Uutisia lapsille

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Sanomalehtiviikolla moni digilehti on avoinna opetuskäyttöön. Tutustukaa aluksi omalla alueellanne ilmestyvään sanomalehteen joko verkossa tai printissä. Tutkikaa, kuinka paljon lapsia lehdessä näkyy. Etsikää yksi juttu, jossa on haastateltu jotakuta lasta ja selvittäkää, mistä juttu kertoo. Valitkaa lisäksi yksi juttu, joka vaikuttaa teistä erityisen kiinnostavalta ja esitelkää se ryhmissä toisillenne. Miksi valitsitte juuri tämän jutun?

Lukekaa sitten Salon Seudun Sanomissa 4.2.2020 julkaistu juttu Unikaveri ei ole vain lelu (uutisetusivu ja s. 10–11). Avoinna olevaan näköislehteen pääset Sanomalehtiviikon ajan täältä. Jutelkaa lukemisen jälkeen yhdessä:

 • Miksi unikaveri on monelle lapselle niin tärkeä?
 • Missä Pihlajanmarjat-ryhmän unikaverit ovat päivän ajan?
 • Jutussa esitellään lasten unikavereita. Mikä tekee juuri tästä lelusta kullekin erityisen tärkeän?

Onko teillä omaa unikaveria tai jotakin muuta erityisen tärkeää lelua? Miksi juuri tästä lelusta on tullut teille niin tärkeä? Tehkää jutut, jossa esittelette omat unikaverinne ja julkaiskaa ne Päiväni journalistina -sivustolla.

Oma ääni kuuluviin mediassa

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, maantieto, biologia, ympäristö- ja luonnontieto
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen
a) Lukekaa Itä-Savon pääkirjoitus Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja jutelkaa yhdessä:

 • Miksi Sanomalehtiviikkoa vietetään?
 • Mikä on tämän vuoden Sanomalehtiviikon teema ja kuka on sen keulahahmo?
 • Mitä kriittinen medialukutaito tarkoittaa? Miksi on tärkeä osata arvioida, onko jokin totta vai ei?
 • ”Lapsilla on oikeus tulla kuulluksi ja oikeus vaikuttaa”, pääkirjoituksessa sanotaan. Miksi tämä on niin tärkeää?

b) Sanomalehtiviikon teemana on tänä vuonna ilmastonmuutos. Lukekaa Kouvolan Sanomien juttu, jossa kerrotaan koulujen ilmastoteoista: Kouvolan kouluissa sanomalehtiviikon teemana on ilmastonmuutos: Kaunisnurmen koulussa ei lotrata vedellä ja Pilkanmaan koulussa autetaan siivoojaa. Vertailkaa Kouvolan koulujen ja teidän oman koulunne ympäristötekoja: Teettekö jotain samaa? Mitä ideoita voisitte napata toisiltanne?

c) Sanomalehtiviikolla kannustetaan lapsia osallistumaan ja vaikuttamaan. Monet lehdet toivovat lapsilta ja nuorilta viikon aikana mielipidekirjoituksia. Tutkikaa, onko teidän lähilehdessänne julkaistu lasten tekemiä mielipidekirjoituksia. Millaisiin asioihin niissä otetaan kantaa?

d) Sanomalehtiviikolla on julkaistu paljon lasten ja nuorten ilmastoaiheisia kannanottoja. Tutustu esimerkiksi näihin:

e) Mitä sinä ajattelen ilmastonmuutoksesta? Millaisissa asioissa ilmastonmuutos näkyy ja mihin se vaikuttaa? Puhutaanko siitä riittävästi koulussa? Tehdäänkö sen eteen tarpeeksi? Mitä tahtoisit sanoa siitä toisille lapsille, aikuisille, päättäjille, opettajille tai vaikkapa toimittajille? Kirjoittakaa omat mielipidekirjoitukset ilmastonmuutokseen liittyen – tai halutessanne jostakin muusta teille tärkeästä aiheesta. Lähettäkää tekstit lähilehteen tai julkaiskaa ne Päiväni journalistina -sivustolla.

Millaista uutismediaa sinä tahdot seurata?

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito

a) Katsokaa aluksi Savon Sanomien Instagram-video, jossa Savon Sanomissa työskentelevä Kristiina Poutiainen esittelee ”manuaalista käyttöliittymää” eli paperilehteä. Lukekaa sitten Keskipohjanmaan pääkirjoitus Median on kysyttävä nuorilta itseltään näkemyksiä sopivasta mediastaLauttakylä-lehden (5.2.2020, s. 9) juttu Mitä uutisia luet ja mistä? ja Etelä-Saimaan pääkirjoitus Roni Bäck ja muut hauskat somettajat haastavat perinteisen median.

