Hyvää ystävänpäivää! 

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lukekaa Rantapohja-lehden juttu “Ystävyys on hyvä juttu kiireen keskellä” ja Turun Sanomien gallup Mitä ystävyys merkitsee sinulle?

Jutelkaa lukemisen jälkeen yhdessä siitä, mitä ystävyys teille merkitsee ja miksi ystävät ovat niin tärkeitä.

Työskennelkää pareittain. Haastatelkaa toisianne ystävyydestä ja ystävien merkityksestä. Suunnitelkaa aluksi vähintään kaksi kysymystä. Kysykää kysymyksenne vuoron perään toisiltanne ja kirjoittakaa ylös kaverin vastaukset.

Emoji poistaa tabuja

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide, terveystieto
Aiheet
monilukutaito, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lukekaa Forssan Lehden juttu Kuukautiset saavat älypuhelimiin oman emojin – Asiaa ajaneen Planin tavoitteena poistaa kuukautisiin liittyviä tabuja.
Jutelkaa yhdessä:

  • Kuinka paljon te käytätte viesteissänne emojeita? Mikä on teidän lempiemojinne
  • Puuttuuko joltakin teille tärkeältä asialta emoji? Millaisen emojin sinä lisäisit valikoimaan?
  • Plan-järjestö, joka ajaa muun muassa tyttöjen oikeuksia, näki oman kuukautisemojin niin tärkeänä, että se laati aiheesta vetoomuksen. Miksi asia nähtiin niin tärkeänä? Millaista vaikutusta kuukautisemojilla voi olla?   Miksi on tärkeää voida puhua kuukautisista avoimesti?

Kokeilkaa kirjoittaa uutinen emojeilla. Valitkaa yksi ajankohtainen uutinen ja muuttakaa se emojeiksi. Anna emojiuutinen luettavaksi parillesi. Osaako hän tulkita, mitä siinä sanotaan?

Kiillotettu versio itsestä

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide, terveystieto, psykologia
Aiheet
monilukutaito, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lukekaa Helsingin Sanomien juttu Valokuvaaja otti kasvokuvat teineistä ja antoi heidän muokata sitten kasvonsa ”somekelpoisiksi” – tuloksista näkyy kiistatta somen vääristävyys nuorille.

Keskustelkaa yhdessä:

  • Mitä mieltä olette nuorten tekemistä muokkauksista? Yllättikö jokin? Kuinka paljon te muokkaatte kuvia ennen niiden julkaisemista somessa?
  • Jutussa kerrotaan, että enemmistö projektiin osallistuneista mallista piti enemmän alkuperäisestä kuvasta, jota ei oltu muokattu. Oletetut kauneusihanteet poikkeisivat siis siitä, mitä itse piti kauniina.  Millaisia paineita somen kauneusihanteet voivat aiheuttaa? Miten niitä vastaan voisi taistella?
  • Valokuvaaja Rankin sanoo jutun lopussa: ”Jos voit olla hivenen ’kiillotetumpi’ versio itsestäsi, kuinka vaikeaksi muodostuukaan itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on?” Pohtikaa yhdessä, millaisia vaikutuksia minäkuvaan ja itsetuntoon kuvien muokkaamisella voi olla.

Vinkki: Kuinka paljon uutiskuvia on eettistä käsitellä? Katsokaa Missä kulkevat median rajat? -oppimateriaalin videolta valokuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläisen vastaus.

Naiset esiin lehdissä!

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lukekaa Suomen Lehdistön juttu Naisia alimmillaan viidennes – sukupuolten tasa-arvo mediassa on heikkoa sekä pääkirjoitus Naiset esiin lehdissä – montako naista jutuissa esiintyy, ja missä roolissa he ovat?

  • Naisten osuus on jumiutunut sekä suomalaisissa että pohjoismaisissa medioissa noin kolmannekseen. Suomen Lehdistön printtilehden (1/2019) jutussa tutkija Maria Edström kertoo, että naisten osuus mediassa on pysynyt melko samana 1980-luvulta lähtien.  Pohtikaa yhdessä eri näkökulmista, millaisia syitä ja selityksiä tämän asian taustalta on löydettävissä.
  • Kuinka suuri vastuu tasa-arvosta medialla teidän mielestänne on?
  • Miten median tasa-arvoisuutta voisi kehittää?

Valitse tarkasteltavaksi yksi uutismedia ja tarkastele sen juttuja yhden päivän ajalta. Kuinka paljon naiset saavat palstatilaa miehiin verrattuna? Millaisten aiheiden yhteydessä heitä haastatellaan ja millaisissa rooleissa? Tee halutessasi myös samanlainen tarkastelu saman median mainossisältöihin. Mitä eroja löydät?

Valitse tarkempaan tarkasteluun yksi juttu, jossa on haastateltu vain miehiä. Mieti juttuun vaihtoehtoiset naishaastateltavat.

Lisää oppituntivinkkejä