Kuvan voimaa

Vauhdin hurmaa

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, liikunta
Aiheet
monilukutaito

arhaillaan vietetään koulujen hiihtolomakautta, ja lehdissä julkaistaan juttuja monenlaisista talvisista riennoista. Tutkikaa seuraavien mäenlaskua käsittelevien juttujen yhteydessä julkaistuja kuvia:

Jutelkaa yhdessä:
–    Mitä kuvassa tapahtuu?
–    Onko kuvassa joku ihminen? Millaisissa tunnelmissa hän on?
–    Näkyykö kuvassa laskemisen vauhti?
–    Jääkö kuvan ulkopuolelle jotain sellaista, mitä olisit tahtonut nähdä?

Tutkikaa vielä, millaisia kuvia talvisista puuhista löytyy teidän omasta lähilehdestänne (printti- tai verkkolehti). Koittakaa löytää kolme kuvaa ja valitkaa niistä oma suosikkinne.

Vinkki: Menkää pulkkamäkeen ja tehkää omat kuvareportaasit. Voitte julkaista ne Meidän juttu -verkkolehdessä.

Tuuletuksia ja suuria pettymyksiä

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide, liikunta
Aiheet
monilukutaito

Parhaillaan Itävallan Seefeldissä on käynnissä hiihdon maailmanmestaruuskilpailut.

Millaisia urheilukuvia hiihdon MM-kisoista on eri lehdissä julkaistu? Etsikää kuva, jossa:
a. Välittyy vahvasti jokin tunne – vaikkapa pettymys, riemu tai yllätys
b. Välittyy hiihdon vauhti.
c. Välittyy yleisön tunnelmat.

Vuoden urheilukuvan 2015 ottanut Laura Oja kuvaa kuvajournalismikilpailun haastattelussa urheilukuvaamista seuraavasti: Valokuva on hetkien taidetta. Urheilussa nämä hetket ovat usein lyhyitä ja nopeita. Molari on maassa, pallo verkossa ja yleisö seisaaltaan sekunneissa. Tähän liittyy Ojan mukaan myös urheilukuvauksen vaikeus. ”Siinä pitää olla tosi nopea. Ja siinä pitäisi olla lajituntemusta sen verran, että pystyy ennakoimaan, että mitä tapahtuu milloinkin.”

Tarkastelkaa yhtä aiemmin valitsemaanne kuvaa tarkemmin ja pohtikaa:
a. Millaista ennakointia kuvan ottaminen on vaatinut kuvaajalta?
b. Millaisia riskejä kuvan epäonnistumiselle tilanteessa olisi voinut olla?
c. Millaista lajituntemusta hiihdon kuvaaminen vaatii?

Kuva ottaa kantaa

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, kuvataide
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Valokuvan taustalla on aina monenlaisia valintoja, ajattelua ja rajaamista. Se ei siis vain neutraalisti esitä tai dokumentoi ympäristöä, asioita tai ihmisiä.

Keskustelkaa aluksi yhdessä:

  • Miten kuvan välityksellä voi ottaa kantaa?
  • Onko uutiskuva aina neutraali vai voiko se ottaa kantaa?

Valitse tarkastelun kohteeksi jokin seuraavista ajankohtaisista teemoista. Halutessasi voit valita myös jonkin muun sinua kiinnostavan teeman.
a. Ilmastonmuutos
b. Vanhustenhoito
c. Maahanmuutto

Tarkastele, millaisia kuvia teemaa käsittelevien juttujen yhteydessä on julkaistu. Rajaa tarkastelusi 1–3 uutismediaan ja noin kuukauden aikaraamiin.

Valitse 5–10 mielestäsi kiinnostavinta kuvaa ja pohdi:

  • Millaisen viestin ilmastonmuutoksesta/vanhustenhoidosta/ maahanmuutosta nämä kuvat välittävät?
  • Kaikuuko kuvan taustalla jonkinlainen kannanotto tai viesti?

Vinkki: Valokuvataiteen museon kevään päänäyttely ”Poliittisen valokuvan festivaali 2019” esittää valokuvahankkeita, jotka käsittelevät pieniä ja suuria muutoksia ja vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja elää. Näyttelyyn liittyy myös kouluille suunnattu Vaikuttava kuva -työpaja.

Kuvassa keskellä arki

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide
Aiheet
monilukutaito

Tutustukaa kuvajournalisti Markus Jokelan kuviin, joissa on keskiössä suomalainen arki, ja lukekaa kuvakoosteen lopusta löytyvä juttu, jossa kerrotaan Jokelan urasta.
Helsingin Sanomat: Mutta kiinnostavinta on arki

Keskustelkaa yhdessä:

  • Jutussa kerrotaan, että Jokela tahtoo kuvaajana keskittyä eksoottisen ja kaukaisen sijasta siihen, mikä on lähellä ja tavallista. Miksi Jokela kokee arjen niin kiinnostavana? Millaiselta suomalainen arki Jokelan kuvien perusteella näyttää?
  • Jokela sanoo jutussa halunneensa kuvata tavallisuutta humoristisesti ja twistillä, siis pienellä kierteellä. ”Valokuvan huumorin pitää olla hienovaraista. Sellaista, joka avautuu vasta, kun vähän aikaa katsoo.” Koetteko te Jokelan kuvat humoristisina? Miksi?

Malmberg ja Jokela ovat tehneet reportaaseja muun muassa suomalaisesta lauantaista sekä siitä, miten pitsasta tuli Suomen kansallisruoka. Ideoikaa kiinnostavia ääriarkisia aiheita, joista voisi tehdä kuvareportaasin. Valitkaa yksi aiheista ja tehkää suunnitelma reportaasista.

Lisää oppituntivinkkejä