Keskustelkaa lukemanne pohjalta pienryhmissä omasta mediankäytöstänne:

 • Millainen on ollut teidän tähänastinen mediapäivä? Millaisia sisältöjä olette seuranneet ja tuottaneet? Mitä kautta?
 • Kuinka paljon journalistisia sisältöjä seuraatte?
 • Millaisista uutisista olette kiinnostuneita? Mitkä ovat olleet viime viikkojen suurimpia uutisaiheita teidän media-arjessanne? Mistä olette saaneet niistä tietoa?
 • Luetteko printtilehteä?

b) ”Monimutkaisessa maailmassa lapset ja nuoret muodostavat näkemyksiään maailmanmenosta hyvin pirstaleisesta kokonaisuudesta kuunnellen erilaisia lähteitä”, Tiina Ojutkangas kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Ilmastonmuutos on yksi isoimpia tämän hetken puheenaiheita. Pohdi itsenäisesti, mitä kautta sinun tietämyksesi ja mielipiteesi ilmastonmuutoksesta on muodostunut. Mitkä ovat sinulle tärkeimpiä lähteitä? Mieti sekä medioita että muita tietolähteitä (esimerkiksi koti, ystävät ja koulu).

c) ”Medioissa mietitään, miten nuoret saataisiin kiinnostumaan sanomalehdistä. Ainut tolkullinen tapa on kysyä heiltä itseltään”, Tiina Ojutkangas kirjoittaa. Millaisia sisältöjä te tahtoisitte seurata uutismediasta (esimerkiksi maakunta- tai paikallislehti)? Mikä saisi teidät aktiiviseksi sanomalehden sisältöjen seuraajaksi? Kuinka hyvin sanomalehdet huomioivat teidän mielestänne nuoret lukijat? Tehkää pienryhmissä viiden kohdan vinkkilistat siitä, miten uutismedia voisi tehdä tavoittaakseen nuoret entistä paremmin. Miettikää sekä sisältöjä että muotoja ja olkaa mahdollisimman konkreettisia.

Uhkakuvia, toivoa ja ratkaisuja

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, maantieto, biologia
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen
Sanomalehtiviikon Nuoret, media ja ilmastonmuutos -tutkimuksessa selvitettiin nuorten ilmastonäkemyksiä ja mielipiteitä ilmastouutisoinnista.

Lukekaa tutkimuksen pohjalta tehty Kalevan juttu ja katsokaa sen yhteydestä video, jossa nuoret antavat käytännön vinkkejä tekoihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi: Ilmastonmuutos on nuorten suurin yhteiskunnallinen huolenaihe, kertoo tuore tutkimus – ”Kanavoikaa teinikapina taisteluun ilmastonmuutosta vastaan, älkää vanhempiinne”. Lukekaa lisäksi pääkirjoitukset, joissa otetaan kantaa tutkimuksen tuloksiin: Kainuun Sanomat: Ilmastokeskusteluun tarvitaan lisää toivoa ja ratkaisuja ja Helsingin UutisetMediakasvatusta pitäisi lisätä voimakkaasti.

Keskustelkaa pienryhmissä:

 • Kuinka paljon kohtaatte ilmastosisältöjä media-arjessanne?
 • Millaiset teemat sisällöissä korostuvat?
 • Kuinka hyvin media on onnistunut ilmastouutisoinnissa? Käsitelläänkö teemaa riittävästi? Luodaanko uutisissa mielestänne uhkakuvia vai puhutaanko myös toivosta? Entä kerrotaanko mediassa riittävästi myös ratkaisuista?
 • Millaisia juttuja ja uutisia ilmastonmuutokseen liittyen te tahtoisitte seurata?

Tutkimuksessa nuoret toivoivat ilmastouutisilta ratkaisuja ja monet nuoret toivovat medialta myös vähemmän negatiivisuutta ja enemmän toiveikkuutta. Ilta-Sanomat julkaisee Sanomalehtiviikon kunniaksi enemmän positiivisia juttuja teemalla ”Luota huomiseen”. Lue kampanjasta kirjoitettu pääkirjoitus Älä pelkää huomista ja tutustu Sanomalehtiviikon erikoisliitteeseen täällä sekä viikon aikana julkaistuihin Luota huomiseen -juttuihin täällä. Jutelkaa yhdessä:

 • Onko mediassa liikaa negatiivisia uutisia?
 • Kerrotaanko hyvistä uutisista ja positiivisista muutoksista riittävästi?
 • Miltä tuntuu lukea Luota huomiseen -kampanjan juttuja? Millaisia eroja uutisissa on tavanomaisiin uutisiin verrattuna?

Ideoikaa omia positiivisia uutisaiheita. Tehkää halutessanne jutut ja julkaiskaa ne Päiväni journalistina -sivustolla.

Lisää oppituntivinkkejä