Hyvän leikin resepti

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lehdissä julkaistaan monenlaisia reseptejä. Juuri nyt lehdet ovat pullollaan erilaisia vappureseptejä – on munkkeja, tippaleipiä ja simanteko-ohjeita. Tutustukaa esimerkiksi Satakunnan Kansan simareseptiin.

Tehkää tekin omat reseptit – ei ruoka-aineesta vaan lempileikistänne! Valitkaa ensin lempileikkinne. Voitte valita esimerkiksi sellaisen leikin, jota on erityisen kiva leikkiä nyt keväällä. Miettikää, millaisista aineksista leikki koostuu (esimerkiksi osallistujamäärä, tarvittavat välineet, millainen tila tarvitaan ja paljonko tulee olla aikaa) Tehkää leikin raaka-ainelistaus reseptin tapaan. Kirjoittakaan listan jälkeen ohjeet, joiden avulla leikki syntyy.

Julkaiskaa hyvän leikin reseptit Meidän juttu -verkkolehdessä. Muistakaa ottaa jutun yhteyteen reseptin lopputuloksesta kuva – eli napatkaa kuva silloin, kun leikki on käynnissä.

Ryhdytään kirjavinkkariksi

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Viime viikolla nimitettiin lautakunnat ja valitsijat tämän vuoden kirjallisuuden Finlandia-palkinnoille (ks. esim. Kansan Uutiset Finlandia-palkintojen valitsijaraadit ja päättäjät selvillä).

Raatilaisilla on edessään aikamoinen luku-urakka. Esimerkiksi lasten ja nuorten kirjallisuuden kilpailuun teoksia saapuu pitkälti toista sataa. Raadin tehtävänä on lukea ne kaikki ja valita niistä kolmesta kuuteen parasta ehdokasta kilpailuun.

Perustakaa omaa kirjallisuusraati. Pohtikaa ensin itsenäisesti: jos saisitte valita kaikista lukemistanne kirjoista yhdestään kolmeen parasta teosta, mitkä valitsisitte ja millä perusteella? Kun olette saaneet omat listanne tehtyä, tehkää parin kanssa yhteinen vinkkilista teidän mielestänne parhaista lasten ja nuorten kirjoista.

Tehkää listanne pohjalta vinkkijuttu, jossa kerrotte perustiedot valitsemistani kirjoista ja perustelette, miksi juuri tähän kirjaan kannattaa tarttua. Julkaiskaa kirjavinkkauksenne Meidän juttu -verkkolehdessä.

Mielipiteen voimaa

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lukekaa Ylöjärven Uutisissa julkaistu teksti Mielipiteellä on voimaa.

Keskustelkaa yhdessä:

  • Miksi lehdet julkaisevat lukijoiden mielipidekirjoituksia? Millaista hyötyä niistä on lehdelle? Mitä lisäarvoa ne tuovat lehden lukijoille?
  • Ville Mäkisen mukaan mielipiteellä on voimaa. Kuinka vahvana vaikuttamisen kanavana te koette lehden mielipidepalstan? Millaista vaikutusta mielipidekirjoituksella voi olla?
  • Oletteko te lähettäneet joskus mielipidetekstiä johonkin mediaan? Tahtoisitteko lähettää?

Valitkaa tarkasteltavaksi yhden lehden mielipidesivu joko printtilehdestä tai verkosta. Millaisia aiheita teksteissä käsitellään? Kuuluuko teksteissä nuorten ääni?

Valitse kirjoituksista yksi ja kirjoita oma mielipiteesi siten, että vastaat tähän kirjoitukseen. Voit olla joko samaa tai eri mieltä kirjoittajan kanssa.

Toisenlainen kritiikki

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito

Lukekaa Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Ari Kinnarin kolumni Kodin ruokakuvat loistavat somessa – Todellisuus: nugetteja ja nakkeja
Keskustelkaa yhdessä:

  • Lehdissä julkaistaan paljon erilaisia arvioita. Millaisista asioista arvioita yleensä tehdään?
  • Ari Kinnarin teksti on luokiteltu kolumniksi. Millaisia kolumnin piirteitä siinä on? Onko siinä piirteitä joistakin muista juttutyypeistä (esim. pakina, arvostelu)?
  • Mikä on Kinnarin tekstin teesi eli pääviesti?
  • Mitä ravintolakritiikin piirteitä kirjoittaja ironisoi?

Tehkää Kinnarin kolumnin tapaan arvio jostakin arjen asiasta, josta ei yleensä kirjoiteta arvioita. Tehkää esimerkiksi muotiarvio mökkivaatetyylistä, arkkitehtuuriarvio tyhjenneestä kylänraitista, sisustusarvio siivoamattomasta teinin huoneesta tai arvioikaa jotakin perheen keskustelua näytelmän kohtauksen lailla. Julkaiskaa halutessanne arvionne Meidän juttu -verkkolehdessä.

Lisää oppituntivinkkejä