Tutustutaan lehteen!

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito

Lukekaa Savon Sanomien juttu Nyt löytyi parhautta! – Siilinjärven Pilvilinnan 3–5-vuotiaiden ryhmä tutustui paperilehteen

Työskennelkää yhdessä:

  • Millaisia medioita te käytätte? Tehkää yhdessä lista ja miettikää, millaisissa tilanteissa käytätätte näitä medioita.
  • Luetaanko teidän kotona joitakin paperilehtiä? Mitä?
  • ” Mun isä tietää, mikä on uutinen”, kolmevuotias Anni Paananen sanoo jutussa. Tiedättekö te, mikä on uutinen? Miettikää yhdessä.

Musikat-ryhmäläiset tekevät tammikuussa mediaan liittyviä projekteja. Tehkää tekin omat mediaprojektit!

Ryhtykää päiväkotinne tai koulunne reporttereiksi. Tehtävänänne on miettiä, mikä olisi tämän päivän kiinnostavin uutisaihe. Millaisia uutisia teidän päiväkodistanne tai sen lähiympäristöstä voisi tehdä? Mitä kiinnostavaa olette nähneet tai millaisista asioista puhutte kavereitten kanssa? Onko tapahtunut jotain uutta tai vallisuudesta poikkeavaa? Tehkää lyhyet uutiset ja ottakaa niihin kuvat. Julkaiskaa jutut Päiväni journalistina -sivustolla

Leuto talvi

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, biologia, ympäristö- ja luonnontieto
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lukekaa Iltalehden juttu Näin leuto talvi vaikuttaa eläimiin: Korkeasaaressa pesukarhut rellestivät aitauksessaan, eikä siilien horrostaminen suju.

Lukekaa myös Hämeen Sanomien pääkirjoitus Jos haluamme pitää talvet, tekojen aika on nyt ja keskustelkaa yhdessä siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen vuodenaikoihin.

Työskennelkää pienissä ryhmissä. Valitkaa tarkastelun kohteeksi yksi seuraavista: karhu, siili, metsäjänis, linnut, saimaannorppa tai naali. Selvittäkää, miten leuto talvisää vaikuttaa tähän eläimeen ja miksi.

Lintujen pihabongausta

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, biologia
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Tulevana viikonloppuna järjestetään BirdLifen Pihabongaus-tapahtuma, jossa tarkkaillaan lintuja tunnin ajan esimerkiksi omalla pihalla. Lukekaa Inarilaisen juttu Birdlifen Pihabongaus-tapahtumassa seurataan talvilintuja omalla pihalla.

  • Miksi pihabongaus-tapahtuma järjestetään?
  • Miksi tänä vuonna on odotettavissa monipuolisesti havaintoja?
  • Mitä lintuja te olette havainneet viime päivien aikana ja missä?
  • Kuinka paljon teille tulee ylipäätänsä kiinnitettyä huomiota ympäristön lintuihin? Mitä lintuja tunnistatte varmuudella?

Kokeilkaa pihabongausta ensi viikonlopun aikana. Tarkkailkaa tunnin ajan lintuja ja kertokaa havaintonne sekä pihabongauksen verkkosivuilla että ensi viikolla luokassanne.

Jakakaa lopuksi bongauskokemuksenne: Miltä tunnin lintujen tarkkailu tuntui? Kuinka helppoa/vaikeaa lintujen huomaaminen ja tunnistaminen oli? Voisitteko kiinnostua lintujen tarkkailusta yleisemminkin?

Nuori pääministeri kiinnostaa

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, kuvataide
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Sanna Marinin valinta Suomen pääministeriksi on herättänyt maailmalla paljon kiinnostusta ja häntä on haastateltu useisiin kansainvälisiin medioihin. Time-lehden haastattelussa Marin kiinnitti huomiota tapaan kuvata nais- ja miespoliitikkoja.

Lukekaa Nyt-liitteen juttu Suomi mainittu! Pääministeri Sanna Marin haastateltiin Time-lehteen, jossa halusi poseerata kuin miehet – kiinnitti huomiota tapaan kuvata naisia sekä Time-lehden juttu Finland’s Sanna Marin, the World’s Youngest Female Head of Government, Wants Equality, Not Celebrity.

Keskustelkaa yhdessä:

  • Mitä Sanna Marinin herättämä kansainvälinen kiinnostus kertoo politiikasta?
  • Kuinka paljon merkitystä teidän mielestänne on poliitikon iällä ja sukupuolella?
  • Suhtautuuko media eri tavalla nais- ja miespoliitikkoihin?

Marin kiinnitti Time-lehden haastattelussa huomiota tapaan kuvata mies- ja naispoliitikkoja. Tarkastelkaa eri uutismedioissa julkaistuja kuvia Sanna Marinista. Vertailkaa niitä aiemmista pääministereistä (Antti Rinne ja Juha Sipilä) julkaistuihin kuviin. Eroaako jonkin? Kuvataanko mediassa eri tavoin nais- ja miespoliitikkoja?

Lisää oppituntivinkkejä