Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Uudenkaupungin Hakametsän päiväkodin lapset tekivät Leikkipuisto-oppaan lahjana 400-vuotiaalle kotikaupungilleen. Uudenkaupungin Sanomien Viikon kuvat -jutussa  kerrotaan lyhyesti oppaan tekemisestä. Lukekaa katkelma ”Pallomeri on paras”.

Lukekaa myös varsinainen juttu Lapset tekivät oman puisto-oppaan, joka on julkaistu Uudenkaupungin Sanomissa 13.4.2017 (näköislehti, s. 6). Pääsette lukemaan jutun täällä.

Jutelkaa yhdessä:

 • Millaisia asioita lapset toivovat puistoihin? Mihin he ovat tyytyväisiä?
 • Mitä hyötyä oppaasta on kaupungin puisto-osastolle?
 • Millainen on teidän mielestänne hyvä leikkipuisto? Mitä siellä pitää olla? Mitä siellä ei saa olla?

Tehkää arvio omasta lähileikkipuistostanne.

 1. Kuvatkaa mahdollisimman tarkasti, mitä puistossa on ja mitä siellä on mahdollista tehdä.
 2. Antakaa konkreettisia parannusehdotuksia ja perustelkaa, miksi nämä muutokset olisivat tarpeen.
 3. Antakaa puistolle tähtiarvosana (1–5 tähteä).
 4. Ottakaa puistosta yhdestä viiteen kuvaa tai kuvatkaa vaihtoehtoisesti sieltä pieni video.

Julkaiskaa arviot Meidän juttu -verkkolehdessä. Niillä voi osallistua myös Tee oma juttusi -kilpailuun.

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lukekaa Helsingin Uutisten juttu, joka käsittelee koulujen pihojen kuntoa: Helsingin koulujen pihat rankattiin parhaimmasta huonoimpaan – ”Remontti jäi kesken ja pihalla on nyt möykky

Keskustelkaa yhdessä:

 • Kuinka suuri merkitys koulupihan viihtyisyydellä teidän mielestänne on?
 • Mitä te tahdotte tehdä välitunnilla ja miksi?
 • Millainen koulupiha edistää liikkumista?
 • Minkä arvosanan annatte teidän koulunne pihalle?

Työskennelkää pienryhmissä ja tehkää lyhyet videoklipit koulunne pihasta. Valitkaa  yksi seuraavista näkökulmista. Videot voi kuvata älypuhelimilla.

 1. Tehkää video, jossa esittelette koulunne pihan ja selvennätte, mitä pihalla on mahdollista tehdä. Entä mikä ei ole mahdollista?
 2. Tehkää video, jossa kysytte koulunne eri-ikäisiltä oppilailta heidän toiveitaan siitä, mitä koulupihalla tulisi olla.
 3. Tehkää video, jossa esittelette kolme erilaista tapaa viettää välituntia.

Julkaiskaa videot Meidän juttu -verkkolehdessä.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, liikunta, terveystieto
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Kahdeksasluokkalainen Aino Donner kirjoittaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa koulujen kuntotesteistä. Lukekaa Donnerin kannanotto Kahdeksasluokkalainen mielipidesivulla: Koulun kuntotestit vaarantavat oppilaiden mielenterveyden eivätkä paranna juoksukuntoa.

Uusi opetussuunnitelma tuo muutoksen liikunnanopetukseen. Tavoitteena on ensisijaisesti innostaa liikkumaan – ei esimerkiksi opettaa jonkin tietyn lajin taitoja. Arvioinnin kohteena on oppiminen ja työskentely – ei fyysinen kunto (ks. tarkemmin Keski-Uusimaa: Liikunnan uusi opetussuunnitelma palauttaa oppiaineen takaisin opettajille – ”Koululiikunta ei ole kilpalajien palvelija”).

Keskustelkaa pienryhmissä:

 • Donnerin mukaan kuntotestit vaarantavat mielenterveyden ja tuottavat voimakasta häpeää.  Millaisia kokemuksia kuntotesteistä teillä on?
 • Ovatko kuntotestit tarpeellisia? Voisiko kuntotestejä järjestää siten, että ne olisivat kaikille mielekkäitä?
 • Mitä mieltä olette uuden opetussuunnitelman mukaisista koululiikunnan tavoitteista? Mitä koululiikunnassa olisi teidän mielestänne tarpeen oppia? Miten koululiikunta voisi tukea liikunnan iloa?

Tehkää videojutut koululiikunnasta.  Valitkaa jokin seuraavista näkökulmista. Julkaiskaa videot halutessanne Meidän juttu verkkolehdessä. Muistakaa kysyä luvat kuvaamiseen ja julkaisuun videoissa esiintyviltä henkilöiltä.

VINKKI! Lukekaa ennen videoiden tekemistä Jutuntekijän oppaasta (s. 38–39) Aamulehden videotoimituksen tuottajan Tuukka Välimäen vinkit uutisvideon tekemiseen.

 1. Kuntotestit – hyödyllistä vai horroria? Tehkää juttu kuntotestistä. Voitte kertoa omia kokemuksianne, haastatella testiin osallistujia ja kysyä opettajan näkemystä asiasta.
 2. Täydellinen liikuntatunti. Millaisia taitoja koululiikunnassa tulisi oppia? Miten koululiikunta voisi rakentaa positiivista suhdetta liikuntaan? Miten uusi ops muuttaa yläkoulun liikuntatunteja? Voitte haastatella juttuunne vaikkapa eri-ikäisiä oppilaita, liikunnanopettajaa, rehtoria, urheilijaa tai liikunnan ilon vasta aikuisena löytänyttä.
 3. Liikunnan iloa! Miksi yksi innostuu maratonista, toinen ratsastuksesta ja kolmas hyötyliikunnasta? Selvittäkää, millainen liikunta tuottaa iloa eri ihmisille. Yrittäkää löytää juttuunne mahdollisimman erilaisia haastateltavia.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Tänä vuonna Suomi menetti kärkipaikkansa Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausvertailussa. Syy oli niin sanottu Sipilä-kohu.

Lukekaa Itäväylän juttu Sananvapaus: Ammattitaitoisen journalismin merkitys nyt entistä suurempaa, jossa haastatellaan Suomen Journalistiliiton puheenjohtajaa Hanne Ahoa.

Hanne Aho esittää jutussa useita sananvapauteen ja journalismin merkitykseen liittyviä väitteitä ja kannanottoja. Oheen on koottu niistä neljä. Käykää ne läpi pienryhmissä ja keskustelkaa siitä, mitä Aho tarkoittaa väitteillä ja miten hän perustelee niitä. Keskustelkaa myös, mitä mieltä itse olette kustakin asiasta.

1.Niin sanottu Sipilä-gate eli pääministerin Yleen kohdistama painostus oli sananvapauden kannalta erinomainen asia.
2.Sananvapaudesta puhuminen ei ole enää journalistien sisäinen asia. Ihmiset ottavat sananvapauteen liittyviin kysymyksiin todella paljon kantaa.
3.Journalistin ohjeita noudattava media sekoittuu ihmisten mielessä huuteluun, sepustuksiin ja valeuutisiin. Tämä on vaikuttanut mediauskottavuuteen.
4.Koskaan ei ole ollut näin isoa tarvetta ammattitaitoisesti tehdylle journalismille kuin tänä päivänä.

Lisää oppituntivinkkejä