Nuoret luottavat kykyynsä arvioida uutisten luotettavuutta

Yläkouluikäiset nuoret luottavat vahvasti omaan kykyynsä arvioida uutisten luotettavuutta, selviää Sanomalehtien Liiton Kantar TNS:ltä tilaamasta tutkimuksesta. Tutkimuksessa pureuduttiin siihen, miten yläkouluikäiset nuoret arvioivat erilaisten lähteiden luotettavuutta osana netti- ja somearkeaan.

Luotettavuuden arvioinnissa perinteisten medioiden brändeillä ja formaateilla on nuorille iso merkitys. Nuoret esimerkiksi luottavat tietoon, jonka lähteenä on tunnettu sanomalehtibrändi. Myös sanomalehtiformaatti viestii nuorelle luotettavuudesta.

Nuoret pitävät uutissisältöjä luotettavina. Uutisten luotettavuus tarkoittaa nuorelle sitä, että faktat ovat oikein, jutuissa ei ole väärää tietoa eikä lukijaa johdeta harhaan. Nuoret eivät sen sijaan tarkastele luotettavuutta esimerkiksi siitä näkökulmasta, mitä asioita uutisoidaan ja mitä jätetään uutisoimatta.

Tutkija Hanna Vesan mukaan nuoren voi olla hyvin vaikeaa erottaa uutista valeuutisesta, jos se sijaitsee sanomalehden näköisessä ympäristössä, koska uutismainen formaatti ohjaa nuorta luottamaan sisältöön, vaikka se ei olisikaan totta.

”Jos uutinen kuulostaa epäuskottavalta, tarkistetaan tietoja muista uutislähteistä. Nuoret kuitenkin lukevat vain vähän uutisia, joten heillä ei välttämättä ole riittävästi taustatietoja, jonka avulla he kyseenalaistaisivat lukemaansa”, Vesa sanoo. ”Toisaalta koska nuoret todella lukevat vain vähän uutisia, todennäköisyys kohdata valeuutinen on pieni.”

Sivuston ulkonäkö, julkaisijan tunnettuus ja kävijöiden kommentit vaikuttavat luotettavuuteen

Suurimmassa osassa käyttämistään netti- ja somesisällöistä luotettavuusnäkökulmalla ei ole nuorille kovin suurta merkitystä. Nuoret arvioivat sisältöjen luotettavuutta yleensä vain silloin, kun heille syntyy epäilys sisällön luotettavuudesta.

Kun nuoret lukevat sisältöjä, joiden lähdettä he eivät pysty nimeämään, he arvioivat luotettavuutta sivuston ulkonäön ja sisällön antamien pienien vihjeiden perusteella.  Yhdeltä henkilöltä lähtöisin olevassa sisällössä luotettavuutta arvioidaan henkilön tunnettuuden, seuraajien määrän ja some-yhteisön kommenttien perusteella. Myös sisällön tuottajan tapa kertoa asioista vaikuttaa kokemukseen luotettavuudesta.

Eri somekanavissa luotettavuus tarkoittaa eri asioita. Esimerkiksi Instagramissa luotettavuus liittyy kuvien ja profiilin aitouteen, ja Youtubessa luotettavuutta arvioidaan julkaisijan tunnettuuden ja kävijöiden kommenttien avulla.

Lisätietoja tutkimuksesta sanomalehdet.fi-sivulta

Keskustele (0 kommenttia)
Kirjoita kommentti