Uudistuneella päiväkodin pihalla

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kotiseudun Sanomat teki uutisen Pihtiputaan päiväkotikeskus Onnimannissa tehdystä pihan uudistamisesta. Lukekaa juttu Onnimannin uudet kulissit ihastuttavat ja jutelkaa yhdessä:

 • Millaisia muutoksia Onnimannin pihalla on tapahtunut?
 • Ketkä kaikki saivat olla vaikuttamassa siihen, mitä kaikkea uudelle pihalle tulee?
 • Mikä pihan asioista kuulostaa sinusta kaikkein kivoimmalta?

Pohtikaa vielä yhdessä sitä, miksi toimittaja on tehnyt juuri tästä aiheesta jutun. Miksi tämä on kiinnostava uutinen Pihtiputaalla? Kenelle juttu on suunnattu – kuka voisi lukea jutun erityisen kiinnostuneena?

Jakautukaa lopuksi pienryhmiin. Onnimannin pihalle tuli muun muassa hevostalli ja sinne valmistuu myös liikennepuisto. Jos teillä olisi mahdollisuus uudistaa päiväkotinne tai koulunne pihaa jollakin yhdellä asialla, mitä tekisitte? Tehkää konkreettinen suunnitelma.

Kissa etsii kotia

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristö- ja luonnontieto
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lukekaa Uusi Lahti -lehden juttu Lomakausi päättyi, kissatalo täyttyi – ”Leikkauttakaa ja siruttakaa ne kissanne” sekä halutessanne myös Itä-Hämeen juttu Peräkärryllinen ruokaa riittää kissoille talven yli – lahjoitukset ovat tärkeitä Pertunmaan löytöeläintalolle (vaatii tilauksen).

 • Miten koirien ja kissojen tilanne löytöeläintalolla eroaa toisistaan?
 • Miksi on tärkeää siruttaa ja leikkauttaa kissat?
 • Miten kannattaa toimia, jos näkee omassa pihapiirissä kissan, jota ei tunne?
 • Miten sosiaalinen media on edistänyt sitä, että kissa löytää omistajansa?
 • Millä tavalla kodittomia kissoja voi halutessaan auttaa?

Työskennelkää pareittain tai pienryhmissä ja selvittäkää, missä sijaitsee teitä lähin löytöeläintalo. Ottakaa selvää, kuinka monta kissaa talolle on tullut tämän vuoden aikana. Voitte etsiä tietoa esimerkiksi löytöeläintalon verkko- tai Facebook-sivuilta, lähettää taloon viestiä tai sähköpostia tai soittaa talon yhteyshenkilölle.

Usean löytöeläintalon sivuilla esitellään kotia etsiviä tai kodin jo löytäneitä kissoja. Tutustu johonkin kotia etsivään kissaan ja selvitä, millainen kissa on luonteeltaan, millainen on sen tausta ja millainen koti sille sopisi.

Mielekästä ja monipuolista lukemista​

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
Ajattelu ja oppimaan oppiminen, monilukutaito

”Lukemisen pitäisi olla mielekästä ja monipuolista”, espoolainen lukiolainen Nora Selin kirjoittaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Hänen mukaansa vanhemmilla on suuri vastuu lasten lukutaidon tukemisessa. Lue Selinin mielipidekirjoitus Lasten lukutaidosta suurin vastuu on vanhemmilla ja työskennelkää sen jälkeen pienryhmissä keskustellen:

 • Selinin mielestä suurin vastuu lasten lukutaidosta on vanhemmilla. Oletteko samaa mieltä?
 • Mitkä asiat tai ketkä ihmiset ovat innostaneet sinua lukemaan? Entä mikä on syönyt lukuintoa?
 • Selinin mukaan myös kirjan muodolla on vaikutusta lukuintoon. Missä muodossa sinä tahdot mieluiten lukea kirjoja tai uutisia? Pidätkö e-kirjoista, äänikirjoista vai painetuista? Luetko uutiset mieluiten puhelimella, printistä vai jotenkin muuten?
 • Selinin mukaan lukemiselle pitäisi antaa myös kouluissa tarpeeksi aikaa. Lukemisen pitäisi olla mielekästä ja monipuolista – pakosta lukeminen ei toimi. Millaista lukemista te tahtoisitte kouluun? Miettikää konkreettisia ideoita ja valitkaa niistä yksi esiteltäväksi muille.

Käykää lopuksi läpi ideanne. Valitkaa niistä vähintään yksi, jonka voisitte ottaa luokassanne käyttöön.

Liian itsenäistä opiskelua?​

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, opinto-ohjaus
Aiheet
Ajattelu ja oppimaan oppiminen, työelämätaidot ja yrittäjyys

Alkuviikosta julkistettavassa OAJ:n kyselyssä selviää, että ammatillisen koulutuksen opettajien mielestä työpaikoilla oppimisessa on merkittäviä ongelmia.

Työskennelkää pienryhmissä. Lukekaa ensin Karjalaisen juttu OAJ:n kysely: Työpaikoilla oppimisessa on merkittäviä ongelmia – ammatilliset opettajat kokevat, etteivät yritykset tarjoa opiskelijoille riittävästi ohjausta sekä vähintään alku Iltalehden jutusta Yli 30 vuotta kokkeja kouluttanut Mika ei näe ammattikoulujen uudistuksessa mitään hyvää – valmistujat nyt täysiä raakileita: ”Ei ihmisen syy, vaan systeemin”

Ammatillisen koulutuksen reformissa lisättiin painopistettä siihen, että ammattiin opittaisiin yhä enemmän työssä. Keskustelkaan yhdessä:

 • Miksi tällainen muutos tehtiin – mikä oli sen tavoite?
 • Mitä etuja voi olla siitä, että työssäoppiminen lisääntyy?
 • Millaisia ongelmia uudistus on aiheuttanut?
 • Kokkien opettaja Mika Lehtinen sanoo Iltalehden jutussa: ”Elinkeino ei ole oikea oppimisympäristö. Se on oikea työympäristö.” Ravintolassa on Lehtisen mukaan vähemmän varaa mokailuun. Miksi mahdollisuus ja uskallus mokailla on oppimisen kannalta niin olennaista?
 • Millaisia kokemuksia työssä oppimisesta teillä on? Kuinka hyvin ohjaus on tukenut oppimista?

Ryhtykää toimittajaksi ja tehkää jutut siitä, millaisia muutoksia ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut teidän omaan oppilaitokseenne tai kouluanne lähinnä olevaan oppilaitokseen, jos itse opiskelette lukiossa. Haastatelkaa vähintään yhtä opettajaa sekä yhtä opiskelijaa. Jos teillä on omakohtaisia kokemuksia aiheesta, voitte kirjoittaa tai videoida kommentit, joissa havainnollistatte asiaa omien kokemustenne kautta.

Lisää oppituntivinkkejä