Pienikin voi vaikuttaa

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja luonnontieto
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Lukekaa Helsingin Sanomissa julkaistu Johannes Hustadin mielipidekirjoitus Saastuttaminen pitää lopettaa ja jutelkaa yhdessä:

  • Johannes Hustad on huolissaan maapallon saastumisesta. Miksi? Mitä hän toivoo, että ihmiset tekisivät?
  • Kenelle tämä kirjoitus on teidän mielestänne kohdistettu? Ketkä Johannes haastaa toimimaan?
  • Kuinka tehokas Johanneksen teksti mielestänne on?
  • ”Olen vielä pieni”, Johannes Hustad aloittaa tekstinsä. Mihin kaikkeen pienikin voi vaikuttaa?

Johannes esittää tekstissään useita konkreettisia tapoja, miten maapallon saastumista voisi vähentää. Valitkaa pienryhmissä yksi Johanneksen ehdotuksista ja miettikää, miten te voisitte edistää tätä asiaa. Esimerkiksi miten voisitte vähentää muovinkulutusta, edistää roskien lajittelemista tai vähentää sähkön käyttöä?

Tehkää halutessanne omat kannanotot jostakin teille tärkeästi aiheesta. Kertokaa Johanneksen tapaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia tai haastakaa toimimaan. Lähettäkää tekstit lähilehteenne. Voitte julkaista ne myös Meidän juttu -verkkolehdessä.

Lintubongarin juhlaa

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja luonnontieto
Aiheet
monilukutaito

Kevät on lintubongareiden odotuksen aikaa. Tutustu jo saapuneisiin muuttolintuihin ja lintubongareiden tunnelmiin Kymen Sanomien jutun avulla: Lintuharrastajat odottavat lämmintä säätä kuin muumit ensimmäistä kevätpäivää — Laulujoutsenet kilpailevat jo parhaista pesäpaikoista Etelä-Kymenlaaksossa ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Milloin ensimmäiset muuttolinnut saapuvat Suomeen?
  • Miksi laulujoutsenet saapuvat Suomeen niin aikaisin? Miten ne selviävät, kun ravintoa on vain vähän?
  • Miksi lintuharrastajat ovat keväällä hermostuneita?

Valitkaa tarkasteltavaksi yksi Suomeen muuttava muuttolintu ja perehtykää siihen, mistä se saapuu tänne ja milloin. Koittakaa bongata kevään aikana tämä lintu.

Vinkki: Karjalaisen lintuvisa on jälleen käynnissä. Tiedätkö sinä, mikä on kuvan valkoinen lintu? Tutustu visaan täällä.

Tutustutaan vaalikoneisiin

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Eduskuntavaalit lähestyvät. Monet mediat ovat jo julkaisseet vaalikoneensa. Yhteensä suomalaiset tiedotusvälineet julkaisevat huhtikuun eduskuntavaaleihin noin 20 vaalikonetta (ks. Suomen Lehdistö 2/2019 Vaalien pikku apurit).

Lukekaa Tamperelaisen juttu ”Jos vaalikoneita ei olisi, nousisi iso äläkkä” – Tutkimus: Vaalikoneiden merkitys on kasvussa sekä pääkirjoitus Vaalikone yhä tärkeämpi ja Kansan Uutisten juttu Lähes puolet nuorista hakee ehdokkaansa vaalikoneista.

Keskustelkaa yhdessä:

  • Mihin vaalikoneita tarvitaan? Mitä hyötyä niistä on äänestäjälle? Entä ehdokkaalle?
  • Tamperelaisen päätoimittajan mukaan vaalikoneet ovat Suomessa ennen kaikkea uutismedian projekti. Lehtori Sami Borgin mukaan muissa maissa vaalikoneet eivät ole median tuottamia vaan akateemisia hankkeita. Miksi suomalaiset tiedotusvälineet tuottavat vaalikoneita? Mitä hyötyä niistä on medialle?
  • Vaalikoneilla on merkitystä erityisesti nuorten äänestyskäyttäytymiseen. Miksi erityisesti nuoret äänestäjät käyttävät vaalikoneita?

2. Sanomalehtiviikolla julkaistun Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksen mukaan yläkouluikäisten mielestä tulevalla vaalikaudella tulisi keskittyä ilmasto- ja ympäristökysymyksiin, koulutuksen kehittämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Pohtikaa aluksi pienryhmässä: Mihin aiheisiin teidän mielestänne päättäjien tulisi tulevalla vaalikaudella keskittyä? Mitä muutoksia olisi tärkeintä saada aikaiseksi?

Valitkaa testattavaksi kaksi vaalikonetta. Millaiset teemat koneissa korostuvat? Onko mukana niitä teemoja, jotka te koette tärkeimpinä? Entä näkyykö niissä nuorten elämää lähellä olevat aiheet?

Tehkää vähintään yksi uusi vaalikonekysymys, joka koskee jotakin teille tärkeää teemaa. Miettikää tarkasti kysymyksen muotoilu ja vastausvaihtoehdot.

Miksi hallitus erosi?

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Viime viikko oli politiikassa isojen uutisten aikaa: hallitus erosi soteuudistuksen kariutumisen vuoksi, kun vaaleihin on aikaa reilu kuukausi.

1. Tutki, millaisia kannanottoja hallituksen eroon liittyen on julkaisu eri puolueiden äänenkannattajissa. Lue seuraavat jutut:

a. Tarkastele, millainen kuva teksteistä välittyy hallituksen eroamisesta, soteuudistuksen kaatumisesta ja Juha Sipilän toiminnasta.
b. Teksteissä on käytetty melko värikästä kieltä. Poimi kustakin tekstistä muutama kohosteinen sana ja arvioi, miksi kirjoittaja käyttää juuri tätä sanaa.
c.  Millaisia vastakkainasetteluja teksteissä luodaan? Entä millaisia sankareita, uhreja ja syyllisiä teksteissä on?

2. Lukekaa Helsingin Sanomien juttu Keskustalaiset riehaantuivat Juha Sipilän poliittisesta silmänkääntötempusta
–    Marko Junkkarin mukaan ”erotemppu oli keskustan kannalta taitava”. Miksi?
–    Tekikö Sipilä teidän mielestänne oikean päätöksen hakiessaan hallituksen eroa?

Lisää oppituntivinkkejä