesarin Lasten Uutisten video Miten uutisia tehdään? – Näin sanomalehti valmistuu Helsingin Sanomien toimituksessa ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mistä juttuideoita voi löytää?
 • Miksi toimittajan on tärkeää olla kiinnostunut ympäröivistä asioista?
 • Mitä samaa on uutisen kirjoittamisessa ja palapelin kokoamisessa?

Teema 2: Matka aamuun
Katsokaa Matka aamuun -video Aamulehden sivuilta. Videossa kerrotaan, miten uutismedian päivä ja työ toimituksessa sujuu verkkouutisesta postilaatikolle asti.

 • Milloin Aamulehden päivä alkaa ja milloin se loppuu? Mitä kaikkea päivään mahtuu?
 • Keitä median tekemiseen tarvitaan? Tehkää listaus ammateista, jotka mainitaan videolla.
 • Valitkaa listalta ammatti, joka kiinnostaa teitä eniten. Etsikää lisätietoja siitä, mitä tämän ammatin työnkuvaan kuuluu.

Vinkki: Lapin Kansa kutsuu Sanomalehtiviikon kunniaksi lapset ja nuoret kysymään mitä tahansa, mitä haluaisit tietää lehden tekemisestä. Kysymyksiä toivotaan erityisesti lappilaisilta koululuokilta. Lapin Kansan tekijät vastaavat kysymyksiin podcasteissa, joita tehdään Sanomalehtiviikolla. Podcastit ovat kuunneltavissa myös myöhemmin.

Mihin sinä tahdot vaikuttaa?

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lukekaa Etelä-Saimaan pääkirjoitus: Nuori, ota tilasi mediassa – Älä luovuta yhteiskunnallista keskustelua keski-ikäisille ja tutustukaa Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksen tuloksiin tarkemmin täällä.

Työskennelkää pienryhmissä ja keskustelkaa yhdessä:

1. Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksen mukaan yläkouluikäiset nuoret tahtoisivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nykyistä enemmän. Kuinka paljon teillä on mielestänne mahdollisuuksia vaikuttaa:

 • omaan arkeenne ja kouluun liittyviin asioihin?
 • oman kuntanne asioihin?
 • yhteiskunnallisiin ja globaaleihin asioihin laajemmin?

2. 90 prosenttia yläkouluikäisistä on Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että päättäjien olisi tärkeää kuulla nuoria, mutta vain harva on sitä mieltä, että nuoria kuullaan nyt hyvin. Miettikää vähintään yksi konkreettinen keino, jonka avulla nuorten kuulemista päätöksenteossa voisi kehittää.

3. Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksen mukaan yläkouluikäisille olisi erityisen tärkeää päästä vaikuttamaan globaaleihin asioihin kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. He näkevät ympäristöasiat myös tulevan vaalikauden tärkeimpänä teemana.

 • Tänä keväänä valitaan uusi eduskunta ja hallitus. Mihin asioihin teidän mielestänne tulevalla vaalikaudella tulisi keskittyä?
 • Kuullaanko ilmastonmuutokseen liittyvässä päätöksenteossa riittävästi nuoria? Ottavatko poliitikot ja muut päättäjät ilmastonmuutoksen tarpeeksi tosissaan?

4. Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimukseen vastanneet nuoret ovat sitä mieltä, että nuorten näkemyksiä kuullaan medioissa melko huonosti. Valitse yksi seuraavista:

a. Valitse tarkasteltavaksi yksi uutismedia ja tarkastele sen juttuja yhden päivän ajalta. Kuinka paljon nuoria jutuissa esiintyy, millaisten aiheiden yhteydessä ja millaisissa rooleissa?

b. Valitse tarkasteltavaksi yksi uutismedia ja tarkastele sen juttuja yhden päivän ajalta. Valitse jokin aihe ja pohdi, millaista lisäarvoa juttuun olisi tuonut, jos siinä olisi haastateltu myös jotakuta nuorta.

c. Lue juttu Etelä-Suomen Sanomista: Nuori, anna äänesi kuulua – sanomalehtiviikko kutsuu nuoria viestimään ja vaikuttamaan Jutussa kerrotaan, että nuoret ovat aliedustettuja lehtien mielipidesivuilla ja aktiivisimpia ovat keski-ikäiset miehet. Miten nuoria voisi innostaa ottamaan kantaa mielipidesivulla? Kuinka suuri vaikutus mielipidekirjoituksella voi mielestäsi olla?  Jutussa neuvotaan ottamaan kantaa silloin, jos jokin asia ärsyttää tai kaipaa mielestäsi huomiota. Mieti jokin asia, joka tällä hetkellä ärsyttää sinua. Olisiko siinä aineksia mielipidetekstiin?

Mistä tietää, että uutinen on totta?

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Avatkaa Kalevassa julkaistu kysymys–vastaus-muotoinen juttu ”Mistä tietää, että uutinen on totta? – Viestinnän professori vastaa ja kertoo myös, miksi valeuutisiin uskotaan”, mutta älkää vielä lukeko juttua. Löydätte jutun myös muista Lännen Mediaan kuuluvista medioista.

Jutussa professori Esa Väliverroselta kysytään kysymyksiä liittyen valeuutisiin, disinformaatioon ja median luotettavuuteen. Vastatkaa näihin kysymyksiin pienryhmissä keskustellen. Lukekaa oman vastauksenne jälkeen Väliverrosen vastaus. Missä asioissa olette samoilla linjoilla? Poikkeaako näkemyksenne jossakin asiassa? Mihin kysymykseen oli haastavinta vastata?

Lisää oppituntivinkkejä