Sanomalehti verkossa

Miten uutisprosessissa huomioidaan eri välineet? Miten twitter-uutinen syntyy? Tutustukaa yhdessä sanomalehtiin verkossa.

 

 • Valitkaa yksi sanomalehti ja yksi päivän iso uutisaihe. Seuratkaa, miten lehti käsittelee aihetta päivän mittaan eri välineissä. Tarkastelkaa ainakin verkkolehteä, lehden sosiaalisen median sivua ja printti- tai näköislehteä. Tehkää aikajana uutisaiheen käsittelystä. Vinkki: Ylen Tekijänä-sarja valottaa, miten Aamulehden uutispäällikkö huomioi päivän mittaan eri välineet.
 • Tarkastelkaa joitakin sanomalehtien sosiaalisen median sivuja. Millaisia aiheita lehti nostaa siellä esiin? Miten uutisointi sosiaalisen median sivulla eroaa printti- tai verkkolehden uutisoinnista? Miten lukijoita pyritään osallistamaan? Kokeilkaa twitter-uutisen tekemistä. Miten kaiken olennaisen saa sanottua 140 merkissä?
 • Tutkikaa, millaista mainontaa on näköislehdessä, verkkolehdessä ja lehden sosiaalisen median sivuilla. Valitkaa yksi mainos jokaisesta välineestä ja pohtikaa, mihin se vetoaa ja millä keinoilla. Laatikaa mainoskampanja, joka hyödyntää printti- ja verkkolehteä sekä sosiaalista mediaa.

”Bongatkaa positiivisia uutisia #iloinenuutinen.”

 • Ideoikaa uutisia. Valitkaa ideoista kiinnostavin ja tehkää sille julkaisusuunnitelma sanomalehden eri välineisiin. Huomioikaa ainakin printti- ja verkkolehti sekä jokin sosiaalisen median sovellus.
 • Kommentoikaa teitä kiinnostavia juttuaiheita jonkin lehden sosiaalisen median sivustolla tai verkkolehdessä. Seuratkaa keskustelua.
 • Bongatkaa positiivisia uutisia. Linkatkaa niitä  #iloinenuutinen #sanomalehtiviikko. Haastakaa muitakin luokkia mukaan!
 • Tarkastelkaa, miten sanomalehtiviikko näkyy eri lehdissä.  Kertokaa #sanomalehtiviikko, mistä ideoista pidätte eniten.
 • Etsikää uutisia, jotka voisivat jäädä tulevaisuuden historiankirjaan. Perustelkaa, mikä tekee uutisesta erityisen tärkeän. Miten tulevaisuuden historiankirjoituksessa käsiteltäisiin tätä asiaa? Laatikaa tulevaisuuden historiankirjan teksti uutiseen liittyen. Jakakaa tekstejä ja uutisia #tulevaisuudenhistoriankirja.

Erilaisten lehtien vertailua

Mikä ero on paikallislehdellä ja iltapäivälehdellä? Miten eri lehtien linja eroaa pääkirjoitussivujen perusteella? Tutustukaa yhdessä erilaisiin sanomalehtiin.

 

 • Tarkastelkaa paikallislehden, maakuntalehden ja valtakunnallisen lehden pääuutissivuja ja pohtikaa, miten valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset uutiskriteerit eroavat toisistaan.
 • Selailkaa oman alueenne paikallislehteä ja lehteä, joka ilmestyy teille vieraalla alueella. Pohtikaa, millaista on lukea oman alueen lehteä. Entä itselle vieraan alueen lehteä? Miten paikallisuus uutiskriteerinä näkyy paikallislehdissä?
 • Tarkastelkaa, miten oman alueenne päivän suuresta puheenaiheesta uutisoidaan muiden alueiden lehdissä tai valtakunnallisissa sanomalehdissä.
 • Tarkastelkaa poliittisia sanomalehtiä. Miten puoluepoliittinen sitoutuneisuus näkyy lehden uutisoinnissa? Miten omaa puoluetta ja kilpailevia puolueita käsitellään?
 • Vertailkaa pääkirjoitussivuja. Millaisia aiheita lehdet nostavat esiin? Millaisia päätelmiä lehden linjasta voi tehdä lukemienne pääkirjoitusten perusteella?

”Lue uutisia rinnakkain ruotsin- ja suomenkielisestä lehdestä.”

 • Tarkastelkaa yhtä iltapäivälehteä ja yhtä maakunta- tai paikallislehteä. Valitkaa lehdistä kymmenen otsikkoa. Miten päivä- ja iltapäivälehden otsikoinnin tavat eroavat toisistaan? Valitkaa yksi maakunta- tai paikallislehden otsikko ja tehkää siitä iltapäivälehteen sopiva otsikko.
 • Treenaa kielitaitoasi lukemalla rinnakkain uutista ruotsin- ja suomenkielisestä sanomalehdestä.
 • Keskustelkaa siitä, mikä on sanomalehti. Millaisia eri muotoja sanomalehdellä on? Entä millainen on sanomalehden rooli Suomen mediakentässä? Tutustukaa tilastotietoihin Suomen sanomalehdistä Sanomalehtien Liiton sivuilla. Ideoikaa, millainen sanomalehti on kymmenen vuoden kuluttua.

Takaisin Sanomalehtiviikon pääsivulle.