Jännitystä loppumetreille saakka

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Sunnuntaina käydyissä eduskuntavaaleissa valittiin Suomeen uudet kansanedustajat seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
Lukekaa Savon Sanomien juttu Kaikki äänet laskettu: SDP täpärästi suurin, perussuomalaiset ja kokoomus niskassa.

Näissä vaaleissa riitti jännitystä aivan loppumetreille asti, koska kisa kärkipaikoista oli niin tasainen.

Selvittäkää yhdessä:

 • Mitkä puolueet tulivat vaaleissa kolmen kärkeen?
 • Ketkä näitä puolueita johtavat?
 • Kuinka monta kansanedustajaa vaaleissa valittiin?
 • Millaisista asioista kansanedustajat päättävät? Missä konkreettisissa asioissa teidän elämässänne näkyy kansanedustajien tekemät päätökset?

Millainen on sinun mielestäsi hyvä kansanedustaja? Millaisia asioita hänen pitäisi ajaa? Millaisia lapsille tärkeitä asioita kansanedustajien olisit tärkeää huomioida? Tehkää lyhyet videot, joissa kerrotte, mihin asioihin kansanedustajien olisi teidän mielestänne tärkeää vaikuttaa.

 

Lähes tasatulos

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Sunnuntaina käytiin eduskuntavaalit, joissa valittiin 200 uutta kansanedustajaa eduskuntaan ajamaan yhteisiä asioita seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Lukekaa Selkosanomien juttu Tasainen tulos eduskuntavaaleissa ja tutustukaa Aamulehden  tulospalvelussa vaalien tuloksiin.

Jutelkaa yhdessä

 • Miksi vaalien tuloslaskenta oli nyt niin jännittävä loppuun saakka?
 • Ketkä ovat vaalien voittajia? Ketkä kärsivät suurimmat tappiot?
 • Mikä oli vaalien suurin yllätys?
 • Miksi hallituksen muodostaminen on nyt vaikeaa?
 • Ketkä olivat vaalien ääniharavia? Entä ketkä pääsivät läpi pienimmällä äänimäärällä?

Lukekaa Lasten uutisten juttu Äänen käyttäminen on meidän oikeutemme. Miksi äänioikeuden käyttäminen on Frömanin mukaan tärkeää? Kuinka paljon äänestämällä voi teidän mielestänne vaikuttaa?

Seuraavaksi on edessä hallitustunnustelut ja -neuvottelut. Miksi puolueet tahtoisivat hallitukseen ja mitä hallitus tekee? Entä mikä on opposition rooli? Perehtykää pienryhmissä.

Poikkeukselliset vaalit

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Sunnuntain eduskuntavaaleissa koettiin monta yllätystä. Lukekaa Helsingin Sanomien juttu Näillä kuudella tavalla vaalitulos oli historiallinen. Ja STT:n juttu Näistä vaalit muistetaan Ilkasta.

HS:n jutussa vaaleja kuvataan poikkeuksellisiksi, historiallisiksi ja ennennäkemättömiksi. HS:n politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen kuvaa  vaalien tulosta sekavaksi.

 • Millä perusteella vaalien tulosta voi sanoa historialliseksi?
 • Mikä tekee tuloksista sekavan?
 • Mikä oli teidän mielestänne vaalien suurin yllätys?
 • Ketkä olivat vaalien voittajia? Entä häviäjiä?

Työskennelkää pienryhmissä ja perehtykää tarkemmin johonkin seuraavista vaalien yllätyksistä:

Haastavat hallitusneuvottelut

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Sunnuntaina käytyjen eduskuntavaalien lopputulos oli poikkeuksellisen tasainen. Tämän uumoillaan johtavan haastaviin hallitusneuvotteluihin.

1. Perehtykää seuraaviin hallitusneuvotteluja, niiden haasteellisuutta sekä mahdollisia tulevia hallituskokoonpanoja käsitteleviin juttuihin:

2. Keskustelkaa yhdessä: Millaista hallituskokoonpanoa te toivotte? Entä millaista hallituspohjaa pidätte todennäköisimpänä? Milloin teidän veikkauksen mukaan uusi hallitus on kasassa?

3. Työskennelkää pienryhmissä ja kokeilkaa itse hallituksen muodostamista. Käyttäkää apuna Helsingin Sanomien jutun yhteydessä olevaa työkalua ja valitkaa teidän mielestänne todennäköiseltä tuntuva hallituspohja. Pohtikaa, millaisia kirjauksia hallitusohjelmaan tulisi tällä kokoonpanolla. Mitkä teemat ovat olennaisia millekin puolueelle? Entä missä asioissa ne voisivat tehdä kompromisseja?

4. Valitkaa pienryhmissä yksi puolue ja miettikää, millaisia asioita se korostaisi neuvotteluissa. Mistä se olisi valmis joustamaan? Voitte valita keskiöön sellaiset teemat, joita itse pidätte tärkeimpinä. Pitäkää omat hallitusneuvottelut puoluejohtajien rooleissa. Millainen hallitus neuvottelujen pohjalta muodostuu?

Lisää oppituntivinkkejä