Mielipide kuuluviin

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Tänään vietetään kansainvälistä sananvapauden päivää. Keskustelkaa aluksi yhdessä:

 • Kuullaanko sinun mielipiteitäsi päiväkodissa/koulussa tai kotona riittävästi?
 • Millaisissa tilanteissa mielipiteen ilmaiseminen vaatii rohkeutta?
 • Kuinka helppoa on päättää yhdessä jostakin asiasta silloin, jos olette kavereiden tai luokan kanssa eri mieltä?
 • Miksi on tärkeää, että jokaisella on oikeus kertoa mielipiteensä?

Lehdissä julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia – sekä tekstiviestejä että pidempiä mielipidetekstejä. Niissä lukijat ottavat kantaa johonkin heille tärkeään tai ajankohtaiseen aiheeseen. Etsikää omasta lähilehdestänne (verkko- tai paperilehti) osio, jossa julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia. Mistä osion tunnistaa? Millaisia aiheita kirjoituksissa käsitellään?

Mieti sananvapauden päivän kunniaksi, mihin asiaan sinä tahtoisit ottaa kantaa tai mihin asiaan toivoisit, että ihmiset kiinnittäisivät huomiota. Kirjoita lyhyt mielipidekirjoitus tai -tekstiviesti ja lähetä se halutessasi lähilehteesi.

Millaisen jäljen sinä tahdot jättää?

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito
Lukekaa Nokian Uutisten pääkirjoitus Sananvapautta pitää puolustaa aktiivisesti ja keskustelkaa yhdessä:

 • Pääkirjoituksessa sanotaan, että sananvapaus voi Suomessa hyvin. Miksi näin on?
 • Miksi sananvapautta on tarpeen puolustaa aktiivisesti?
 • Millaisia rajoja sananvapaudella on?

Sananvapauden päivän kunniaksi Suomen sanomalehdet kampanjoivat vastuullisen sanankäytön puolesta. Sanomalehtien Liiton tuottaman kampanjan viesti on ”Sanasi ovat sormenjälki maailmaan. Mieti tarkkaan, millaisen jäljen sinä haluat itsestäsi jättää.”

Tutustukaa kampanjaan täällä  ja keskustelkaa yhdessä:

 • Kuinka voimakkaan jäljen sanat voivat jättää?
 • Millaisen jäljen sinä tahdot sanoillasi jättää?

Miettikää yhdessä, mitä vastuullinen sanankäyttö tarkoittaa koulussa, kavereiden kanssa ja kotona, ja tehkää omat vastuullisen sanankäyttäjän sormenjäljet. Kirjatkaa niihin sellaisia sanoja ja asioita, joita tahdotte sanoa toisille ja joita tahtoisitte myös itse kuulla.

Sananvapaustilanne eri puolilla maailmaa

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, maantieto
Aiheet
monilukutaito

Lukekaa Turun Sanomien juttu RSF:n indeksi: Suomi nousi lehdistönvapauden kakkosmaaksi ja Kalevan juttu Suomi nousi lehdistönvapaudessa maailman toiseksi parhaaksi maaksi – kaksi tapahtumaa vaikutti maineen kirkastumiseen

Keskustelkaa yhdessä:

 • Miksi Suomen sijoitus lehdistönvapausindeksissä nousi?
 • Millaisia huolenaiheita tämän vuoden lehdistönvapausindeksi herättää?

Työskennelkää pareittain.
1. Tutkikaa eri maiden sijoittumista lehdistönvapausindeksissä. Yllättääkö jonkin maan sijoitus?
2. Valitkaa yksi valtio, jonka sijoitus sananvapausindeksissä on heikko tai jonka sijoitus on heikentynyt edellisestä vuodesta.  Perehtykää siihen, millainen sananvapaustilanne on tässä maassa ja mikä maan sijoitukseen vaikuttaa. Selvittäkää, millä tavalla sananvapaustilanne vaikuttaa käytännössä tämän maan kansalaisten elämään, yksittäisen toimittajan työhön ja median toimintaan.

Sanojen valta politiikassa

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lukekaa Helsingin Sanomien juttu Selviöitä ja kiistiöitä, joka käsittelee politiikan iskusanojen ja kielipelien valtaa.

 • Miksi poliitikot toistavat tiettyjä iskusanoja esimerkiksi vaalitenteissä? Millaista vaikutusta sanavalinnoilla voi olla politiikassa?
 • Jutussa haastatellun perussuomalaisten Matias Turkkilan mukaan ”Kieltä muuttamalla todellisuuskin muuttuu”. Mitä mieltä olette tästä väitteestä – voivatko sanat muuttaa todellisuutta?
 • Millainen merkitys kekseliäällä kielenkäytöllä ja ”soinismeilla” on ollut perussuomalaisten suosion kasvulle?
 • Kielentutkija Vesa Heikkisen mukaan vain harva käsite on pohjimmiltaan neutraali. Mitä mieltä olette tästä väitteestä?

Pureudu johonkin jutussa mainittuun poliittiseen termiin. Halutessasi voit myös valita jonkin sellaisen termin, jonka käyttöön politiikassa olet itse kiinnittänyt huomiota, vaikka sitä ei mainitakaan tässä jutussa. Selvitä:

 • Kuka poliitikko tai mikä puolue käyttää tai on käyttänyt tätä ilmaisua ja missä yhteydessä?
 • Millaista mielikuvaa tämän sanan avulla pyritään luomaan? Millainen arvolataus siinä on?
 • Kuinka neutraalina sinä koet ilmauksen?

Mieti  lopuksi vaihtoehtoisia ilmaisutapoja tälle sanalle.

Lisää oppituntivinkkejä